Maktskifte i varumärkesfabriken

I dagens samhälle, där konsumentbeteenden är i konstant förändring, krävs ett nytt förhållningssätt till hur vi bygger varumärken.

Genom sociala medier har konsumentens röst fått allt större inverkan på hur bilden av varumärken formas. Det påverkar hur varumärken utvecklas, positivt och negativt.

Att genom envägskommunikation äga bilden av ett varumärke fungerar inte längre. Varumärken behöver knyta an till konsumenter och visa förståelse för deras verklighet och för vilken roll ditt varumärke spelar i människors liv. Och dessutom förmedla en äkta empati. Vår data visar tydligt att det är dessa förmågor som driver preferens och lojalitet för varumärken idag.

Det innebär också att varumärken behöver utvärderas på ett nytt sätt. Det räcker inte med att mäta varumärkets övergripande styrka. Du måste förstå hur varumärket fungerar i olika Category Entry Points, dvs vid olika anledningar, tillfällen eller triggerpunkter för köp i kategorin. Utifrån det kan du se tillväxtmöjligheter kopplade till specifika CEPs.

En annan god idé att ta reda på hur ditt varumärke presterar när det kommer till just empati. En empati-indikator bör ingå som en varumärkes-KPI och kan beräknas genom att kombinera olika specifika varumärkesattribut.

Ladda ner artikeln för att läsa mer.

Medie & varumärkes kommunikation