När ChatGPT och generativ AI ritade om kartan: några möjligheter och fallgropar du bör ha koll på

Som det första AI-verktyget som nått ut till den breda allmänheten, skapade ChatGPT ett massivt genombrott för det som kallas generativ AI. Implikationerna är omfattande och utvecklingen går snabbt så vi behöver sätta perspektiv på det som händer och försöka förstå konsekvenserna. För precis som när Internet slog igenom, så kommer AI att förändra våra liv på olika sätt.

AI kommer att påverka hur vi jobbar, konsumerar och söker kunskap. Skillnaden är att genombrottet sker så oerhört mycket snabbare.

Det många nu upplever som överväldigande och nästan svårt att greppa, kommer att vara det nya normala om bara några månader – knappast någonsin tidigare har ny teknik slagit igenom lika snabbt och på lika bred front. För att förstå hur snabbt det går, kan vi använda oss av milstolpen en miljon användare. Innan Netflix hade 1 miljon användare tog det 3,5 år. Facebook fixade det på 10 månader, Spotify på 5 månader och Instagram på 1,5 månad. ChatGPT nådde en miljon registrerade användare på fem dagar.

Potentialen vi ser i AI mixat med en stor portion FOMO har gjort att många nu febrilt utforskar möjligheterna. Som med många andra stora förändringar finns det anledning till både oro och entusiasm.

Vi vill därför bidra med några perspektiv på AI som vi tror kan hjälpa dig att navigera inte bara möjligheterna som AI skapar, utan också ett antal begränsningar och utmaningar som finns med ChatGPT, LLM:er (Large Language Models), de ännu aktuellare multimodala modellerna (text och bild som i den nyligen lanserade GPT-4), och generativ AI i allmänhet.

På Ipsos drar vi nytta av den nya tekniken, samtidigt som vi använder vår kunskap och vår data för att vidareutveckla modellerna och hjälpa våra kunder att bättre navigera denna nya värld.

I den här artikeln:

  • Generativ AI och AI-landskapet
  • "AI kommer inte att ersätta dig – någon som använder AI kommer att göra det" = se möjligheterna!
  • Begränsningar, risker och hot när det kommer till tillit, skönhet och rättvisa
  • Hur Ipsos kan hjälpa dig att navigera i denna nya värld

Nya metoder