Navigera din portfölj genom inflationstider med hjälp av insiktsbaserad pris- och sortimentsoptimering

Att optimera sitt sortiment och pris har blivit en avgörande faktor för att lyckas försvara eller till och med växa sin marknadsandel, givet det ekonomiska läget och en alltmer priskänslig konsument med pressade marginaler i hushållskassan.

Att optimera sitt sortiment och pris har blivit en avgörande faktor för att lyckas försvara eller till och med växa sin marknadsandel, givet det ekonomiska läget och en alltmer priskänslig konsument med pressade marginaler i hushållskassan. 

Men att ändra i erbjudande kräver ofta investeringar och små felbeslut kan bli ödesdigra, både för volymer och varumärke. Du behöver förstå vilka åtgärder som ger rätt resultat men också hur du ska övertyga dina kunder.  

Ipsos samlade erfarenheter från tidigare bistra tider visar vad som är utmärkande för företag som klarar sig bäst och till och med går stärkta ur en lågkonjunktur. Vinnare är de som effektivt kan hantera och optimera sin prisstrategi och som har en plan för vilka produkter som behöver fasas ut och vilka som kan stärka portföljen. 

Vilken priselasticitet finns i kategorin och hur dina prioriterade prisförändringar?

Vilka varumärken vinner och vilka förlorar vid en prisökning? Hur ser flödena ut mellan varumärkena i din kategori?  

Är förändring i förpackningsstorlek/downsizing ett alternativ till prisökning? 

Vi på Ipsos har ett komplett erbjudande med lösningar för att komma åt de här frågeställningarna och ge er tydliga och agerbara resultat, allt från enklare A/B-tester till avancerade scenariotester i en digital hyllmiljö beroende på vilka utmaningar ni står inför.  

  • Simstore Price - Realistiskt scenario-test i i en realistisk och konkurrensutsatt miljö.  
  • InnoPrice - Scenario test i förenklad testmiljö 
  • Mini Conjoint - Begränsat antal attribut och nivåer och färre intervjuer. Lämpar sig för mer avgränsade frågeställningar. 
  • Simstore Monadic Scenario Testing - A/B-testning i en realistisk och konkurrensutsatt miljö (upp till 50 SKU:er) 
  • FastFacts Range Test - A/B-testning i en förenklad testmiljö (upp till 10 SKU:er) 

VILL DU VETA MER OM HUR VI KAN STÖTTA DIG MED RELEVANTA BESLUTSUNDERLAG? Kontakta oss.  

Vi på Ipsos är passionerat nyfikna på människor, varumärken och samhälle. Vi levererar information och analyser som gör det enklare och snabbare att navigera i vår komplexa värld och inspirerar våra kunder att fatta smartare och mer välgrundade beslut. 

Nya metoder