Oberoende av enhetstyper

Ett växande antal respondenter vill fylla i enkäter med hjälp av en mobil enhet (smarttelefoner, handdatorer och bärbara datorer).

Vad är syftet?

Ta hänsyn till respondenternas önskemål och framtidssäkra dina enkäter genom att ge respondenterna möjlighet att själv välja vilken enhet de ska använda.

  • Ipsos är bland de bästa i branschen på att erbjuda enhetsoberoende undersökningar vilket har många fördelar när det gäller datakvalitet:
  • Större engagemang från respondenterna
  • Större spridning
  • Förbättrade möjligheter/hållbarhet
  • Enklare att nå ut till svåråtkomliga respondenter
  • Bättre kvalitet på uppgifterna
  • Hastighet (länk till expresslösningar och I-Instant)

Hur fungerar det?

För att göra dina undersökningar tillgängliga för mobila respondenter använder Ipsos en modell som i första hand ska användas i mobilen och den utgör ryggraden i vårt erbjudande om enhetsoberoende lösningar. Ipsos responsiva enkätmodell Engage ger respondenterna en optimal upplevelse när de fyller i en undersökning, på den enhet de själva ha valt. Den här ett användarvänligt gränssnitt och smidig navigeringen, vilket också minskar antalet respondenter som avbryter mitt i. Funktionalitet, enkelhet och tillgänglighet är principerna bakom Engage.

Varför är vår lösning unik?

Med vår Questionnaire Designer kan våra forskare snabbt skapa olika typer av frågeformulär så att du själv får se hur de ser ut för respondenterna.

Nya metoder