Så många känner till de globala målen för hållbar utveckling

En global undersökning som Ipsos genomfört för World Economic Forum visar att 74% har hört talas om FN: s Globala mål för hållbar utveckling. Men endast 26% säger att de har goda kunskaper om målen. Och kunskapsgraden varierar mycket från land till land.


FN:s mål för hållbar utveckling antogs av alla FN:s medlemsländer i 2015. De 17 målen syftar till att synliggöra det akuta läge vi befinner oss i och uppmanar till en mer global samverkan för att utrota fattigdom, främja fred och rättvisa, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringar över hela världen. 

I en ny studie som Ipsos genomfört för World Economic Forum frågade vi mer än 19 000 vuxna från 28 länder om deras kunskap och attityder kring de Globala målen.

Undersökningen visar att minst 74% av de svarande i de 28 länderna har hört talas om de Globala målen. Var fjärde person (26%) säger att hen inte har hört talas om dem tidigare. Siffrorna visar emellertid också att endast 26% har mycket god eller god kunskap om målen.
 

Hur väl känner vi till de Globala målen?

Kunskapen om de Globala målen varierar mycket från land till land, och medvetenheten om agendan är i allmänhet högre i utvecklingsländerna än i västländerna. 

Överst på listan hittar vi Turkiet, Kina respektive Indien. 92%, 90% och 89% har hört talas om de Globala målen. Följande är Peru, Sverige, Brasilien och Malaysia - alla med ett resultat på 87%.

Längst ner på skalan hittar vi å andra sidan Japan, Storbritannien, USA, Kanada och Australien. Här är det bara respektive 49% (Japan och Storbritannien), 50% (USA) och 51% (Kanada och Australien), som har hört talas om de Globala målen.

Studien visar också att av samtliga 17 mål så prioriteras de mål som är relaterade till de mänskliga behoven såsom hunger, rent dricksvatten och hälsa.

 

Topp 5: Världen av de viktigaste Globala målen enligt undersökningen:

•    Ingen hunger (Världsmål # 2)
•    Rent vatten och sanitet (Världsmål # 6)
•    Hälsa och välbefinnande (Världsmål # 3)
•    Hållbar energi (Världsmål # 7)
•    Hav och marina resurser (Världsmål # 14)

 

Topp 3: Sverige av de viktigaste Globala målen

•    Jämställdhet (Världsmål # 5)
•    Ingen hunger (Världsmål # 2)
•    Hälsa och välbefinnande (Världsmål # 3)

 

Ipsos interviewed a total of 19,517 adults aged 18-74 in the United States, Canada, Malaysia, South Africa, and Turkey, 21-74 in Singapore, and 16-74 in 22 other countries on its Global Advisor online survey platform between July 26 and August 9, 2019. The sample consists of approximately 1,000 individuals in each of Australia, Brazil, Canada, China (mainland), France, Germany, Italy, Japan, Spain, Great Britain and the U.S., and 500 individuals in each of Argentina, Belgium, Chile, Hungary, India, Malaysia, Mexico, the Netherlands, Peru Poland, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Sweden and Turkey. The samples in Argentina, Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, Japan, the Netherlands, Poland, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, and the U.S. can be taken as representative of these countries’ general adult population under the age of 75. The samples in Brazil, Chile, China (mainland), India, Malaysia, Mexico, Peru, Russia, Saudi Arabia, South Africa and Turkey are more urban, more educated, and/or more affluent than the general population. The survey results for these countries should be viewed as reflecting the views of the more “connected” segment of these population.
The data is weighted so that each country’s sample composition best reflects the demographic profile of the adult population according to the most recent census data. Where results do not sum to 100 or the ‘difference’ appears to be +/-1 more/less than the actual, this may be due to rounding, multiple responses or the exclusion of don't knows or not stated responses.
Sample surveys and polls may be subject to other sources of error, including, but not limited to coverage error, and measurement error. The precision of online surveys conducted on Global Advisor is measured using a Bayesian Credibility Interval. Here, the poll has a credibility interval of +/-3.5 percentage points for countries where the sample is 1,000+ and +/- 4.8 points for countries where the sample is 500+. For more information on the Ipsos use of credibility intervals, please go to Ipsos.com.

Ladda ner

Mer insikter om Energi & Miljö

Samhälle