Snabba undersökningar - åsikter och beteenden gällande Coronaviruset

Allmänhetens och kunders åsikter och beteenden i relation till Coronavirusets spridning. Coronaviruset har och kommer fortsatt att påverka marknader, beteenden och liv. Att förstå hur medborgare och konsumenters åsikter och beteenden utvecklas är avgörande för att utveckla effektiva och anpassade lösningar och strategier. Ipsos kan hjälpa er att snabbt ta fram högkvalitativt underlag, skräddarsytt efter era behov och intressen.

Förutom att övervaka opinionen kring Corona och dess konsekvenser på global nivå undersöker Ipsos även frågor anpassade efter just er verksamhets behov. Med tanke på att omständigheterna utvecklas snabbt, har vi utvecklat en undersökningsmodell som effektivt kan utvärdera allmänhetens och kunders åsikter och beteenden i följd av Corona-smittans framfart. 


Exempel på möjliga frågeområden:

  • Beteenden – förändringar i våra vardagliga aktiviteter och konsumtionsbeteenden, t.ex. bunkring/hamstring av mat och hygienartiklar samt självkarantän
  • Arbetsliv och företagande – hur påverkar smittan arbetslivet och hur anpassar vi oss för att både hantera smittrisker och affärsrisker
  • Samhällets åtgärder och strategier – attityder och åsikter kring politikers, myndigheters och experters ageranden och utlåtanden
  • Ekonomiska konsekvenser - bedömning av personliga och globala finansiella åtgärder och konsekvenser, inklusive upplevt hot mot uppsägning och förlorad inkomst 
  • Säkerhetsåtgärder - de åtgärder personer tar i form av handtvättning, användande av ansiktsmasker, socialt distanstagande och förändrade eller inställda resplaner.
  • Attityder, rädslor, konsekvenser – inställning till karantän och hur utdragen virustiden kommer bli, kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av pandemin.

Nedan hittar ni mer detaljer och prisinformation:

Nya metoder