Tre av fyra svenskar anser att psykisk hälsa är lika viktig som fysisk hälsa

Tre av fyra svenskar anser att psykisk hälsa är lika viktig som fysisk – men enbart en fjärdedel anser att sjukvården har samma förhållningssätt. Tre av fem menar istället att sjukvården prioriterar den fysiska hälsan. En av fem (18%) anser till och med att psykisk hälsa är viktigare än fysisk.

I samband med World Mental Health Day har Ipsos Mori tillsammans med King’s College London gjort en global undersökning som avslöjar attityder mot psykisk hälsa runtom världen.

Enligt undersökningen är Sverige det land med störst acceptans för offentliga tjänstemän med erfarenhet av psykisk ohälsa, enbart en tiondel anser att en historia av psykisk ohälsa ska vara skäl för uteslutning från offentligt ämbete. Detta kan jämföras med Ryssland, där 76% anser att en tjänsteman med erfarenhet av psykisk ohälsa inte hör hemma i offentligheten. Resultaten baseras på en survey med mer än 20 000 personer fördelade på över 29 länder. Resultat från studien visar bland annat:

  • Globalt sett uppger en fjärdedel av dem mellan 16 och 34 år att de tänker på sin psykiska hälsa väldigt ofta, mer än någon annan åldersgrupp. Jämförelsevis är det enbart en åttondel (12%) av de över 65 år som gör detsamma.
  • Av svenskarna så är det hälften (49%) som tänker på sin psykiska hälsa väldigt eller ganska ofta. Det är vanligast att tänka på sin psykiska hälsa i Colombia (76%), Mexico (73%) och Brasilien (73%). Minst vanligt att tänka på sin psykiska hälsa är det i Ryssland (25%), Sydkorea (37%) och Saudiarabien (42%).
  • Japan (41%), Brasilien (44%) och Peru (45%) är de länder där man i lägst grad anser att psykisk sjukdom är som vilken sjukdom som helst.  
  • I de flesta länder håller man med om att vi behöver bli mer toleranta inför människor med psykisk ohälsa. Sydkorea (31%) och Japan (47%) är de länder där man är minst benägen att hålla med om detta. I Sverige är det 71% som anser att vi bör bli mer toleranta.
  • I samtliga länder som deltagit i studien är det en majoritet som anser att ens psykiska och fysiska hälsa är lika viktiga.
     

Totalt har 20 030 intervjuer genomförts mellan 23 augusti och 6 september 2019. Undersökningen genomfördes i 29 länder, via Ipsos Online Panel-system i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Kina, Colombia, Frankrike, Tyskland, Ungern, Indien, Italien, Japan, Mexico, Nederländerna, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien, USA, Malaysia, Peru och Serbien. Ungefärligen 1000 personer, 16 år och äldre, var intervjuade i Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Indien, Italien, Spanien och USA. I övriga länder var cirka 500 intervjuer genomförda. Data har viktats för att vara representativ för vardera lands population.

Mer insikter om Hälsa & Läkemedel

Samhälle