Trender och attityder kring företags samhällsengagemang

Ipsos har på uppdrag av Reach for Change kartlagt trender och attityder när det gäller företags samhällsengagemang. Den nya rapporten bygger på data från en global attitydundersökning (Ipsos Global Trends) som genomförts under 2017 och en ny panelundersökning med 742 svenskar som genomförts under perioden 13-16 april 2018. Nedan följer ett urval av resultat ur rapporten.

Mer än 6 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att de företag de arbetar för bidrar till en positiv samhällsutveckling, och ungefär lika många väljer produkter från varumärken med samhällsengagemang. Men samtidigt är förtroendet lågt för att företag verkligen gör gott, mindre än varannan svensk litar på att företag bidrar till bättre sociala och ekonomiska förhållanden. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Ipsos på uppdrag av Reach for Change.

 

Bakgrund: Fler och fler företag ser möjligheter i att kombinera lönsamhet med samhällsnytta

Fler och fler företag som ser möjligheter att stärka sina affärer genom att engagera sig i samhällsfrågor och se samhällspåverkan som en integrerad del av verksamheten. Samtidigt sjunker det generella förtroendet för företag på global nivå, vilket ytterligare stärker drivkrafterna för att engagera sig i samhällsfrågor.

 

De globala utvecklingsmålen har också skapat ett tydligare ramverk för hur företag kan arbeta med samhällsfrågor, tidigare undersökningar visar att 7 av 10 företag har en plan för hur de ska arbeta för de globala målen. Ett specifikt mål, SDG17, tar fasta på gränsöverskridande partnerskap som metod för att åstadkomma samhällsförändring. Att arbeta i partnerskap med ideella organisationer för att adressera samhällsfrågor blir mer och mer populärt bland företag.

 

Företags samhällsengagemang är viktigt när svenskar väljer jobb…

61 procent av svenskarna anser att det är viktigt (ganska eller mycket viktigt) att deras arbetsgivare är engagerade i samhällsfrågor. Det är framför allt viktigt för kvinnor (70% jämfört med 50% bland män) och högutbildade (61% jämfört med 42% hos övriga befolkningen.

 

Merparten av svenskarna vill också personligen kunna engagera sig i samhällsfrågor genom sitt jobb. 62 procent säger att det är troligt att det de skulle engagera sig om de fick möjlighet att göra det genom sitt arbete. Även här är siffrorna högst för kvinnor och högutbildade.

 

…och när man handlar

Bland unga svenskar uppger 60 procent att de försöker välja produkter från företag som är socialt engagerade, även om det kostar mer. Även här ställer kvinnor högre krav än män. Ännu fler, 62 procent, säger dessutom att de tror att de varumärken som bidrar till en positiv samhällsutveckling är de som kommer att vara mest framgångsrika i framtiden.

 

…men majoriteten misstror företagens samhällsengagemang

Globalt sjunker allmänhetens förtroende för företag. Generellt har svenskar högre förtroende än människor än andra länder. Men när det gäller specifikt företags samhällspåverkan är vi tvärtom mer negativa. Mindre än hälften av svenskarna, 44 procent, litar på att företag bidrar till bättre sociala och ekonomiska förhållanden. 

 

För frågor kring rapporten ta kontakt med:

Ipsos - Lena Dahlström

Reach for Change -Jon Goland 

 

Reach for Change logo

 

Samhälle