Vad oroar världen? - April 2022

Inflationen är nu den största globala oron för första gången, med 26 av 27 länder som noterat en ökad oro under den senaste månaden.

Efter att ha hamnat på topp fem för första gången förra månaden har oron för inflationen fortsatt att växa och den är nu den största oron globalt.

En av tre säger nu att inflationen är en av de främsta ämnen som påverkar deras land.

Vår månatliga undersökning Vad oroar världen? undersöker vad allmänheten tycker är de viktigaste sociala och politiska ämnen i 27 länder idag, och bygger på 10 års data för att placera de senaste poängen i sitt sammanhang.

Denna undersökning genomfördes mellan 25 mars 2022 och 3 april 2022.

De främsta punkterna

  • Inflationen är nu det största problemet globalt: 32 % säger att det är en av de största bekymmer som deras land står inför idag (+6 poäng jämfört med mars 2022)
  • De andra på topp fem är fattigdom/social ojämlikhet (31 %), arbetslöshet (29 %), brott och våld (25 %) och finansiell/politisk korruption (24 %)
  • Oron över pandemin fortsätter att minska, då Coronaviruset sjunker till åttonde plats. Det här är andra månaden i rad som det placerar sig utanför de fem största problemen
  • Japan är nu det enda landet där Covid är det största problemet, jämfört med 12 i januari
  • Militär konflikt mellan nationer har lagts till i indexet som ett resultat av händelserna i Ukraina med 14% som valde det som ett bekymmer för sitt land. Frågan hamnar på 11:e plats av 18, mellan klimatförändringar och immigrationskontroll
  • Oron för militära konflikter är störst i Europa, med Polen (38 %), Tyskland (35 %), Sverige (30 %), Storbritannien (28 %) och Italien (26 %) som de länder där oron är störst
  • Sex av tio personer tror att deras land är på väg åt fel håll med särskilt pessimistiska 93 % i Peru som toppar indexet, följt av Argentina och Colombia med 85 % respektive 84 %

Inflation

Inflationen har skjutit upp i rankingen och blivit den största globala oron i april efter att ha ökat med 6 poäng jämfört med föregående månads siffra. I mars hamnade inflationen på topp fem av de största problemen för första gången sedan den lades till 2013. Nu säger en av tre (32 %) att det är ett av de största problemen som deras land står inför.

För att belysa omfattningen av den ökade oron över stigande priser väljer var femte (20 %) i januari inflation. Ser vi tillbaka på ett helt år finner vi att aprils siffra är 22 punkter högre än för 12 månader sedan (10 %).

Ökningen av oron har varit nästan allmän, där alla länder, utom Colombia, har sett en ökning jämfört med förra månaden. De länder där oron har ökat mest är Spanien (+21 poäng), Chile och Peru (båda +14 poäng), Ungern (+13) och Nederländerna (+10).

Inflation var redan det största problemet i Argentina, Kanada, Storbritannien, Polen, Turkiet och USA. Tyskland ansluter sig nu till den listan.

Coronaviruset

Medan oron för inflationen har skjutit i höjden har oron för pandemin minskat. Covid-19 faller från första plats i februari till åttonde plats i vår globala ranking, och noterar sin lägsta siffra för andra månaden i rad sedan vi började spåra den för två år sedan.

Globalt minskar andelen oroade över Coronaviruset med 15 punkter från 33 % förra månaden till 18 % nu. Vi ser också en nedgång i alla undersökta länder – förutom Kanada där den är upp 3 punkter till 27 % och Sverige (+1 till 9 %).

De högsta nivåerna av oro för Covid-19 finns i Japan (47 %), Sydkorea (45 %) och Malaysia (41 %). De största minskningarna av Covid-oro ses i Saudiarabien (-18), Malaysia (-16) och Brasilien (-13).

Japan är nu det enda landet där Covid är det största problemet, jämfört med 12 stycken i januari.

Frågefokus: Militär konflikt mellan nationer

Som ett resultat av händelserna i Ukraina har vi lagt till Militär konflikt mellan nationer till "Vad oroar världen?" denna månad. Frågan rankas på plats 11 av 18, mellan klimatförändringar och immigrationskontroll.

Oron är mest framträdande i de europeiska länderna, som utgör de åtta mest oroade länderna. Polen har den högsta nivån av oro, där fyra av tio (38 %) säger att det är en av de största frågorna som påverkar deras land.

Andra länder som uppvisar hög oro är Tyskland (35 %), Sverige (30 %), Storbritannien (28 %) och Italien (26 %). Latinamerika är där oron är lägst, där sex av de nio nedersta resultaten kommer från regionen.

Inga länder har militära konflikter som sin främsta oro, men i Tyskland ligger den för närvarande bara 2 punkter efter inflationen när det kommer till största bekymmer.

På väg åt rätt håll?

I de 27 undersökta länderna säger nästan två tredjedelar (63 %) att saker och ting i deras land är på fel spår medan 37 % tror att de är på väg i rätt riktning.

Peru har den största andelen som säger att deras land är på väg åt fel håll (93 %), följt av Argentina och Colombia, med 85 % respektive 84 %. Mer än tre fjärdedelar delar denna uppfattning i Turkiet (78 %) och Polen (75 %). Vi noterar en ökning med nio punkter på "fel spår" i Peru och en ökning med åtta punkter i Spanien sedan förra månaden.

Samtidigt är Saudiarabien och Indien fortfarande de mest positiva till sitt land (92 % och 77 %), medan Malaysia har sett en ökning med 15 punkter för "rätt spår" sedan förra månaden.

Fokus på ekonomin

I alla länder säger en av tre (35 %) att den nuvarande ekonomiska situationen i deras land är bra, medan en majoritet (65 %) säger att den är dålig.

Spanien (-16 punkter till 18 %) och Storbritannien (-11 till 30 %) är de två länder som har sett de största nedgångarna i ekonomiska bedömningar den senaste månaden.

Saudiarabien ligger kvar i toppen av rankingen, med 92 % som beskriver landets ekonomiska situation som bra. Landets siffra har inte sjunkit under 80 % sedan mars 2018. Indien följer med tre fjärdedelar (74 %) positiva till ekonomin.

Sveriges resultat har återhämtat sig från förra månadens nedgång och ökade med 16 punkter till 61 %. Det finns också en ökning med 11 punkter i Malaysia (49 %), Israel (47 %) och Chile (25 %).

Efter stora ökningar förra månaden i Japan och Sydkorea har siffrorna i båda länderna återgått till sina tidigare nivåer, ned 12 punkter i Japan (till 14 %) och 11 punkter i Sydkorea (till 26 %).


Om denna studie

Ipsos Vad oroar världen?-undersökning görs i 28 länder runt om i världen via Ipsos Online Panel-systemet. Länderna som ingår är Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Ungern, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Peru, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Turkiet och USA.

19 00 onlineintervjuer genomfördes mellan 25 mars 2022 - 3 april 2022 bland vuxna i åldern 18-74 i USA, Sydafrika, Turkiet, Israel och Kanada och åldern 16-74 i alla andra länder. Data viktas för att matcha populationens profil.

Samhälle