Vad oroar världen? - Januari 2022

Den senaste tidens ökande oro för Covid-19 efter spridningen av Omicron fortsätter under 2022 och 35 % säger att Coronaviruset är ett av de största problemen som deras land står inför denna månad. Samtidigt oroar inflationen på rekordnivåer.

De främsta upptäckterna från denna månads undersökning:

 • Coronaviruset är det världen oroar sig mest över; 35 % i genomsnitt säger att det är en av de största problemen som deras land står inför idag (+3 poäng jämfört med december 2021).
 • De länder som är mest oroade över Covid-19 i januari 2022 är Sydkorea (58 %), Australien (51 %), Malaysia (50 %) och Kanada (48 %).
 • De övriga orosmomenten som tar sig in på topp 5 är: Fattigdom och social ojämlikhet (31 %), arbetslöshet (28 %), finansiell/politisk korruption (27 %) samt brott och våld (26 %).
 • Inflationen når rekordnivåer när det kommer till oro, där en av fem (20 %) pekar ut det som ett bekymmer för sitt land i dag.
 • Ett globalt landsgenomsnitt på 63 % säger att saker och ting i deras land är på väg åt fel håll. Detta stiger till över 80 % i Peru, Colombia och Argentina.
 • Nytt den här månaden – det ekonomiska tillståndet: 38 % globalt säger att den nuvarande ekonomiska situationen i deras land är "mycket" eller "någorlunda" bra, medan majoriteten (62%) säger att den är "mycket" eller "någorlunda" dålig. Denna siffra varierar dock mycket mellan olika länder.

Vår månatliga What Worries the World-undersökning utforskar vad allmänheten anser är de viktigaste sociala och politiska frågorna runt om i 28 länder idag, och bygger på 10 års data som kan placera de senaste mätningarna i ett korrekt sammanhang. Denna upplaga genomfördes mellan den 23:e december 2021 och den 7:e januari 2022.

Coronaviruset (35%)

Efter att ha sjunkit till sin lägsta punkt på 28 % (och 3:e plats på listan) under november har oron för Coronaviruset nu ökat för andra månaden i rad. Även om den nu är tillbaka på första plats är dagens siffra, 35 %, fortfarande mycket lägre än vad den var vid den här tiden förra året. I januari 2021 låg siffran nämligen på 50 %.

De länder där Covid-19 ses som ett särskilt stort problem i januari 2022 är:

 1. Sydkorea (58 %)
 2. Australien (51 %)
 3. Malaysia (50 %)
 4. Kanada (48 %)
 5. Femte positionen delas av fyra länder: Tyskland, Storbritannien, Japan och Saudiarabien (alla med 46%).

Resultaten från januari visar att Japan och Frankrike ansluter sig till listan över de 11 länder där Covid-19 kommer högst upp på allmänhetens orolista. De andra är Australien, Belgien, Kanada, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Saudiarabien, Sydkorea och USA.

Fattigdom och social ojämlikhet (31%)

De länder som är mest oroade över fattigdom och social ojämlikhet i januari 2022 är:

 1. Ryssland (53 %)
 2. = Brasilien (43 %) = Colombia (43 %)
 3. Turkiet (40 %)
 4. = Chile (38 %) = Ungern (38 %)

Den största ökningen jämfört med förra månaden ses i Nederländerna (+8, efter en minskning med 11 punkter i december). På andra håll ser vi en ökning med 7 punkter i Israel samt 5 punkter i Chile och Tyskland. Fattigdom och social ojämlikhet är den främsta oron för människor i Ryssland och Brasilien.

Arbetslöshet/Jobb (28%)

De länder som är mest oroade över arbetslöshet och jobb är:

 1. Sydafrika (66 %)
 2. = Italien (53%) = Spanien (53%)
 3. Sydkorea (48 %)
 4. Colombia (42 %)

Italien och Ungern har sett de största ökningarna av oro kring jobb jämfört med förra månaden.

Arbetslöshet anses för närvarande vara det främsta problemet i fyra länder: Sydafrika, Italien, Spanien och Indien.

Finansiell/politisk korruption (27%)

Vi ser de högsta nivåerna av oro för korruption i:

 1. Sydafrika (56 %)
 2. Peru (55 %)
 3. Malaysia (53 %)
 4. Ungern (48 %)
 5. Colombia (47 %)

Den här frågan är för närvarande den främsta oron för människor i Colombia, Malaysia och Peru.

Klimatförändringar

I alla 28 länder anser 15 % i genomsnitt att klimatförändringar är en av de viktigaste frågorna som deras land står inför idag. I vår lista ligger den på 9:e plats, av 18 placeringar totalt, tillsammans med utbildning.

De länder där detta är en större prioritet för allmänheten är Australien (32 %), Kanada (30 %), Tyskland (28 %), Storbritannien (28 %) och USA (24 %).

Frankrike ser en ökning med 7 punkter till 23 % medan det också har ökat i Malaysia (+6), USA (+5) och Chile (+5).

Under de senaste två åren har oron över klimatförändringar på global nivå varierat från det lägsta resultatet på 10 % i maj 2020 till det högsta, 17 % i februari 2020, och har sedan hamnat på 15 % eller 16 % under de senaste sex månaderna.

Inflation

Vår undersökning visar att oron kring inflationen ligger på rekordhöga nivåer. I alla 28 länder anser en av fem (20%) i genomsnitt att det är en av de mest oroande frågorna idag, och rankar det på 7:e plats av 18 totalt.

Argentina och Polen visar för närvarande de högsta nivåerna av oro för inflationen (53 % i varje). Turkiet är på tredje plats med 45 %.

Dessa tre länder var även bland de som var mest oroliga för inflationen även vid den här tiden förra året, men i mindre utsträckning – mycket mindre i vissa fall (44 % i Argentina, 16 % i Polen, 29 % i Turkiet).

Nordamerika har sett dramatiska ökningar av oro kring inflationen under dessa 12 månader: från 6 % i januari förra året till 30 % idag i Kanada och från 2 % till 29 % i USA.

Läs mer i vår senaste globala undersökning om allmänhetens uppfattning av de stigande priserna och en ny amerikansk inflationsrapport.

Påväg åt rätt håll?

I de 28 undersökta länderna anser i genomsnitt 63 % att saker och ting i deras land är påväg åt fel håll medan 37 % tror att de är på väg åt rätt håll. Detta har ändrats i en mer positiv riktning jämfört med förra månaden med en ökning på 2 punkter.

Peru är, för andra månaden i rad, det land med den största andelen som anser att deras land är på väg åt fel håll (84%). Denna siffra är också över 80 % i Colombia och Argentina.

Många länder ser en uppgång i optimism jämfört med föregående månad, vilket möjligen återspeglar förhoppningar inför det nya året. Bland dem finns Chile (+15) och Nederländerna (+12), medan Mexiko, Ungern och Turkiet alla har gått upp 6 poäng.

Ekonomiskt fokus

I alla länder anser 38 % i genomsnitt att den nuvarande ekonomiska situationen i deras land är "mycket" eller "någorlunda" bra, medan en majoritet (62%) säger att den är "mycket" eller "någorlunda" dålig.

Saudiarabien (95 %) är överlägset det land där människor är nöjdast med ekonomin, följt av Indien (72 %) och Sverige (69 % - landets högsta nivå sedan december 2018). En majoritet betygsätter också ekonomin positivt i Nederländerna (60 %) och Australien (59 %).

Endast 11 % i Argentina anser att ekonomin är i bra form, vilket placerar landet i botten av alla ländernas ranking. Denna poäng har inte stigit över 20 % sedan december 2018 (då den nådde 27 %).

Den ekonomiska situationen i Frankrike har traditionellt sett fått dåliga resultat, men den här månaden beskriver 38 % den som bra – en hög siffra som bara setts tidigare i september 2021.


Ipsos What Worries the World-undersökning genomförs i 28 länder runt om i världen via Ipsos Online Panel-system. De länder som ingår är Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Ungern, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Peru, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Turkiet och USA.
19 486 onlineintervjuer genomfördes mellan 23 december 2021 – 7 januari 2022 bland vuxna i åldern 18-74 i USA, Sydafrika, Turkiet, Israel och Kanada och åldern 16-74 i alla andra länder. Data avvägs för att matcha populationens profil.

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle