Vad oroar världen? – Juli 2022

Oron kring inflationen fortsätter att stiga och är det största orosmolnet för fjärde månaden i rad.

Oron kring inflationen har stigit för 12:e månaden i rad och det är den största globala oron i "Vad oroar världen?" för fjärde månaden i rad. I ett globalt genomsnitt säger nästan en av fyra att inflationen är ett av de främsta problemen som deras land står inför (38 %), en ökning från förra månaden.

Vår månatliga "Vad oroar världen?"-undersökning mäter vad allmänheten anser är de viktigaste sociala och politiska frågorna idag, och bygger på tio års data. Denna våg genomfördes mellan 24 juni 2022 och 8 juli 2022.

Huvudsakliga punkter från undersökningen:

  • Inflationen är fortfarande den största globala oron: 38 % säger att det är en av de största problemen som deras land står inför idag (+1 poäng jämfört med juni 2022).
  • Den här månaden citerar 11 länder inflationen som sin största oro, en mer än förra månaden.
  • Oro för inflation följs av oro för fattigdom och social ojämlikhet (33 %), kriminalitet och våld (26 %), arbetslöshet (26 %) och finansiell eller politisk korruption (23 %), som avrundar de fem största globala orosmomenten.
  • Oron för coronaviruset har ökat med två poäng den här månaden, men den ligger fortfarande på tionde plats i vår ranking, mellan utbildning och immigrationskontroll.
  • För andra månaden i rad är Covid-19 inte ett av de främsta problemen i något av de 27 undersökta länderna. Detta trots att det var den största globala oro för bara fem månader sedan i februari 2022.
  • Oron för militära konflikter mellan länder har minskat med en poäng den här månaden, och en av tio valde det som en stor oro som påverkar deras land.
  • Två av tre personer (65 %) anser att deras land är på väg åt fel håll och stiger till 91 % i Peru. Åtta av tio personer säger också att deras land är på väg åt fel håll i Argentina (85 %), Sydafrika (81 %) och Turkiet (80 %).

Inflation

Oro för inflationen har stigit för 12:e månaden i rad och har nu varit världens främsta oro under de senaste fyra månaderna. Julis siffra är en punkt högre än i juni då nästan en av fyra (38 %) valde det som en av de viktigaste frågorna som påverkar deras land.

Det finns nu sex länder där mer än varannan person anser att inflationen är ett av de största problemen som påverkar deras marknad. Det är det största problemet i Argentina, Australien, Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Polen, Sydkorea, USA och Turkiet.

De största månatliga ökningarna finns i Sydkorea (+12) och Spanien (+11). Alla latinamerikanska länder har sett en uppgång denna månad: Argentina (+3), Chile (+6), Peru (+3), Brasilien (+4), Mexiko (+3) och Colombia (+1).

Samtidigt har två länder i topp fem sett en minskning av oro den här månaden. På andra plats hittar vi Polen som har sett oron falla fem poäng i juli och Turkiet, på fjärde, har sett sin siffra falla tre poäng. Nederländerna är det land med den största nedgången i juli, hela ned 11 poäng jämfört med juni.

Coronaviruset

Oron för coronaviruset har ökat för första gången sedan december 2021, efter att ha sett en ökning med två punkter jämfört med junis siffra. Covid-19 ligger dock kvar på tionde plats i vår ranking, mellan utbildning och immigrationskontroll, där 14 % anser att det är ett stort problem som påverkar deras land.

I juli har 17 länder sett en ökning av denna oro, med de största ökningarna i Tyskland (+9), Spanien och Nederländerna (båda +8) och Mexiko (+7).

För andra månaden i rad har inget land Covid-19 som den främsta oron i landet. Tillbaka i januari i år, när över en tredjedel (35 %) globalt hade pandemin som ett stort bekymmer, hade 11 länder listat Covid-19 som sin främsta oro.

Militär konflikt mellan nationer

Oron för militära konflikter mellan nationer har minskat något den här månaden, ned en poäng till 10%. Den hamnar på 12:e plats i vårt index, mellan immigrationskontroll och moraliskt förfall.

Fyra av de fem länderna där militär konflikt hamnar i toppen denna månad, har alla sett en minskning i oro jämfört med juni. En av tre i Polen är orolig (-2 i juni), Tyskland 29% (-2), Japan 20% (ingen förändring) och Italien och Nederländerna ligger båda på 16% (-4 respektive -3).

Detta har varit en fortsatt trend särskilt för Tyskland och Polen som har sett stora fall de senaste månaderna. I maj var Tysklands siffra 41% och var landets största oro. I april, den första månaden frågan lades till i undersökningen, var den polska siffran 38 %.

Andra länder som har sett en stor nedgång i oro denna månad inkluderar Israel och Ungern (båda -5).

Fokus på ekonomin

I de 27 undersökta länderna anser en av tre (32 %) att den nuvarande ekonomiska situationen i deras land är god, en minskning med två procentenheter i juli. En majoritet (68 %) säger att den ekonomiska situationen är dålig.

Ungern och Sydkorea är de länder som har de största nedgångarna när de säger att den ekonomiska situationen i deras land är god (båda -10). Sydkoreas siffra för juli är den lägsta sedan september 2020, då den var 12 %. Medan den här månadssiffran för Ungern är den lägsta sedan juli 2017, då den var 19 %.

Andra länder som ser nedgångar i sin goda ekonomiska siffra denna månad inkluderar Chile (-8), Turkiet (-7) och Israel, Frankrike och Storbritannien (alla -6). Endast 14 % i Turkiet anser att den nuvarande ekonomiska situationen är bra, vilket är den lägsta poäng som landet har noterat sedan vi började spåra ämnet i november 2012.

Peru har den näst lägsta nivån av ekonomiskt förtroende (Argentina är längst ner på vår ranking) och denna månad är dess siffra på 9 %, dess lägsta registrerade poäng sedan de lades till i december 2015.


Om studien

Ipsos "Vad oroar världen?"-undersökning genomförs i 27 länder runt om i världen via Ipsos Online Panel-systemet. De länder som ingår är Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Ungern, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Peru, Polen, Saudiarabien, Sydafrika , Sydkorea, Spanien, Sverige, Turkiet och USA.

20 002 onlineintervjuer genomfördes mellan 24 juni 2022 - 8 juli 2022 bland vuxna i åldern 18-74 i USA, Sydafrika, Turkiet, Israel och Kanada och 16-74 år i alla andra länder. Data viktas för att matcha populationens profil.

Ladda ner

Samhälle