Webbavlyssning

Social intelligens ger insikter som driver strategiska beslut och åtgärder utifrån konsumenternas uttalade åsikter och beteenden i sociala medier, sökningar och annat på nätet.

Vad är syftet?

Vi ger dig tillgång till dina konsumenter, kunder, påverkare och förespråkare och berättar vad de säger, känner och gör varje dag. Vi kopplar också ihop den kunskapen till genomförbara rekommendationer.

Du kan utnyttja social intelligens för att hantera de viktigaste utmaningarna med varumärkets verksamhet:

  • Innovation: undersöka och identifiera trender och outnyttjade utrymmen på din marknad
  • Märkeshälsa: komplettera medvetenhet och spåra rykten om märket för att täppa till luckor i kunskapen om märket
  • Kommunikation: mäta effekterna av lanseringar och kampanjer i flera viktiga sociala kanaler

Hur fungerar det?

Vi översätter det som miljarder konsumenter nämner i sociala medier varje dag, sållar i flödet och levererar insikter som ni kan överföra till företagskulturen.

  • Uppifrån och ned: Vi tillämpar beprövade analytiska konstruktioner och dedikerade n-gram-bibliotek/språkliga koncept på ostrukturerade sociala data och mäter fortlöpande varumärkets hälsa och produktens prestanda.
  • Nedifrån och upp: Vi använder explorativa analytiska metoder för att hitta okända faktorer såsom märkesteman som är på uppgång eller konsumenttrender inom kategorin.

Varför är vår lösning unik?

Med vår sociala intelligens utnyttjar vi vår kunskap om beställare och olika kategorier tillsammans med vår forskningskompetens och levererar värdefulla insikter för våra klienter. Vi tror inte att det längre räcker med bara kunskap om sociala medier. Således använder vi en unik kombination av beprövade ramverk och explorativa metoder i vårt synsätt och levererar både kvalitet och kvantitet. Genom att koda konsumentgenererade data i förhållande till de drivkrafter och beröringspunkter du redan idag använder för att få ditt företag att växa, kompletterar och stärker vår lösning dina insikter från grundläggande forskning.

Nya metoder