[WEBINAR] KEYS - Hållbarhet är nödvändigt + inspelning

Människor, Planeten & Välstånd

Regeringar, näringsliv och samhällen delar alla en växande ambition att skapa en mer hållbar och välmående framtid för både oss människor och vår planet. Samtidigt inser många också de utmaningar som finns.
Hur formar man en framtid som är positiv för planeten? Hur stödjer man ett rättvisare samhälle där alla kan trivas? Hur kan företag skapa hållbara framtider, både för sig själva och för de samhällen de tjänar?

Var med när vi reflekterar över det arbete som fortfarande behöver ske för att införa strategier som kommer att möta behoven hos nuvarande och framtida generationer.

  • Hållbarhetskontexten: Utövare är skyldiga att sätta sig in i olika koncept: E-S-G-agendan, det utvecklande CSR-landskapet och dynamiken i det så kallade gapet mellan att säga och att göra. Vi tar en titt på dessa teman utifrån den allmänna opinionen runt om i världen.
  • Förändringar och känslor i Sydostasien: Människor i hela regionen anser att företag agerar för långsamt när det gäller att vidta konkreta åtgärder. Vi presenterar en ny expertanalys om hur sammanhanget förändras – och tar en titt på vad som väntar härnäst.
  • Att tilltala konsumenter: Ofta är moroten "det är hållbart" inte tillräckligt för att locka en allmänhet som känner att de redan gör tillräckligt, särskilt när de ställs inför konkurrerande prioriteringar. Vi utforskar hur hållbarhet kan positioneras som en gemensam nytta, genom att använda en ny segmentering för att hjälpa oss att bättre förstå och kommunicera med olika grupper.
  • Hållbarhetsmöjligheten: Vi reflekterar över hur företag kan skapa unika värden genom att ompröva hur deras produkter och tjänster är utformade. Även genom att göra detta på ett holistiskt sätt, samtidigt som vi säkerställer att de är i samklang med människors föränderliga värderingar och ambitioner.

Samhälle