10 Ebeveynden 4'ü Tekrar Uzaktan Eğitime Geçilmesini İstiyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 91. dönem verileriyle toplumda; yüz yüze eğitim için okula dönüşü güvenli bulmayan velilerin oranı ile bugün geldiğimiz noktada bu oran arttı mı geriledi mi? Önlemleri incelendiğinde sebepleri neler? Özellikle maske başlığı altında bir gevşeme gözlemleniyor mu? Okulların açıldığı ilk günden beri salgından dolayı online / uzaktan eğitimin devam etmesini isteyen ya da yüz yüze eğitimin sürmesini isteyen velilerin görüşlerinin ne yönde olduğuna yönelik ifade, tutum, davranışları incelenmiştir.

Tekrar Online Eğitime Geçilmesini İsteyen Ebeveynlerin Sayısındaki Artış Dikkat Çekici

Ipsos araştırmasına göre; okulların açıldığı ilk günden beri salgından dolayı online / uzaktan eğitimin devam etmesini isteyen bir kitlenin hep olduğu görülüyor. Ancak; kitlenin oranı  %25’ler civarındayken bugün her 10 ebeveynden 4’ü tekrar online / uzaktan eğitime geçilmesini istiyor. Yüzyüze eğitimin devam etmesi görüşünde olan ebeveynlerin oranı ise %47.

17ocak6

Ebeveynlerin Sadece 1/3'ü Çocuklarını Okula Gönderme Konusunda Rahat Hissediyor

Okullar açıldığı ilk günden beri ebeveynlerin yarısı çocuklarının okula gitmesi konusunda rahat hissetmiyor. Bugüne baktığımızda da bu oranın değişmediği görülüyor. Ama diğer taraftan okulların açıldığı ilk zamanlarda bu konuda rahat hissettiğini söyleyen ebeveynlerin oranı %43’ten bugüne gelindiğinde %33’e gerilemiş durumda.

17ocak5
 

Okullarda Alınan Önlemlerin Yeterli Olduğunu Düşünen Ebeveynlerin Oranı Sadece %31

Koronovirüs salgınına yönelik okullarda alınan önlemler konusunda okulların açıldığı ilk haftalarda da her 10 veliden 4’ü yeterli olmadığı görüşündeydi. Ancak bugün bu konuda velileri görüşleri daha olumsuz. Velilerin yarısı bugün okullarda yeterli önlem alınmadığını düşünüyor. Önlemlerin yeterli olduğunu düşünen velilerin oranı sadece %31. Okullarda uygulanan önlemlere bakıldığında da özellikle maske konusuna eskisi kadar dikkat edilmediği görülüyor.

17ocak4

Ebeveynlerin Yarısı Çocuklarının Okula Gitmesini Güvenli Bulmuyor

2021-2022 eğitim yılında okulların tekrar yüzyüze eğitime başladığı ilk hafta ebeveynlerin %63’ü çocuklarının okula gitmesi güvenli bulurken bugüne gelindiğinde bu oran %42’ye gerilemiş durumda. Güvenli olmadığını düşünenlerin oranı ise yaklaşık 2 katına çıkmış.

17ocak3
 

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Son haftalarda salgına dair hissedilen duygular arasında kafa karışıklığı öne çıkıyordu. Bu durum çok da şaşırtıcı değildi tabi, yeni varyant, 3.doz aşı, karantina süresi değişmesi, iç hat uçuşlarında PCR test mecburiyetinin kalkması gibi konular insanın kafasını karıştırmaya yetiyor da artıyor. Bir yandan salgının sonuna yaklaştığımıza dair umutlanmak istiyoruz, bu umudu besleyen gelişmeler de oluyor, ama diğer yandan vaka sayıları tırmandıkça tırmanıyor. Her ne kadar kayıplar vakalar kadar çok artmıyor olsa bile belli bir sayının altına da inmiyor. Ve sonuç olarak toplum umut ile umutsuzluk arasında savruluyor. Bu durumun en somut örneklerinden birini çocukların okula dönüşü ile ilgili düşüncenin değişiminde görüyoruz. Araştırmamıza göre ise Eylül’de yüz yüze eğitim için okula dönüşü güvenli bulmayan velilerin oranı %27 iken şimdi velilerin yarısından fazlası okulları güvenli bulmamaya başladı. Eylül başında velilerin yarısı okullarda alınmış olan önlemleri yeterli buluyordu, şimdi bu oran %31’e gerilemiş durumda. Önlemleri incelediğimizde velilerin özellikle maske başlığı altında büyük bir gevşeme gözlemlediklerini görüyoruz. Gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin maske kullanımlarında Eylül ayına kıyasla büyük düşüşler var. Kaldı ki velilere göre Eylül’de bile kullanım prensiplerine uyum %50’ler civarındaydı. 
Yarıyıl tatili öncesi Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim ile ilgili tartışmalara kesin bir ifade ile nokta koymuştu. Velilerin de yaklaşık yarısı benzer bir görüş ile online eğitime karşı duruyor. Ancak bu oran bir iki ay önce üçte ikiye yakındı, bir süredir azalıyor. Online eğitime dönülsün diyen velilerin oranında ise %23’lerden %38’lere doğru bir yükseliş söz konusu.
Bir yandan salgının bitişine dair umutlanmak istiyoruz, bir yandan da korkularımız baki. Hiç kuşkusuz ki ilginç bir dönem geçireceğiz. Umarım bu dönemin sonunda bir daha salgın araştırması yapmadığımız günlere kavuşuruz.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 09- 11 Ocak 2022 tarihleri ile veriler; 91. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

Toplum