2 Doz Aşı Olmuş Kişilerin %70'i 3.Doz Aşı Olacağını Belirtiyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 82. dönem verileriyle toplumun; salgınla mücadele,bu süreçte alınan önlemlerin yeterliliği şuana kadar iki doz aşısını olanların üçüncü doz aşısını olup/olmayacakları ile ilgili düşünce, tutum ve davranışlarına yönelik ifadeleri incelenmiştir…

Şu Ana Kadar 2 Doz Aşısını Olmuş Kişilerin Sadece %30'u 3.Aşıyı Olma Konusunda Ya Emin Değil Ya Da Yaptırmama Eğiliminde

Bağışıklığın yeniden güçlenmesi, varyantlara karşı da koruyuculuk sağlanması hedeflenenerek ek doz çalışmaları uzun süredir başlamıştı. Ipsos tarafından yapılan araştırmada vatandaşlara; 3. Doz aşıya yönelik düşünceleri soruldu… Alınan yanıtlara göre; gerek 2 doz Sinovak gerekse de 2 doz Biontech aşı olmuş kişilerin %70’i 3. doz aşı olacağını belirtirken, %30’luk bir kesim 3. doz aşısında daha çekimser.

22kasımslide6

Salgınla Mücadele Konusunda Toplumun Yarısı Salgınla Mücadelenin İyi Gitmediğini Düşünüyor

Son günlerde Corona virüsü salgınının ilk merkezi olan Avrupa yeniden, 5'inci dalganın etkisi altına girerek, bir kez daha pandeminin merkezi  oldu. Son dalganın etkisiyle, dünya genelinde Kasım başından bu yana artan vakaların yüzde 60'ı, salgına bağlı ölümlerin de yüzde 55'i Avrupa'da kayıtlara geçti. Ülkemizde ise; salgınla mücadelenin gidişatının iyi olduğunu düşünenlerin oranı sadece %34... Her 2 kişiden biri ise mücadelenin iyi gitmediğini düşünüyor. Bu görüşe paralel olarak ta daha zor günlerin geleceği görüşünde olanların oranı %44.

22kasımslide3

Salgınla Mücadelede Alınan Önlemlerin Yeterli Bulunmaması ve Vaka Sayılarının Düşmemesi Toplumdaki Endişe Duygusunun Artmasına Neden Oluyor

Küresel ortamda artan vaka sayıları ve varyantlar, Avrupa’da kapanmaların tekrar başlaması. Ülkemizde de yükselişe geçen vaka sayıları bireylerde salgınla mücadelede alınan önlemlerin yetersiz bulunmasını düşündürüyor ve toplumda tedirginliği de artırıyor. Mücadelenin iyi gitmediği görüşüne paralel yine toplum yarısı alınan önlemlerin de yeterli olmadığını düşünüyor. Ve vaka sayılarının düşmemesi kişilerin endişelerinin artmasına neden olmakta. Bireylerin %41’i salgının başından beri hep endişeli olduğunu,, %41’i ise endişe düzeylerinin daha da arttığını belirtiyor. Toplamda her 10 kişiden 8’i salgın konusunda hala endişeli.

22kasımslide4

Tam Kapanmanın Yaşandığı Nisan Ayından Bugüne Gelindiğinde Salgınla Mücadele Konusunda Olumlu Görüş Belirten Bireylerin Görüşleri Çok Farklılaşmıyor. Ancak Artık Bu Konuda Fikri Olmayanların Oranı 2 Katına Çıkmış Durumda

Mart 2021de vaka sayılarının artmaya başlaması ve 29 Nisanda tam kapanmanın yaşandığı dönemlerden bugüne gelindiğinde mücadelenin kötü gittiğini ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu düşünenlerin sayısı azalıyor. Ancak olumsuz değerlendirmeler olumlu değerlendirmeye dönüşmemiş. Her 3 dönemde de olumlu görüş beyan eden kişilerin oranı %30 civarında ve farklılaşmakta. Burada en dikkat çekici konu fikir beyan etmeyen kişilerin sayısının 2 katına çıkmış olması.

22kasımslide5


Ipsos, Sosyal Araştırmalar ve Kalitatif Araştırma Hizmet Birimleri Lideri, İcra Kurulu Üyesi Ece Ertürk; verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Salgında 20. ayı geride bırakmamıza ve salgını kabullenmeye çabalamamıza rağmen pandeminin değişen dinamikleri ve hayatımıza yansımaları halen salgınla yaşamaya tamamen alışmadığımızı gösteriyor. Gerek toplumun duygu durumu gerekse salgınla ilgili değerlendirmeleri gelişmelere göre şekillenmeye devam ediyor. 

Artan vaka sayılarıyla birlikte toplumda endişe düzeyi artmış durumda. Her 10 kişiden 7si endişeli. Geçtiğimiz dönemlerde endişe seviyesi düşmüş olmasına rağmen tekrar endişelenmeye başlayanların oranı 11%. Bu durum salgınla mücadele algısını da olumsuz etkiliyor. Toplumun neredeyse yarısı salgınla mücadelenin kötü gittiğini ve bizi daha zor günlerin beklediğini düşünüyor.  Aynı zamanda salgınla mücadele konusunda alınan önlemleri de yetersiz bulunuyor. İlginç olan salgınla mücadelenin gidişatını olumlu bulanların oranı değişmemesine rağmen, bu konuda fikrim yok diyenlerin oranı 2 katına çıkmış durumda. Bu da bize insanların artık ne düşüneceğini, ne yapacağını çok da bilmediklerini gösteriyor. Kontrol edilemeyen de korkutmaya ve endişelendirmeye devam ediyor.   Salgınla mücadelede en önemli önlem ve çare olan aşılanma konusunda ise hali hazırda 2 doz aşı olmuş kişilerin 70%i 3. Doz aşıyı da yaptıracağını söylüyor; diğer taraftan 30% ise 3. Dozu yaptırmayı düşünmüyor.   Bu sonuçlar da gösteriyor ki, aşılanmanın salgınla mücadelede en temel çare olduğuna inancımız devam ediyor. 
 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 11- 16 Kasım 2021 tarihleri ile veriler; 82. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

Toplum