Afet Döneminde Kadın Olmak

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü ile Türkiye’de kadın olmanın zorlukları, sosyal açıdan maruz kaldıkları durumlar ve afet dönemlerinde yaşadıkları olumsuzluklar gibi konular incelendi.

Toplumun yarısı afet ve kaos dönemlerinde cinsiyete göre olumsuz etkilenmenin farklılaştığı görüşünde ve bu kişiler kadınların bu dönemlerde daha da olumsuz etkilendiğini düşünüyor.

3Mart-3

Afet dönemlerinde kadınların özellikle fiziksel açıdan daha çok zorlandığı görüşü hakim olsa da her 4 kişiden bir kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan da zorlandığına inanıyor.

3Mart-4

Fiziksel açıdan hamilelik ve biyolojik farklılıklar belirtilirken, sosyal açıdan maruz kaldıkları zorluklar daha dikkat çekici.

3Mart-5

Her 3 kişiden 2’si ülkemizin kaos dönemlerinde cinsiyete göre risklere hazırlıklı olmadığımız görüşünde.

3Mart-6

Kadınların afet dönemlerinde daha az zarar görmesi için en sorumlu kurumun bakanlıklar olduğu düşünülüyor. Ancak aynı oranda bir kitle belediyeler, stk’lar, dini kuruluşlar vb hepsinin sorumluluk alması görüşünde.

3Mart-7

ARAŞTIRMA KÜNYESİ:

  • Ipsos Anti Kriz Monitörü: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye nüfusu temsil eden 800 birey ile 1-3 MART 2023 tarihleri arasında online anket yöntemiyle (CAWI) gerçekleştirilmiştir.

Toplum