Covid-19 Aşısı Olmamış Bireylerin %65’i Sırası Geldiğinde Olma Niyetinde

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’nın 63 dönem verileriyle vatandaşların; aşı olmaya yönelik tutumları, bugüne kadar aşı olmamış bireylerin farkındalıklarının ne yönde ilerlediği, aşı hakkında olumlu / olumsuz düşünenlerin çevrelerini nasıl yönlendirdikleri, salgının ülkemiz için tehlike oluşturup / oluşturmadığı gibi görüş ve değerlendirmeleri mercek altına alındı.

Bugüne Kadar Aşı Olmamış Bireylerin %65'i Aşı Sırası Geldiğinde Aşı Olma Niyetinde

Aşı olmayan kişilerin %65’i aşı olma niyetini belirtirken %16’sı aşı yaptırmayacağını, %19’u da aşı yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kararsız olduklarını ifade ediyor... Aşı konusundaki bu tutumun temel nedeni aşı olup/olmama ile ilgili karasız olan bireylerin; yeni bir aşı olmasından dolayı gelecekte yaşanacak yan etkilerinin olma olasılığı...  Aşı karşıtı olanlar ise; belirtilen bu nedenin yanı sıra aşının koronavirüse karşı kendilerini korumayacağı inancını da aşı olmama sebebi olarak belirtiyor.

63-4 Her 4 Kişiden 3’ü Aşı Konusunda Olumlu Düşünceye Sahip

Toplumun %76’sı bugüne kadar sırası gelip aşı olmuş ya da sırası geldiğinde aşı olacağını söylüyor. Salgınla mücadelede aşı olmanın önemi tüm sağlık kuruluşları / bilim adamları tarafından sürekli dile getirilirken toplumun %11’i aşı olmayacağını, %13’ü ise bu konuda net bir karar verememiş durumda.

63-3Aşı Konusunda Olumlu Olan Kişilerin %74'ü Çevrelerine de Aşı Yaptırmalarını Öneriyor 
Ipsos’un yapmış olduğu araştırmada; bugüne kadar aşı olmuş ya da sırası geldiğinde aşı yaptıracağını söyleyen kişilerin %62’si çevrelerindeki kişilere de aşı yaptırmalarını öneriyor. Aşı karşıtlarının ise sadece %8’i öneride bulunduğunu söylerken,  %30’u çevresindeki kişilere aşı olmamaları konusunda ikna etmeye çalışmakta.

63-5Koronavirüsün Türkiye İçin Ciddi Bir Tehlike Oluşturduğu Düşüncesi Aşı Yaptırmış Veya Yaptırma Niyetinde Olanlar Nezdinde Daha Yüksek

Koronavirüsün Türkiye için tehdit oluşturduğu düşüncesi aşı konusunda olumlu olan kitle için daha baskın bir görüş. Bu kitledeki her 10 bireyin 8’i Koronavirüs’ün Türkiye için ciddi tehdit oluşturduğu düşüncesinde. Aşı karşıtlarının ise sadece %59’u bu görüşte…  %17’si ise Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını düşünüyor.

63-6Aşı Konusunda Olumlu Tutum İçinde Olanlar Kendileri ve Aileleri İçin de Tedirgin

Ülkemiz Türkiye için belirtildiği gibi; aşı olan ya da olma niyetinde olan bireyler Koronavirüs’ün kendileri ve aileleri için de ciddi bir tehdit oluşturduğu görüşünde. Aşı karşıtlarında ise tehdit algısı daha düşük seviyede ve hatta  %29’u tehdit oluşturmadığı inancında…

63-7Kendilerinin Ya da Ailelerinden Birinin Koronavirüse Yakalanacağı Endişesi Yine Aşı Olan Ya Da Olma Niyetinde Olan Bireyler Nezdinde Daha Yüksek

Bugüne kadar aşı olmuş ya da sırası geldiğinde aşı yaptıracağını söyleyen kişilerin %62’si kendilerinin ve ailelerinden birinin bu virüse yakalanacağı konusunda çok endişeli. Aşı karşıtlarında ise bu endişe düzeyi çok daha düşük… Sadece %39’u çok endişeli olduğunu belirtirken, %27’si ise bu konuda endişeli olmadığı söylüyor.

63-8Her Ne Kadar Endişe Düzeyi Yüksek de Olsa Aşı Konusunda Olumlu Tutum İçinde Olanlar Gelecek Konusunda Daha Umutlu 

Aşı konusunda olumlu düşünen bireylerin yaklaşık yarısı salgın konusunda zor günleri geride bıraktığımız inancında. Aşı karşıtlarının ise 1/3’ü daha olumlu düşünürken %45’i daha zor günlerin bizleri beklediği görüşünde. Aşı konusunda kararsız olanlar bu konuda da arada kalmış. 1/3’ü daha umutlu iken, 1/3’ü umutsuz diğer 1/3’ü ise bu konuda fikrinin olmadığını belirtiyor.

63-9Ipsos CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Son haftalarda aşı kampanyası genç yaş gruplarına doğru hızla genişledi. Gerek yetkililer, gerek uzmanlar, kanaat önderleri, sanatçılar haklı aşı olmaya davet ediyorlar. Bu çağrı her dört vatandaştan üçünde karşılık buluyor. %13’lük bir kesim aşı yaptırma konusunda henüz emin değilken, %11’lik bir grup sırası geldiği halde aşı yaptırmamış veya sırası geldiğinde yaptırmayı düşünmediğini belirtiyor. Aşı yaptırmış veya sırası geldiğinde yaptıracak olanlar bu kararlarından daha emin görünüyorlar. Bu kesimdeki her dört kişiden üçü çevresine de aşı yaptırmalarını tavsiye ediyorlar. Emin olmayan grubun %80’nden fazlası bu konuda bir fikir belirtmemeyi tercih ediyor. Aşı yaptırmayan veya yaptırmayacak olan grup ise yine ağırlıklı olarak çevresine bir yönlendirme yapmaktan kaçınırken %30’u çevresine de aşı yaptırmamalarını tavsiye ediyorlar. 

Aşı olma veya olmama niyeti aslında bu konuya farklı yaklaşım içinde olan grupları ayırt etmemiz için bir ölçüt sağlıyor. Aşıya olumlu bakan kesimin çok daha endişeli olduğunu söylememiz lazım. Bu kesimdekiler içinde her on kişiden sekizi salgını Türkiye için ciddi bir tehlike olarak görürken aşıya yakın durmayan kesimde aynı fikirde olanların oranı on kişide altı. Kendileri ve aileleri için tehlike görüp görmediklerini sorduğumuzda aşıya olumlu bakanların %54’ü salgını ciddi bir tehlike olarak gördüğünü belirtirken, aşıya uzak duran kesimde bu oran %38’e kadar düşüyor. Kendisinin veya yakınlarından birinin koronavirüse yakalanmasından endişe edenlerin oranı aşıya olumlu bakanlarda %62 iken aşıya uzak duranlarda %39. 
Tüm bunların sonunda aşıya uzak olan kesimin geleceğe dair daha iyimser olmasını bekleyebilirsiniz. Ama ilginçtir ki durum pek öyle değil. Önümüzde daha da zor günler olduğunu düşünenlerin oranı aşı taraftarlarında %30 iken aşı karşıtlarında %45, yani bir buçuk kat daha fazla. Aşı olmayanların aslında bu fikre kökten karşı olmadıklarını görüyoruz, aşıdan uzak durmalarının en öne çıkan nedeni uygulamadaki aşıların yeni olmalarından dolayı muhtemel yan etkilerinden çekiniyor olmaları. 
Nihayetinde toplumun büyük kısmı aşı olmuş veya sırası geldiğinde olacaklar. Geri kalan kesimin aşı konusunda rahatlatılmaya, bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğu görülüyor. Bu kesimin de güven duyduğu noktada aşı olmaya yaklaşacaklarını söylersek yanılmış olmalıyız.


ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 3- 21 Haziran saha tarihleri ile veriler; 63 dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…

 

Koronavirüs ve Toplum diğer araştırma sonuçları için buraya tıklayın.


 

Toplum