Bu Bayram Görüntülü Görüşme Aracılığıyla Bayramlaşacağız

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 55. dönem verileriyle vatandaşların; Ramazan’da tam kapanma kararlarını, misafirliğe gitmek veya ağırlamanın sağlıkları açısından riskli görüp görmedikleri ve bayram ziyaretlerinin yerini görüntülü görüşmelerin almasına yönelik İfade, görüş ve değerlendirmelerine yer verilmektedir…

Bugünlerde Misafirliğe Gitmek Veya Misafir Ağırlamak Sağlık Açısından Ciddi Riskli Görülüyor.

Araştırmamızda, salgının çeşitli faaliyetleri yaparken sağlık üzerinde ne derece risk oluşturduğunu soruyoruz. Misafirliğe gitmek veya misafir ağırlamak toplumun çoğunluğu tarafından ciddi riskli bulunan eylemler. Bu faaliyetlerin riski olmadığını düşünen kesim oldukça sınırlı...

slide4

Vatandaşların Üçte İkisi Önümüzdeki Yakın Dönem İçin Misafir Ağırlama Konusunda Kendini Rahat Hissetmiyor.

Bu faaliyetleri yapma konusunda bireylere kendilerini ne zaman rahat hissedeceklerini sorduğumuzda ise %15-%17’si hâlihazırda misafirliğe gittiklerini veya misafir ağırladıklarını ifade ediyor. Önümüzdeki 3 ay içeresinde diyenlerle beraber bu oran toplumun üçte birine tekabül ediyor. Ancak herkes bu kadar rahat hissetmiyor. Hatta toplumun dörtte biri bunun 1 seneden fazla zaman alacağını ifade ediyor. Bu konuda daha da güçlü bir tutum sergileyen %18’lik bir kesim ise hiç bir zaman rahat olamayacaklarını belirtiyor.
slide5

Bayramda Görüntülü Görüşme, Bu Sene Şartlar Nedeniyle Yüzyüze Görüşmenin Yerini Alacak.

Bu sene salgın nedeniyle bireyler Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirecek. Görüntülü görüşme salgın döneminde toplumda hâlihazırda çok yaygınlaşmıştı, bayramda da vatandaşların iletişim tercihinde ilk sırada geliyor. Bireylerin %44’ü yakınlarıyla görüntülü görüşme yaparak bayramlaşacaklarını ifade etti. Bu iletişim yöntemini %34 ile telefonla arayarak bayramlaşma takip ediyor. Aile ve komşularla yüz yüze bayramlaşma ise çok daha sınırlı bir düzeyde kalacak. Bayram kahvaltısı yapma (%41) halen birçok evde bayramla ilgili planlarda üst sıralarda geliyor, ancak bayram yemeği yeme eğilimi o kadar yaygın değil (%19). Bayramda çocuğa harçlık verme, çocuğun bayramlıklarını giymesi gibi çocuğa özgü ritüelleri ise bireylerin bir bölümü bu bayramda da devam ettirecek.

slide6

Toplumun Çoğunluğu Ramazan'da Tam Kapanma Kararını Doğru Buluyor.

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırmasında dönem dönem vatandaşlara en az 15 gün süreli tam kapanma uygulanması durumunda görüşleri soruldu. Tam kapanma kararı öncesinde vatandaşların %75’i bu tür bir kararı destekleyeceklerini ifade etmişti. Son dönem araştırmamızda, tam kapanma kararıyla birlikte toplumun destek düzeyinde bir değişiklik olup olmadığını ele aldık. Buna göre vatandaşlar benzer bir düzeyde (%70) Ramazan’da uygulanan tam kapanmayı doğru bulduklarını ifade ediyor. Dikkat çekici bir nokta ise bu eğilimin farklı yaştan bireyler arasında benzer olması. Diğer bir ifadeyle gençler de bu kararı üst yaş grubu kadar destekliyor.

slide3

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları iletti: “ Her on kişiden yedisi Ramazan’da uygulanan tam kapanmayı hala destekliyor. Sağlığımızı korumak, virüsten sakınmak bayram geleneklerimize baskın çıkıyor. Bu bayramın her zamanki gibi olmayacağını kabullenmiş ve buna göre hazırlanmaya başlamış görünüyoruz. Yüz yüze bayramlaşma hane halkı ile sınırlı kalacak, diğer yakınlarımız ile ya görüntülü görüşmeler ya da telefon ile bayramlaşacağız. Her dört kişiden biri ise bayramda herhangi özel bir şey yapmayacağını belirtiyor. Her on kişiden yedisi, sadece bayram vesilesiyle değil, genel olarak da misafirliğe gitmeyi veya misafir ağırlamayı çok riskli buluyor. Ancak bu riski sınırlı bulan ve bu nedenle de hali hazırda misafirliğe devam eden ya da bir ay içinde rahat hissedip başlayacak olan yaklaşık %20 oranında bir kesim var.  Biz bu beşte bir oranını salgın başından beri görüyoruz, daha önceki dönemlerde de toplumun yaklaşık beşte biri salgının abartıldığını, kendisinin hastalanmayacağını düşünüyordu. 

Öte yandan tam diğer uçta bir başka beşte bir ise bir daha hiç bir zaman kendisini rahat hissederek misafirliğe gidemeyeceğini ya da misafir ağırlayamayacağını belirtiyor. Yaklaşık her üç vatandaştan biri ise ancak gelecek yıldan itibaren bu manada rahat hissedecek. Huzur içinde sosyalleşme zaman alacak. ” Dedi. 
 
ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 29 Nisan 03 Mayıs 2021 saha tarihleri ile 55. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…