Çalışanların %62'si Aşı Olmayanlara Haftada En Az Bir Kez PCR Testi Yapılmalı Diyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 73. dönem verileriyle vatandaşların; çalışanların aşı olmamış kişilerin iş yerine girebilmesi için PCR testi yaptırmaları, bunun doğru bir karar olup, olmadığı, aşı olmamış kitlenin ne kadarı bu kararın doğru bulduğu, bu testin uygulanma periyodunun nasıl olması gerektiği, maliyetinin devlet / iş yeri tarafından karşılanması gerektiği, gibi konularda ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

Çalışanların % 62'si Aşı Olmamış Kişilerin Haftada En Az 1 Kez PCR Testi Yaptırması Gerektiğini Düşünüyor.

Çalışanların  %23’ü haftada 2 kez, %27’si de haftada bir kez PCR testi yaptırılması gerektiğini belirtirken, %12’lik bir kesim de haftada 3 kez yapılması görüşünde. Toplamda haftada 1 kez yaptırılması görüşünde olan çalışanların oranı %62. Bu oranlar toplumun genelinin verdiği cevaplarla çok benzer.

20eylul-3

Aşı Olanlar ve Olmayanların Görüşü Oldukça Farklı Ama Yine de Aşı Olmayan Kesimin % 27’si de Bu Kararın Doğru Olduğu Düşüncesinde

İşyerleri tarafından aşı olmamış kişilerden PCR testi istenmesi konusunda aşı olan ve olmayan kişilerin görüşleri birbirinin tam tersi. Aşı olan kişilerin ¾’ü bu kararı desteklerken, aşı olmamış kitlenin yarısı bu kararın yanlış olduğu görüşünde. Ama yine de aşı olmamış kitlenin %27’si de bu kararı destekliyor.

20eylul-14

Çalışanların % 65'i İşyerleri Tarafından PCR Testi İstenmesi Kararını Doğru Buluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2 doz aşısını olmamış çalışanların işyerine gidebilmesi için haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyerleri tarafından istenebileceği kararı konusunda toplumun geneli ile çalışanlar aynı görüşe sahip. Hem toplumun geneli hem de çalışanların %65’i bu kararın doğru olduğu görüşünde. Böyle bir kararın yanlış olduğunu düşünenlerin oranı her iki kitle nezdinde de %25 civarında.

20eylul-5

Hem Toplumun Geneli Hem de Çalışanların 2/3'ü Yaptırılacak Olan PCR Testlerinin Devlet Tarafından Karşılanması Gerektiği Görüşünde

Yaptırılması istenen PCR testlerinin devlet tarafından karşılanması görüşü ağır bassa da çalışanların %12’si bu testlerin iş yeri tarafından karşılanması gerektiğini, %17’si çalışanların kendileri tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyor. Çalışanlar ile toplumun genelinin bu konu hakkındaki görüşü birebir aynı.

20eylul-6

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Ülkeler Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı ve test uygulamalarını içeren önlemler açıklamaya başladılar. Geçtiğimiz hafta İtalya’da ve Fransa’da çok sıkı prensipler uygulamaya girdi. Ülkemizde de aşı olmamış kişilere iş yerlerinde PCR testi yaptırma mecburiyeti getirilmesi gündemi işgal eden önemli konulardan biri. Bu koşul, hem genel kamuoyunda hem de çalışan kesimde büyük oranda destek buldu, her üç kişiden ikisi bu uygulamaya taraftar. Kendisi aşı olmuş olanlar arasında ise bu prensibi destekleyenlerin oranı dörtte üçe ulaşıyor. Öte yandan aşı olmamış kesimin yarısı PCR test mecburiyetine karşı. Her on çalışandan altısı, aşı olmayanların haftada en az bir kez PCR testi yaptırması gerektiğini düşünüyor.  Her üç çalışandan bir ise haftada iki veya üç kez test yaptırılması gerektiğine inanıyor. Çoğunluk aşı olmayanlara PCR test mecburiyeti getirilmesini desteklerken, yine büyük bir çoğunluk bu testlerin ücretlerinin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini belirtiyor.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 08-10 Eylül 2021 tarihleri ile veriler; 73. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…