Çalışanların Sadece Üçte Birinin İşi Evden Çalışmaya Uygun...

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 39.dönem verileriyle; toplumda çalışan kesimin yaptığı işin evden sürdürmeye uygun olup/olmadığı, salgının iş ya da işyeri açısından tehlike düzeyi ile iş yerlerinde alınan salgına yönelik tedbirlerin yeterliliği izlendi.

Ipsos; ülkemizde koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırması ile incelemeye devam ediyor. Hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip ediyor.

Çalışanların Üçte Biri, İşlerinin Evden Çalışmaya Uygun Olduğunu Düşünüyor.

Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırmada; yeni yılın ikinci haftasında, evden çalışanların toplam oranı %28 olarak izlendi.  %18 salgın nedeniyle %10 ise salgından bağımsız olarak halihazırda evden çalıştığını ifade etti.  Çalışanlara kendi işlerinin evden çalışmaya uygun olup olmadığı sorusu yöneltildiğinde; çalışanların verdiği yanıtlarda sadece üçte birinin (%32) işlerini bu çalışma modeline uygun gördüğü ortaya çıktı. Bir açıdan, evden çalışması mümkün olanların büyük çoğunluğu şu anda evden çalışma modeline geçmiş gözüküyor. 
slide6Çalışanların Büyük Çoğunluğu İşe Gitmeye Devam Ediyor.  
Çalışan vatandaşların büyük bölümü vaka sayıları ne kadar yüksek olsa da işe gitmeye devam ediyor. Toplu taşıma kullanmak vatandaşlar arasında ciddi bir endişe kaynağı olarak görülüyor ancak; kendi aracıyla işe gidemeyecek olan çalışanların gerçeği bu. Virüse maruz kalma riski en yüksek olan kesimlerden birisi çalışanlar.

slide5

Virüsü, İşi veya İşyeri İçin Ciddi Bir Tehlike Olarak Görenlerin Oranı Son 6 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı. 
Virüsün işe/işyerlerine olan etkisini, Ipsos; Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırması ile salgının başladığı 2020 Mart ayında bu yana tüm süreçleriyle takip ediyor… Salgının ilk döneminde sokağa çıkma yasakları ve işyerlerine yönelik kısıtlamaların da etkisiyle, normalleşme sürecinin hemen öncesinde virüsün işine veya işyerine ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden çalışanların oranı %67 seviyesine kadar çıktığı görülmüştü. Ciddi ve kısmen tehlikeli görenlerin toplam oranı ise aynı dönem %90 olarak gerçekleşmişti. Bugüne gelindiğinde risk algısının benzer olduğu tespit ediliyor. Çalışanların %64’ü salgını işleri için çok tehlikeli değerlendiriyor, kısmen tehlikeli görenlerle beraber oran %87’ye çıkıyor.

slide3

İşyerinin Koronavirüsle İlgili Aldığı Önlemleri Çok Yeterli Bulanların Oranı %32.

Ipsos bu dönem araştırmasında, çalışanlara işyerlerinin virüsle ilgili aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı sorusunu yöneltti. Çalışanların sadece üçte birinin bu konuda işyerlerine tam puan verdiği izlendi. İşyerlerini doğrudan yetersiz olarak değerlendirenlerin oranı %24 ile sınırlı, geri kalan %44 bu konuda atılan adımları kısmen yeterli olarak tanımlıyor. Öte yandan, işyerlerinde alınan önlemlerin “kısmen” yeterli olması aslında iş dünyasının salgınla mücadeleyi olması gerektiği gibi yürütemediği anlamı da taşıyor. Mücadelenin sadece vatandaşlar nezdinde değil, büyük-küçük fark etmeksizin tüm işyerleri tarafından da kusursuz yürütülmesi salgını sona erdirmek için elzem denilebilir.

slide4Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmelerini şöyle iletti; 
“Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarından vaka sayılarındaki artışın önüne geçildiğini görüyoruz. Elbette günlük vaka sayıları hala çok yüksek, ancak yine de her geçen gün daha az vaka duyurulması moral verici, aşının da sağlık çalışanlarından başlayarak devreye girmesi geleceğe daha umutla bakabilmemizi sağlıyor. Yetkililer bir süre sonra kısıtlamaların gevşetilmesinin yeniden gündeme alınabileceğini belirtiyorlar. Bu noktada çalışanların durumlarına baktık.
Çalışanların %64’ü salgının işleri-işyerleri için ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtiyorlar. Bu, Mayıs ayından beri karşılaştığımız en yüksek oran. Her üç çalışandan biri, işinin evden çalışmaya kısmen veya çok uygun olduğunu belirtiyor. Evden çalışanların oranı ise %25-30 civarında, yani işi evden çalışmaya az veya çok müsait olanların büyük çoğunluğunun bu dönemde evden çalışmakta olduklarını söyleyebiliriz. Bu grubun üçte ikisi salgın nedeni ile evden çalışıyor, geri kalanlar ise salgından önce de evden çalıştıklarını ifade ediyorlar.
Bu tabloyu tersinden okursak her on çalışandan yedisinin işi evden çalışmaya uygun değil ve çalışabilmek için işe gidiyorlar. Her dört işyerinden birinde salgına karşı alınan önlemler yetersiz bulunuyor. Salgına karşı yeterli önlem aldığı belirtilen işyerlerinin oranı ise %32.
Salgın ile mücadelede mesafe alabilmek için bireylerin maske-mesafe-temizlik önlemleri alması, sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra işletmelerin de onlara düşen görevi yerine getirmeleri kritik. Salgına karşı kısmen önlem alabilmiş ya da önlem almakta yetersiz kalmış işyerlerinin oranı %68. Bu tablo mücadelenin daha güçlü verilebilmesini zora sokuyor, normale dönme tarihini geciktiriyor. ”


ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 9-12 Ocak 2021 saha tarihi ile 39. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…