Çoğunluk Uzaktan Eğitime Geçilmesi Kararına Onay Veriyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 53.dönem verileriyle vatandaşların; uzaktan eğitime geçilmesi kararı düşüncelerine, öğrencilerin eğitim hayatına uyumu, ebeveynlerin çocuklarının derslerini takip edebilmeleri, eğitimde fırsat eşitliği gibi konulara yer verilmektedir…

%60'lık Kesim Uzaktan Eğitime Geçilmesi Kararına Onay Veriyor. Ebeveynler de Benzer Görüşe Sahip

Artan vaka sayılarıyla nedeniyle Ramazan ayında kontrollü normalleşme sürecine son verilip sokağa çıkma kısıtlamaları ülke çapında yeniden uygulanmaya başlandı. Bu dönemde aynı zamanda belirli kurallar çerçevesinde yürütülen yüzyüze eğitime de son verilerek 8. ve 12. sınıflar hariç tümüyle uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. Genel kamoyu Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı bu kararı destekliyor (%60). Benzer şekilde çocukları lise ve altı eğitim kurumlarına devam eden ebeveynler de bu kararı doğru oluyor. Diğer yandan hem toplumun geneli hem de ebeveynlerin üçte biri kararın yanlış olduğunu savunuyor.

slide3

Öğrencilerin Büyük Bölümü Eğitim Hayatına Uyum Sağlamakta Zorlanmış

slide4Her 10 Ebeveynden 8'i Çocuklarının Dersleri Takip Etmelerini Sağlama Konusunda Zorlanmış
Salgın hayatın bir çok alanını olumsuz etkilerken, eğitim de en çok etkilenen alanlardan birisi oldu.  2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenciler vaka sayılarının gidişatına göre zaman zaman sadece uzaktan eğitim zaman zaman uzaktan ve yüzyüze eğitim birlikte bir eğitim aldılar. Ebeveynlere çocukların bu dönem eğitim hayatına ne kadar yum sağlayabildiklerini sorduğumuzda; çocukların %70’inin zorlandığını görüyoruz. Hatta çocukların üçte biri (%32) için süreç oldukça zorlayıcı geçmiş. Ebeveynlerin de çocukları dersi takip etme konusunda teşvik etmede zorlandıkları anlaşılıyor. %83’ü çocuklarının derslerini takip etmelerini sağlamada zorlandığını ifade ediyor. Bu sürecin hem çocuklar hem de ebeveynler açısından zorlu geçtiğini söylemek yanlış olmaz.

slide5 Çoğunluk, Ülkemizde Eğitimde Fırsat Eşitliği Olmadığını Düşünüyor

Vatandaşlara ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği olup olmadığı sorusunu yönelttiğimizde %60 eşitlik olmadığını belirtiyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan bir çok unsur var, ancak pandeminin bu eşitsizliği daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Örneğin uzaktan eğitime geçişle beraber öğrencilerin evde ders dinleme ve çalışma için ortamlarının uygunluğu, hanede çocuğun kullanımına açık bilgisayar, tablet gibi cihaz sahipliği, internet bağlantısı sahipliği veya internet bağlantısının yeterli olup olmaması gibi soruları Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırmamızda düzenli olarak takip ediyoruz. Araştırma sonuçlarımız da  çocukların bu kaynaklara eşit şekilde sahip olmadıklarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

slide6
Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları iletti:
Salgın süresince hangi uygulamanın doğru olduğunun en çok tartışıldığı konulardan biri de eğitim. Okullar kapalı mı/açık mı olmalı, öğrenciler virüsün yayılmasına sebep oluyorlar mı, okul ortamından-arkadaşlarından uzak kalan çocuklar nasıl etkileniyor, uzaktan eğitimin yol açtığı eşitsizlik nasıl giderilebilir, uzaktan eğitim vermeye çalışan öğretmenlerin üzerinde oluşan bu alışılmadık yük ile nasıl başa çıkmak gerekli gibi çeşitli sorulara yanıt arandı, aranıyor. Dünyanın her yerinde hasta ve kayıp sayıları azalıp-arttıkça bu konuda farklı kararlar gördük. Ülkeler zaman içinde farklı yöntemleri devreye soktular. Bazı ülkelede çocuklar hızlı test kitleri ile hafta birkaç kez test edilerek okula gitmeye devam ettiler, bazılarında karar veli inisiyatifine bırakıldı.

 Türkiye’de genel olarak uzaktan eğitim yapıldı, ancak şartlar el verdiği noktada okulların yüzyüze eğitime dönmesi esası ile ilerledik. Günlük vakalarda son zirveyi yaşamadan önce ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüzyüze eğitime dönmüşlerdi. Kısmi kapanma tedbirleri çerçevesinde ilkokullar da yeniden uzaktan eğitime geçtiler. Bu karar her on vatandaştan altısı tarafından doğru bulunuyor. Ebeveynler arasında da benzer oranı görüyoruz. Aslında yeri gelmişken çocuğu olan ve olmayan vatandaşlar arasında eğitim konusunda bir görüş farklılığı olmadığını da söylemek lazım.

Uzaktan eğitime geçme fikrinin böyle destek buluyor olması bu konuda her şeyin rahat ilerlediği izlenimi yaratabilir ancak bu doğru değil. Ebeveynler, her on çocuktan yedisinin uzaktan eğitime uyum sağlamakta zorlandığını ifade ediyorlar. Çocuğu öğrenci olan ebeveynlerin %80’inden fazlası, çocuklarının dersleri takip etmekte zorlandıklarını belirtiyor.

Pek de azımsanmayacak bir kesim, vatandaşların %30’u salgına rağmen yüzyüze eğitime ara verilmesi fikrine karşı.

Hem genel toplumun, hem de ebeveynlerin %60’ ülkemizde eğitimde (salgının yarattığı koşullardan bağımsız) bir fırsat eşitsizliği olduğu düşüncesinde. Uzaktan eğitimin bu sorunun daha da derinleşmesine yol açtığını söylersek pek de yanılmış olmayız.

Daha önce yaptığımız araştırmalarda bir çok hanede her çocuk için ayrı bilgisayar/tablet gibi cihazlar bulunmadığını, yeterli internet bağlantısı, uygun çalışma ortamı gibi ihtiyaçlar açısından eksiklikler olduğunu tespit etmiştik.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri açısından yüzyüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu, okulların eğitimde fırsat eşitliği için önemli platformlar olduğunu, öğretmenlerin rolünün nasıl da olağanüstü kritik olduğunu bir kez daha fark ettiğimiz bir dönem oldu bu.

 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 2-7 Nisan 2021 saha tarihleri ile 51. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…