Covid-19 Pandemi Sürecinde Marka İletişimi Nasıl Olmalı?

Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi sürecinde marka iletişimi nasıl olmalı? konusunda yön gösterebilecek öneri ve verilerimizi bu yazıda paylaşmak istiyoruz.

Yazar(lar)

  • Özlem Sönmezyalçın Country Service Line Leader, Brand Health Tracking & Social Intelligence Analytics
Get in touch

Başarılı iletişim kampanyaları ile desteklemezseniz markanızın hatırlanırlığı ve zihinlerdeki gücü zaman içeresinde zayıflayabilir, bu da başka bir çok etkinin yanı sıra doğrudan pazar payı kaybına yol açabilir.

Pandeminin ne zaman kontrol altına alınacağını ve iyileşmenin ne zaman başlayacağını henüz bilmediğimiz bu dönemde, yeni bir iletişim kampanyası başlatmayı düşünüyorsanız, biz Ipsos olarak bu gündem içinde kampanya kurgunuzun nasıl algılanacağından emin olmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü  bu zorlu dönem öncesinde geliştirilmiş yaratıcı fikir ve kurguların mevcut gündem göz önünde tutularak yeniden gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Bu noktada araştırma daha da önem kazanıyor.

Bu tip zorlu zamanlarda, markaların kendilerini nasıl konumlandırabilecekleri, amaçlarını nasıl netleştirebilecekleri ve nasıl iletişim kurabilecekleri hakkında öğrendiğimiz bazı temel dersler ve önerilerimiz şöyle:

  • Güçlü markalar, kriz dönemlerinde ayakta durmak zorundadır.
  •  Bunu yaparken marka, neyi temsil ettiği ve ne amaçladığı konusunda içten, dürüst, ve güvenilir olmalıdır.
  • Bu amaç söylemekten daha çok, hatta daha öncelikli olarak “yapmak” anlamına gelir. Markalar söylemlerini gerçekleştirmelidir. 
  • Net ifade, tüm hikayeyi anlatabilmek ve doğru tonu yakalamak oldukça kritiktir.
  • Bir amaca yönelik iletişim için, birbirine entegre ve çoklu temas noktalarına dokunan kampanyalar iyi iletişim araçlarıdır.
  • Bu iletişimle fark edilmek için cesur olmak gerekir, aynı zamanda atılan adımlardan da her zamankinden daha fazla emin olmak gerekir. Araştırma bu noktada önemlidir.

Sonuç olarak; kriz dönemlerinde markaların sessiz kalmaları ve iletişimi kesmeleri sadece çok nadir durumlarda iyi olabilir. Bu dönemlerde asıl önemlisi iletişim tonudur. Markanın attığı adımın “bir krizi fırsata çevirme” algısı taşımadığından emin olmak için hassas bir denge kurmak gerekmektedir.

Bu dönemde iletişim sürecine dair önerilerimizi ve tüketicinin bakış açısına dair bilgileri derlediğimiz bilgi dosyamıza ulaşmak için buraya tıklayın.

Tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek araştırma çözümlerimizi incelemek için buraya tıklayın.

Yazar(lar)

  • Özlem Sönmezyalçın Country Service Line Leader, Brand Health Tracking & Social Intelligence Analytics

Toplum