Behaviour Insights | Retail Performance | Ipsos
Retail Performance

Davranışsal İçgörüler

OUR SOLUTIONS
Müşteri bağlılığına giden yolun anlaşılması.

Müşteri yolculuğunun haritasını çıkarmak için takip edilen ve içgörü sağlayan davranışsal gözlemler, satışları artırmak ve sadakati teşvik etmek için temel unsurlardır.

Müşteriler, mağazada yürürken belli davranışlar sergiler. Hızlıca birkaç ürün almak için ya da bir karar vermeden önce bakma için mağazaya gelmiş olabilirler. Başarılı markalar tüketicileri anlar, bu nedenle mağazaları tüketicilerin katılımı gibi olumlu eylemleri tetikleyecek şekilde sunarlar. Daha iyi mağaza içi müşteri deneyimleri sunmak, müşterilerin tam olarak ihtiyaç duyduklarını bulmalarına yardımcı olarak, kar-zarar hanelerini iyileştirmek isteyen tüm perakendeciler için esastır.

Müşterileri farklı temas noktalarında motive etmek için doğru stratejiyi geliştirmek, müşterinin mağazada kalma süresini en üst düzeye çıkaracak ve satışları artıracaktır.

Yaya trafiği analizlerimiz aşağıdaki hususlarda esastır:
•    geri dönüş ziyaretlerini teşvik eden etkinliği izleyerek tekrar ziyaretlerin arttırılması;
•    müşteri tabanınızı genişletme ve yeni müşterilerin mağazanıza ne zaman gireceğini belirleme;
•    tamamlayıcı ürünlerin bulunduğu alanlara olan yönlendirmeleri şekillendirerek Ortalama İşlem Değerini (ATV) artırma;
•    darboğaz ve engellerden kaçınmak için ürünün mağaza içinde bırakılmasını azaltmak ve trafik akışını yönetme;
•    Çevre katılımının ürün alımını nasıl olumlu yönde etkilediğini izleyerek vitrinlerden Yatırım Getirisi (ROI) oluşturma;
•    detaylı müşteri profilleri oluşturma ve eksiksiz alışveriş gezilerini takip etme.

Ipsos’un Davranış İçgörüleri, satışları dönüştürmenize ve gerçek zamanlı bilişsel tepkileri kullanarak müşterilerinizin karar verme süreçlerine daha yakın olmanıza yardımcı olur.

İçgörülerimiz, gerçek zamanlı davranışlar ve tepkilere dayanarak mağazanızın nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili etkili iş kararları vermenize yardımcı olacaktır. Müşteri deneyimi yönetimindeki bu iyileştirmeler, mağazanızın rakiplerinizden olumlu bir şekilde ayrıştırılması ve hem yaya trafiğinin hem de sürekli müşterilerin artmasını sağlar.

Gözlemsel araştırmadan iş faydaları sağlamak oldukça güçlü ve devrim niteliğinde olabilir. Mağazanızı, müşterilerinizin davranışlarıyla eşleştirmek, onlarla daha yakın iletişim kurmanızı ve mağazada zaman geçirmeyi teşvik edecektir.

Global iletişim bilgilerimiz: Peter Luff