Delta Varyantını Duyan Her 10 Kişiden 7'si Bu Varyanttan Dolayı 4. Dalganın Yaşanacağını Düşünüyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 66. dönem verileriyle; vatandaşların son dönemlerde Türkiye’de görülmeye başlanan Delta Varyantından ne kadar haberdar olup/ olmadığı, vaka sayılarının artması ile bu yeni varyant arasında parallelik olup/olmadığı hakkındaki farkındalıkları, dördüncü dalganın yaşanıp/yaşanmayacağı konusunda nasıl bir görüşte olduğu, bu yeni varyantın salgının üzerindeki etkisi, salgınla mücadele konusunda insanların endişeleri ve her şeye rağmen sosyalleşme ile ilgili ifade, tutum, davranışları değerlendirimiştir.

Her 10 Kişiden 7'si Bu Varyantın Salgında 4.Dalgaya Sebep Olacağı Görüşünde

Delta varyantını bilenlerin %71’i bu varyanttan dolayı salgında 4. dalganın yaşanacağını düşünüyor. Bir önceki hafta bu şekilde düşünenlerin oranı %63’tü.  Sadece %17’si yeni bir dalga yaşanmayacağı görüşünde. Hem delta varyantı hem de vaka sayılarındaki artışa paralel toplumun %68’si salgının 2021 yılından daha ileri bir tarihte kontrol altına alınabileceği görüşünde.

delta1Delta Varyantınının Bilinirliği Artıyor

Ipsos araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre; gerek Dünyada gerekse Türkiye’de hızla yayılan Delta Varyantının bilinirliği Temmuz’un ilk haftasına göre 7 puan artarak %84 seviyesine ulaştı. Bu varyantı duymayanların oranı %16.

delta2Delta Varyantını Bilenler Salgının Konusunda Karamsar

Delta varyantını bilen kişilerin çoğunluğu bu varyanttan dolayı salgının süresinin uzayacağı görüşünde. Bireylerin %57’si bu varyantın salgının çok daha uzun sürmesine, %26’sı da biraz daha uzun sürmesine neden olacağını belirtiyor. Çok daha uzun süreceğini düşünenlerin oranı bir önceki döneme göre 9 puan artmış durumda.

delta3Salgında Zor Günlerin Bizi Beklediğini Düşünenlerin Sayısı Artıyor

Toplum Haziran ortasında salgının gidişatına yönelik daha olumlu düşünürken, vaka sayılarındaki artışla beraber bugüne gelindiğinde daha zor günlerin geleceğini düşünenlerin sayısı artıyor. 18-21 Haziranda zor günlerin geleceğini düşünenlerin oranı %24’ken 16-20 Temmuz haftasında bu oran %39’a yükseliyor.

delta4

Salgının Ülkemiz Üzerindeki Etkisi Konusunda da Toplum Daha Kötümser

Yine Haziran ortasında salgının ülkemiz üzerindeki etkisi konusunda daha iyimser hissedenlerin oranı %59 seviyesindeyken, 16-20 Temmuz haftasında bu iyimser görüş hızla düşerek %33 seviyesine gerilemiş durumda. Salgının etkisinden dolayı kötümser hissedenlerin oranı ise artıyor. Bugün toplumun ¼’ü koronavirüs salgınının ülkemiz üzerindeki genel etkileri konusunda daha kötümser.

delta5Ancak Bu Olumsuz Havaya Rağmen Bireyler Yine de Daha Fazla Sosyalleşiyor.

Delta varyantından dolayı toplumda oluşan olumsuz görüşlere rağmen bireyler havaların ısınması, yasakların kaldırılması ile birlikte daha fazla sosyalleşmeye başlamış durumda. Haziran başında toplumun %51’i zorunlu olmayan nedenlerle dışarı çıkarken, bugüne gelindiğinde bu oran %62’ye yükselmiş. Her 10 kişiden 4’ü son bir hafta içinde dışarda yeme içme, arkadaşlarla buluşma, misafirliğe gitme ya da ağırlamak gibi faaliyetlerde bulunmuş.

delta6

Ipsos, Sosyal Araştırmalar ve Kalitatif Araştırma Hizmet Birimleri Lideri, İcra Kurulu Üyesi Ece Ertürk  verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Delta varyantı ile farkındalık ve bilgi artıyor. Bu farkındalığın artmasıyla birlikte, Delta Varyantın sürecin gidişatına da olumsuz bir etkisi olacağı düşüncesi hakim. Geçen haftalarla karşılaştırıldığında Delta Varyantının salgının çok daha uzun sürmesine etki edeceğinin düşünenlerin oranı 9 puan artarak 57% seviyesine gelmiş durumda. Yani toplumun yaklaşık 60%’ı delta varyantının sürecin çok uzamasına ciddi bir etkisi olacağına inanıyor. Bununla ilişkili olarak da 4. Dalga beklentisi yükselmiş ve 2021 sonunda salgının biteceğine dair beklenti 68% gibi çok yüksek bir oranla daha ileri bir tarihe kaymış durumda. Delta Varyantının etkisi, normalleşme ile birlikte sosyalleşmenin rahatlaması ve sayıların yeniden artmasıyla toplumda yine olumsuz ve kötümser bir hava oluşmaya başladı. Daha zor günlerin geleceği düşüncesi insanları umutsuz hissettiriyor. Yaz sonunda gerek iş hayatında gerek eğitim tarafında 2020’den daha farklı bir düzen olmasını beklenirken bu gidişat ve gelişmelerle umutlarımızın ertelenmemesi için gerek toplumsal gerek bireysel sorumlulukların yeniden hatırlanması gerektiği aşikar… Sorumluluklar hatırlanmalı ki pandeminin bitmesi ve hayatımızın yeni ve kalıcı düzenine dönmesi için umutlarımız yine başka bahara kalmasın.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 16- 20 Temmuz 2021 tarihleri ile veriler; 66. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

Toplum