Dünya Çapında Çalışanların Yarısı İşlerini Kaybetme Endişesi Yaşıyor

İş güvencesinin olmaması ve işte yeni beceriler öğrenme imkanları ülkelere göre değişkenlik gösteriyor

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Dünya Ekonomik Forumu için 27 ülkeden 12 bin çalışan bireyle gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre %54'lük bir oran gelecek 12 ayda işlerini kaybetme endişesi yaşıyor. Bu iş güvencesi yokluğu algı seviyesi ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Rusyada her dört bireyden üçü (%75) bu endişeyi yaşarken Almanya'da her dört bireyden biri (%26) bu endişeyi yaşıyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin de %64'ü işlerini kaybetme endişesine sahip.

Dünya çapında çalışanların üçte ikisi mevcut işverenleri üzerinden gelecekte işleri ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenip geliştirebileceklerini belirtiyor. Öte yandan İspanya'da her 10 çalışandan dokuzu bu konuda hem dikirken, Japonya, İsveç ve Rusya'daki çalışanlar bu konuya daha kaz katılıyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan çalışanların %58'i de mevcut iş verenleri üzerinden becerilerini geliştirebileceklerini belirtiyor.

İş kaybı konusundaki endişeler

Araştırmanın yapıldığı 27 ülkeden çalışan bireylerin %54'ü önümüzdeki 12 ay içerisinde işlerini kaybetme endişesinde olduklarını belirtiyor. (%17'si bu konuda çok endişeli iken %37 ise biraz endişeli). Ülkeler nezdinde bu oranlar değişkenlik gösteriyor: Rusya'da %75, İspanya'da %73, Malezya'da %71 iken Almanya'da sadece %26, İsveç'te %30, Hollanda ve ABD'de ise %36.

Yeni Beceriler Geliştirme İmkanı

Küresel olarak çalışan bireylerin %67'si mevcut işverenleri üzerinden işlerinin geleceği için ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenip geliştirebileceklerini belirtiyor. (%23 bu konuda çok hemfikir iken %44 biraz hem fikir) . Ülkeler nezdinde bakıldığında bu algı oranları şu şekilde değişkenlik gösteriyor: İspanya'da %86, Peru'da %84 ve Meksika'da %83 ken and Japonya'da %45, İsveç'te %46 ve Rusya'da %48.

Yeni beceri geliştirme vs iş güvencesi yoksunluğu

Küresel olarak mevcut iş verenleri üzerinden becerilerini geliştirebileceklerini düşünenlerin oranı (%67), gelecek 12'da işlerini kaybetme konusunda endişeli olanların oranından (%54) 13 puan daha fazla... Becerilerini mevcut işverenlerinde gerçekleştirebileceklerine inananların oranının iş kaybet oranına göre en yüksek marjda olduğu ülkeler ABD ve Almanya (40 puan fark). Bunun tam tersi olarak, işlerini kaybetme endişesi yaşayanların iş yerinde beceri geliştirebileceklerine inananların oranına göre en yüksek marjda olduğu ülkeler ise: Rusya (28 puan) ve daha az oranlarda da olsa Malezya, Polonya, Japonya, Türkiye ve Güney Kore.

Ipsos Global Advisor online platformu üzerinden 27 ülkede gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarıdır. Araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Çin (Ana kara), Fransa, Almanya, İngiltere, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye ve ABD.
Ipsos bu araştırmayı 25 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında toplamda 12,430 çalışan bireyle gerçekleştirmiştir.  ABD, Kanada, Malezya, Güney Afrika, ve Türkiye'de 18-74 yaş diğer ülkelerde 16-74 yaş. Örneklem büyüklükleri şu ülkelerde genel çalışan nüfusu temsil ediyor: Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç ve ABD.  Örneklem şu ülkelerde ise daha çok şehirlerde yaşayan, ülkenin genel çalışan ortalamasına göre daha eğitimli ve varlıklı kesimi temsil etmektedir, çalışan kesimin daha online/bağlantılı segmenti olarak da değerlendirilebilir: Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Malezya, Meksika, Peru, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications