Dünyada Her Dört Kişiden Üçü Covid 19 Aşısı Bulunsa Yaptırırım Diyor

Bireylerin çoğu; yılın sonundan önce Koronavirüse karşı herhangi bir aşının bulunmasını beklemiyor. Aşı yaptırmak istemeyenlerin en önemli nedeni yan etkilerinden korkmaları.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için hazırlanan 27 ülkeden 20 bin bireyle gerçekleştirilen Ipsos araştırması Covid-19'a karşı bulunacak aşıyla ilgili küresel kamuoyunun tutumlarını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre %74'lük bir oran Covid-19 aşısı bulunduğunda yaptıracağını belirtiyor. Öte yandan %59, aşının yılın sonundan önce bulunmasını beklemiyor. Aşı yaptırmayacağını belirtenlerin en önemli çekincesi yan etkilerinden endişe etmeleri (%56)... Bunu, aşının etkisi konusundaki şüpheler izliyor (%29).

COVID-19'a karşı aşı yapıtırma niyeti

Küresel olarak bireylerin %74'ü "Covid-19 aşısına erişim mümkün olduğunda aşıyı yaptırırım" diyor. Diğer yandan bu %74'ün kırılımına bakıldığında sadece %37'lik bir oran kesinlikle buna katılırken diğer %37'lik bir oran bir şekilde bu konuda hem fikir olduğunu beyan ediyor. Genel olarak %26'lık bir kesim de aşı bulunursa yaptırırım ifadesine katılmadığını beyan ediyor. (%15 bir şekilde katılmıyor, %12 kesinlikle katılmıyor.)

Birçok ülkede aşı yaptırmaya sıcak bakanların oranı bakmayanlara göre daha fazla. (27 ülkeden 12'sinde 50 yüzde puanının üzerinde).

  • Covid-19 aşısı yaptırma niyeti en yüksek olan ülkeler: Çin (%97), Brezilya (%88), Avustralya (%88), ve Hindistan (%87)
  • aşı yaptırma niyeti nispeten düşük olan ülkeler: Rusya (%54), Polonya (%56), Macaristan (%56) ve Fransa (%59).

If a vaccine for COVID-19 were available, I would get it | Coronavirus | Ipsos | WEF

COVID-19 Aşısının bu yıl erişime sunulacağını bekleyenler

Araştırmanın yapıldığı 27 ülke kapsamında %59 "Covid-19 aşısı 2020'nin sonundan önce benim erişimime ulaşır." ifadesine katılmıyor. %41 ise aşının erişimlerine ulaşacağı konusuna katılıyor.

  • Bu konuda da Çin en optimistik ülke olarak öne çıkıyor. %87 bu yıl aşının hazır olacağına inanıyor. Suudi Arabistan (%75) ve Hindistan (%75) 'da da bu kanı yüksek.
  • Öte yandan, Almanya, Belçika, Japonya ve Polonya ise bu konudan şüphe ediyor. her dört bireyden en az biri önümüzdeki dört ayda aşının erişimde olacağına katılıyor.

A vaccine for COVID-19 will be available to me before the end of 2020 | Coronavirus | Ipsos | WEF

Aşı yaptırmama konusundaki çekinceler

Covid-19 aşısı yaptırmayacağını belirten 27 ülkeden yaklaşık 5 bin bireye bunun nedenleri soruldu. En önemli neden yan etkileri konusundaki endişeler olarak belirtildi. Ortalamada %56'lık bir oran bunu belirtirken bu konuda en endişeli ülkeler İspanya (%70), İsveç (%68), Arjantin (%41) ve Suudi Arabistan (%40).

Aşı yaptırmama nedeni olarak en çok belirtilen ikinci neden ise etkililiği konusundaki şüpheler. Ortalamada %29 aşının etkisi konusunda şüphe belirtiyor. bu konuda en çok şüphe belirten ülke ise %44 ile Rusya.

Aşı yaptırmayanların belirttiği üçüncü sebep ise Covid-19'a yönelik yeterince risk altında olmamaları. Ortalamada %19'luk bir kesim bu beyanda bulunurken. Bu konuda en çok hem fikir olan ülkeler ise Hindistan (%37), Malezya 8%36) ve İsveç (%35).

Reasons for not taking a vaccine | Coronavirus | Ipsos | WEF

Bu sonuçlar 24 Temmuz - 7 Ağustos 2020 tarihlerinde Ipsos tarafından 27 ülkeden 19,519 birey ile gerçekleştirilen online araştırmadan derlenmiştir. Detaylı rapor için dosyayı indirebilirsiniz.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications