Ebeveynler Okullarda Alınan Önlemleri Yeterli Buldu mu?

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 73. dönem verileriyle vatandaşların; 6 Eylül’de okulların açılması, yüzyüze eğitime almak için okula gitmeye başlayan çocuklar ile okula yollamayan ebeveynlerin oranı, yüzyüze eğitim için okulda alınan önlemleri yeterli bulunup bulunmaması, 12-19 yaş arası çocuklarından aşı olanların oranı, ebeveynlerin bu konuya yaklaşımı, yüzyüze eğitim için okulda alınan önlemleri yeterli olup olmadığı ve çocuklarının gittiği okullarda herhangi bir önlem alınıp alınmadığı gibi konularda ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

Okul Çağındaki Çocukların %92'si 2021-2022 Öğretim Yılında Okula Gitmeye Başladı.

6 Eylül’de okulların açılması ile birlikte okul çağındaki her 10 çocuktan 9’su okula gitmeye başladı. Okul çağındaki çocukların sadece %7’si bu eğitim yılında okula başlamamış durumda.

13eylul-1
 

12 Yaş Üstü Çocukların %43'ü Aşı Olmuş.

12-19 yaş grubunda olan çocukların %43’ü aşı olmuş durumda. Ebeveynlerin %30’u da bu yaş grubu çocuklarının aşısını yaptıracağını belirtirken, çocuklarına aşı yaptırmayacağını belirten ebeveynlerin oranı sadece %6.

13eylul-2

Okullarda Covid-19 İle Mücadele İçin Alınan Önlemler Konusunda Ebeveynler İkiye Ayrılmış Durumda

Ebeveynlerin yarısı okullarda alınan önlemleri yeterli bulurken, her 10 ebeveynden 4’ü ise alınan önlemlerin yeterli olmadığı görüşünde…

13eylul-3
 

Okullarda Alınan Önlemlerin Başında Çocukların Okula Maske İle Gelmesi Belirtiliyor.

COVID-19 ile mücadele için okullarda alınması gereken önlemler içinde en fazla uygulanan önlem olarak öğrencilerin okula maske ile gelmesi belirtiliyor.  Okullardaki tüm çalışanların maske takması ve öğrenciler ve okul çalışanların dışında okul bahçesine bile kimsenin alınmaması öne çıkan diğer uygulamalar. Ancak yine de en fazla uygulanan öğrencilerin maske takmasında bile ebeveynlerin %33’ü bu kuralın  uygulanmadığı görüşünde. %12’si ise çocuklarının gittiği okulda hiçbir önlemin alınmadığını belirtmekte.

13eylul-4

Ve Ebeveynlerin 2/3'ü Çocuklarının Alınan Önlemleri Uygulamakta Başarılı Olduğunu Düşünüyor.

Ebeveynlerin %66’sı çocuklarının okuldaki önlemleri uygulamakta başarılı olduğunu belirtirken, %23’ü çocuklarının bu konuda başarılı olmadığını düşünmekte.

13eylul-5

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Uzun zaman sonra yeniden başlayan yüz yüze eğitimde ilk hafta tamamlandı. Veliler, okullar açılmadan önce yüz yüze eğitime başlama fikrini büyük oranda destekliyordu. Okulların güvenli olup olmadığı konusunda ise tereddütlü olanlar da az değildi. Yaklaşık her üç veliden biri güvenlikten emin değildi. Yine de her on ebeveynden dokuzu çocuğunu okula göndereceğini belirtiyordu, ilk hafta yaptığımız araştırmada da aynı sonucu bulduk. Yaşanan bir haftalık deneyim sonucunda okulları güvenli bulanların oranında bir düşüş var. Okullar açılmadan önce güvenli bulanların oranı %60’ı aşarken ilk hafta sonunda velilerin ancak yarısı okullarda alınan önlemleri yeterli buldu. Fikri oluşmamış olanları bir yana bırakırsak her on veliden dördü önlemlerden memnun değilim diyor. En yüksek seviyede uygulanan maske kullanımında dahi boşluklar olduğu belirtiliyor. Tüm öğrencilerin maske ile okula geldiklerini belirten ebeveynlerin oranı ancak %66’ya ulaşıyor.
Diğer önlemlerde uygulama seviyeleri daha düşük olarak belirtilmiş. En dramatik bulgu ise her on ebeveynden birinin çocuklarının okulunda herhangi bir önlem alınmadığını belirtmiş olması.  Sonuç olarak ilk hafta itibarı ile okullar, velilerin gözünde bu sınavı tam olarak geçemediler desek çok da yanılmış olmayız. Çocuğunun okulunun salgına karşı önlem almakta başarılı olduğunu belirtenlerin oranı %66, her dört veliden biri okulu bu anlamda başarısız buluyor. Çocukların, velilerin, eğitimcilerin ve okul çalışanlarının aşılanması gerektiği düşüncesi ağır basıyor. 12-19 yaş grubunda çocuğu olan her on ebeveynden yedisi çocuğunu ya zaten aşılatmış ya da aşılatmayı planlıyor.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 08-10 Eylül 2021 tarihleri ile veriler; 73. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

Toplum