Ekonomik Kriz ve Beyaz Yakalı Çalışanlar

Ülkemizde yașanan ekonomik krizde toplumdaki her bir bireyin çok olumsuz etkilendiği bir gerçek. İșletme sahipleri dernekler ve ișveren sendikaları üzerinden, mavi yakalı çalıșanlar ise tabanda ağırlığı olușturdukları ișçi sendikaları üzerinden hak arayıșı içindeler. Ancak tüm bu hareketlilik içinde gözlerden kaçan kesimlerden biri de beyaz yakalı çalıșanlar.

Ortalamanın üzerinde eğitimli, ortalamanın üzerinde gelir sahibi çalıșanlar olarak görülen beyaz yakalılar, yüksek enflasyondan düșük gelir grupları kadar etkilenmiyor diye düșünenler olabilir. Ipsos Türkiye olarak durumun böyle olmadığını yaptığımız araștırma ile ortaya koyduk.
Araştırma kapsamındaki ana başlıklar:
•    Beyaz yaka çalışanı nasıl hissediyor?
•    Maaş ve yan haklar konusunda ne düşünüyor?
•    Çalıştıkları şirkete bağlılıkları nasıl?
•    Yaşam standartları değişti mi?
•    Evden/ofisten çalışma durumları ve beklentileri nedir?

Detaylı bilgi için Beste Yıldız ([email protected]) ve Handan Aksoy ([email protected]) ile iletişime geçebilirsiniz.
 

Toplum