En Önemli Mutluluk Kaynağı; Fiziksel ve Ruhsal Sağlık

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Ipsos Global Mutluluk Araştırması ile ülkelerin mutluluk seviyesine göre sıralaması, salgın ve ekonomik problemlerin toplumun ruh halini etkilemesi gibi tutum ve davranışları incelenmiştir.

2021 Sonu İtibariyle Küresel Düzeyde 3 Bireyden 2'si Kendini Mutlu Olarak Tanımlıyor

2011’den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Ipsos Global Advisor araştırmasının 2021 sonuçları yayınlandı. Araştırma bulgularına göre; dahil olan 30 ülkenin ortalaması pandeminin ikinci yılı olan 2020 senesine kıyasla %4 artış göstermekte ve  3 bireyden 2’si mutlu olarak karşımıza çıkmakta. 

Ülkelerin mutluluk seviyesine göre sıralamasına bakıldığında Danimarka, Avustralya, Çin, İngilter ve Hindistan %82 ve üzeri mutlu birey oranı ile üst sıralarda yer almakta. Bununla birlikte birçok ülkede mutluluk düzeylerinde gözle görülür değişimler görülmekte… Peru başta olmak üzere; Meksika, Şili, İspanya, Güney Afrika ve Hindistan 2020 senesine göre mutluluk oranını en yüksek oranda artıran ülkeler olarak dikkat çekiyor.

18nisan-3

Türkiye'de 10 Vatandaştan 4'ü Mutlu Olduğunu Belirtiyor

Salgın ve ekonomik problemlerin toplumun ruh halini etkilemesiyle birlikte Türkiye’de “mutlu” olduğunu belirtenlerin oranı son yılda düşüş göstermekte. 

Ipsos Global Mutluluk araştırması’na göre Türkiye’de 2020 yılında 10 kişiden 6’sı mutlu olduğunu ifade ederken, 2021 sonunda 10 kişiden 4’ü mutlu olduğunu belirtiyor.

18nisan-4

Türkiye Çin İle Birlikte 2020'ye Kıyasla Mutluluk Oranının Düştüğü Ülkelerden

Araştırmanın gerçekleştirildiği ülkelere bakıldığında; Türkiye, Çin’le birlikte son 1 yılda mutluluk seviyesi düşen ülkeler olarak karşımıza çıkarken; mutlu olma oranı Amerika, İtalya ve İspanya’da artışta. 

18nisan-5

Küresel Ortalamada 'Fiziksel ve Ruhsal Sağlık' En Önemli Mutluluk Kaynağı Olarak Öne Çıkıyor

Önceden belirlenen 31 mutluluk kaynağı arasında öne çıkan ve insanları en çok mutlu eden kaynaklar şu şekilde sıralanıyor:

  • Fiziksel sağlık & Ruhsal sağlık 
  • Eş/partnerle olan ilişki
  • Hayatın bir anlamı olduğunu hissetmek
  • Çocuklar
  • Yaşam Koşulları 

Öte yandan unsurların bazılarının mutluluk kaynağı olarak belirtilme oranı 2020 senesine kıyasla artıyor:

Bireylerin eğlence ve spora erişim,, kendilerine kalan boş zaman süresi ve hobi ve ilgi alanları, Covid-19’a bağlı özel yaşam-iş hayatı dengesinin sarsılmasıyla daha çok önem kazanan mutluluk unsurları olarak karşımıza çıkmakta.

18nisan-6

Türkiye'de Vatandaşların Mutluluk Kaynaklarında İlk Sırada 'Ruhsal Sağlık' Geliyor

Türkiye’de bireyleri mutlu eden faktörlerde hayatı kontrol altında hissetme ikinci önemli mutluluk kaynağı olarak görülürken, fiziksel/beden sağlığı ruhsal sağlığı ve doğanın içinde olmak üçüncül önemli mutluluk kaynakları olarak belirtilmekte. 

Küresel düzeyde mutluluk kaynağı olarak çok daha geri sıralarda yer alan “başarılı biri olarak tanınmak” ise Türkiye’deki vatandaşlar için en önemli ilk 5 mutluluk kaynağı içerisinde yer alıyor.

18nisan-7
 

Türkiye'deki Ekonomik Sorunlar Bireylerin Mutluluk Kaynaklarını da Etkilemekte

Hayatın kontrol altında olduğu hissi en önemli ilk 5 mutluluk kaynağı içerisinde belirtilirken, vatandaşlar için ülkenin ekonomik durumu ve buna bağlı olarak kişisel finansal durumları, mutlu eden unsurlar içerisinde son sıralarda yer alıyor.

18nisan-7
 

Ipsos, Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Salgın ve beraberinde getirdiği yaşamsal kısıtlamalar, bütün bunların bugün bile oluşturduğu panik tamamiyle insanların ruhsal, duygusal duygu durumunu ters düz eden çok çok önemli bir etken… Uzmanlar yaptıkları global araştırmalarda mental yorgunluğun her dönemden daha yüksek olduğunu tespit ediliyor.  2011’den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Ipsos Global Advisor araştırmasının 2021 sonuçlarını tüm dünyada açıkladık.   Çalışmamıza dahil olan 30 ülkenin ortalaması pandeminin ikinci yılı olan 2020 senesine kıyasla; her şeyi göz önünde bulundurarak ne derece mutlu olduğunuzu belirtir misiniz sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde ortalama olarak,  %4 artış gösteriyor. Yanıtlarda 3 bireyden 2’si mutlu olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte birçok ülkede mutluluk düzeylerinde gözle görülür değişimler izleniyor.  

Peru başta olmak üzere; Meksika, Şili, İspanya, Güney Afrika ve Hindistan 2020 senesine göre mutluluk oranını en yüksek oranda artıran ülkeler olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de 2020 yılında 10 kişiden 6’sı mutlu olduğunu ifade ederken, 2021 sonunda 10 kişiden 4’ü mutlu olduğunu belirtiyor. Umarım bahar ayları tüm dünyada sadece psikolojik bir rahatlama değil aynı tüm sıkıntıların yaşandığı ekonomik, siyasal, insani yaşamı yükseltecek her konuda rahatlama ve mutluluk getirir. 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Ipsos Global Mutluluk Araştırması seçili verileri ile 2011 yılından itibaren ülkeler arası mutluluk seviyesini ve mutluluk kaynaklarını ölçümlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile her ülkede 75 yaşın altındaki 500 veya 1.000 yetişkin ile anket gerçekleştirilmiştir. 19 Kasım-3 Aralık 2021 tarihleri seçili verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

 

Toplum