Enflasyon ve Fiyat Artışlarıyla İlgili Endişeler Artıyor

Enflasyon ve Fiyat Artışlarıyla İlgili Endişeler Artıyor

Araştırmaya katılan bireylerin %25’I bugünlerde finansal olarak zorlandıklarını belirtiyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %66’sı, ABD ve Almanya’dan katılanların da %16’sı bu konuda hem fikir.  Genel ortalamaya bakıldığında araştırmaya katılanların çoğunluğu “bir şekilde idare ediyorum” diyor.

Mevcut Finansal Durum
finansaldurum-grafik1

Kamuoyunun 2022’ye bakışı da negatif:
Araştırmanın yapıldığı ülkelerden sadece üçünde, ABD; Avustralya ve Kanada’da bireylerin çoğu gelecek yıla kadar yaşam standartlarının yükseleceğini bekliyor. Yaşam standartlarının yükseleceğini bekleyenlerle yaşam standartlarının düşeceğini bekleyenlerin oranları arasındaki farkı gösteren net skor en düşük -44 ile Türkiye’de görülürken bunu Japonya (-27), FRansa (-22) ve İngiltere (-21) izliyor.

2022 için Beklentiler
2022beklentiler-grafik2

Harcanabilir gelirlerinin yükseleceğini düşünenlerin sayısı az. Bu konudaki en pozitif ülke ABD, %26 harcanabilir gelirlerninin yükseleceğini bekliyor, öte yandan %33’lük bir kesim bu konuda düşüş bekliyor. Araştırmaya Türkiye’den ve İngiltere’den katılan her 10 bireyden altısı ise harcanabilir gelirlerinde düşüş bekliyor.

Araştırmanın yapıldığı 11 ülkeden yedisinde çoğunluk önümüzdeki altı ayda faturalarını ödeyebilme konusunda endişeli olduklarını belirtiyor. 

Detaylı haber için buraya tıklayın. 
 

Toplum