Gençler Pandemide Bıkkınlık, Kafa Karışıklığı ve Yalnızlık Hissediyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’nın 54. 57. dönem verileriyle vatandaşların; özellikle gençlerin ruh hali, bıkkınlıkları, kafa karışıklıkları ve yalnız hissetme gibi durumları toplumun geneline kıyasla incelendi. Beraberinde; salgınla ilgili haberler ulaşma durumları, gençlerin alınan salgın tedbirlere ilişkin yorumları ile ekonomi konularındaki endişelerine ilişkin görüş, ifade ve değerlendirmelerine yer verilmektedir…

Gençler Arasında Bıkkınlık, Kafa Karışıklığı ve Yalnız Hissetme Toplumun Geneline Kıyasla Daha Yaygın

Salgın başladığından bu yana toplumun geneline olumsuz duygular hakim oldu. İlk zamanlarda en yaygın hissedilen duygu endişe iken, zamanla bu duygu yerini yorgunluğa bıraktı. Bu süreçten gençler de oldukça olumsuz etkilendi. Gençlerin önemli bir bölümü (%56) toplumun genelinde olduğu gibi kendini yorgun hissediyor, endişe ise bir nebze daha düşük (%35). Öte yandan, bıkkınlık, kafa karışıklığı ve yalnızlık gençler arasında daha yaygın görülen duygular. Hem sürekli bireysel tedbir alma hali hem de eve kapanma gençlerde bıkkınlık duygusunu körüklüyor. Aslında sosyalleşmeyi en yoğun yaşayacakları dönemde gençlerin üçte birinin (%33) kendini yalnız hissediyor olması da gözden kaçmamalı.

slide3

Gençler de Genel Kamuoyu Kadar Ekonomik Konularda Endişe Duyuyor.

Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırmasında Ipsos; salgınla ilgili toplumda endişe yaratabilecek konuları ele aldı. Salgının ülke ve kişisel ekonomiye olan ekonomik etkileri de bunlardan birisi. Vatandaşlar çok uzun zamandır ürün ve hizmet fiyatlarındaki artıştan endişe duyduğunu dile getiriyor, çok büyük bir kesim ay sonunda faturaları ödeyememekten de kaygılı. Gençler bu tablonun dışında değil. Daha üst yaş gruplarından vatandaşlarla aynı endişeleri paylaşıyorlar. Enflasyon ve borçlanma gençlerin de üzerinde durduğu konular.

slide7

Her 10 Gençten 5'i Alınan Tedbirlerin İşe Yarayacağını Düşünürken, 4'ü Aynı Fikirde Değil.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlere dair vatandaşların değerlendirmelerini düzenli olarak takip ededen Ipsos; 22 Nisan – 16 Mayıs tarihlerinde yaptığı 4 dönem çalışmada, vatandaşların %57’si tedbirlerin işe yarayacağını dile getirdi. Gençlerin bu konudaki değerlendirmeleri toplumun geneline paralel… Her 10 gençten 5’I tedbirlerin işe yarayacağı konusunda umutlu (%52). Öte yandan %40’lık bir kesim daha olumsuz bir değerlendirme yapıyor ve tedbirlerin işe yaramayacağını ifade ediyor.

slide6

Sosyal Medya ve İnternet Haber Sitelerinden Salgınla İlgili Haberler Gençlere Daha Çok Ulaşıyor.

Salgın başladığından bu yana genel kamuoyunun salgınla ilgili birincil haber kaynağı televizyon oldu. Gençlerin haber kaynaklarını incelediğimizde ise genel kamuoyuna benzer şekilde TV’deki haber programları ilk sırada geliyor (%68). Ancak sosyal medya ve internet haber sitelerinin salgınla ilgili haber almak için kullanımı, gençler arasında çok daha yaygın. Sosyal medya %67 ile televizyon haber programlarının hemen arkasından geliyor.  Internet haber siteleri de %62 ile önemli bir paya sahip. Bu açıdan, salgınla ve özellikle aşıyla ilgili bilgilendirmelerin dijital mecralarda da aktif bir şekilde yürütülmesi önem teşkil ediyor. Gençlerin %48’i, kendi yakınlarını aşı yaptırmaları konusunda teşvik ederken, %47’si bu konuda fikir beyan etmiyor. Gençlere bu konuda ulaşmanın yolu sosyal medyada etkili ve doğru bir bilgilendirme yapmaktan geçiyor.

slide4

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları iletti:  “Her yaş grubu kendi dinamikleri içinde yaşıyor salgını. Uzun zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar farklı bir deneyim yaşarken, risklere rağmen işe gitmek durumunda olan yaş grupları farklı bir süreç yaşadı/yaşamaya devam ediyor. Peki; 18-25 yaş grubundaki gençlerin salgın dönemine dair hissettikleri, düşündükleri 25 yaş üstündekilere kıyasla farklı mı? Gençlerin salgın gündemini dijital dünyadan takip ettiklerini tahmin etmek zor değil. Araştırmamız da bu tahminin isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle sosyal medya gençler için önemli bir bilgi kaynağı.
Toplum genelinde öne çıkan halin yorgunluk olduğunu daha önceki haftalarda belirtmiştik. Gençler arasında olumsuz duygular daha baskın. Kendisini yorgun hissedenlerin oranı daha fazla... Bıkkınlık, kafa karışıklığı ve özellikle de yalnızlık gibi hissiyatlar da gençler arasında toplumun geri kalanına kıyasla biraz daha yaygın. Salgının ileri yaş grupları için daha büyük risk oluşturmasından dolayı olsa gerek, gençler daha az endişe hissediyorlar, olumsuz duygular arasında gençlerin topluma kıyasla geride kaldığı tek istisna da bu.  Ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışları, faturaları ödeyebilme gibi konularda gençler de en az toplumun geri kalanı kadar endişeli. Her on gençten dokuzu fiyat artışlarından, sekizi ise faturaları ödeyebilmekten endişeli.  
Tüm bu çerçevede, salgınla mücadele kapsamında alınan son tedbirlere dair gençler bir nebze daha kötümserler. Gençler de bu tedbirlere herkes kadar büyük oranda uyduklarını belirtiyorlar, ancak bu tedbirlerin salgını kontrol altına almakta fayda sağlayacağına dair inançları biraz daha zayıf.  Özetle gençlerin daha yorgun, bıkkın, kötümser olduklarını, mücadeleye inançlarının da daha düşük olduğunu tespit ettik. Bu olumsuz ruh halini, çok yoğun kullandıkları sosyal medya aracılığıyla da birbirlerine aktardıklarını, canlı tuttuklarını görüyoruz. 20 yaş üstü nüfusun tamamının Haziran ayı içinde aşılanacağı haberi bu nedenle ekstra önem taşıyor. ” Dedi. 
 
ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. 
Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 22 Nisan-16 Mayıs 2021saha tarihleri ile veriler; 54.57 dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…