Gençlerin Eğitime ve İş Hayatına Bakışını Anlamanızı Sağlayacak 8 Madde

The World Innovation Summit for Education (WISE) ile birlikte Uluslararası Eğitim Günü vesilesiyle gençlerin eğitime ve geleceğe karşı bakış açılarını anlamak için 20 ülkede bir araştırma gerçekleştirdik. Hızla değişen dünyada, global şirketler, devletler ve eğitimciler eğitim sistemlerini yeni küresel zorluklara uyarlamak için adımlar atmaya başladı. WISE, bu küresel tartışmaya katkıda bulunma misyonunda, gençlerin sesinin, isteklerinin ve kaygılarının dikkate alınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

   1. Gençler dünyayı iyileştirmeye hazır.

Gençler, dünyayı iyileştirme sorumluluğuna sahip olduğuna inanıyor, ancak sadece yarısı bunun için adım atmaya hazır hissediyor. Yarısından azı ise büyük toplumsal sorunları anlamaya (%48), harekete geçmeye ve bu sorunlara çözüm bulmaya (%43) hazır hissediyor.

   2. Gençlerin daha çok teknolojiye ihtiyacı var.

Araştırma, gençler için eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtirken bunun eğitim sistemine ve öğretmenlerinin kendilerine faydalı beceri ve bilgi sağlama yeteneklerinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Türkiye’den ise araştırmaya katılan gençlerin sadece %16’sı aldıkları eğitimden tam olarak memnun. Bununla birlikte eğitimde daha fazla çeşitlilik bekliyorlar ve okullarda yeni teknolojilere daha fazla yer verilmesini istiyorlar.

   3. Eğitimde eşitliğe önem veriyorlar.

Araştırmaya katılan gençlerin yarısı, kendi ülkelerindeki eğitim sisteminin herkese eşit fırsatlar sunmadığını dile getiriyor. Gençlere göre okullardaki gelişimin önemli bir alanı, herkese eşit fırsatlar sunulmasıdır. Araştırmaya katılan kızların %33’ü okullarında erkek ve kızlara eşit davranılmadığını dile getiriyor. Ayrıca gençlerin yaklaşık %73′ü eğitim sistemlerinde belirli kişilere ayrıcalıklı muamele edildiğine inanıyor.

   4. Okul dışındaki eğitimin okuldaki eğitim kadar önemli olduğunu düşünüyorlar.

Gençlerin % 84′ü okul dışında öğrenmenin okulda öğrenmek kadar önemli olduğuna inanıyor. Gençlere göre okul dışında eğitimi en olumlu şekilde etkileyen etkinlikler, kitap okumak (%41), internette gezinmek (%9), arkadaşlarıyla sohbet etmek (%28), TV şovları, filmler ve belgeseller izlemek (%28).

   5. Eğitimin kariyerden daha fazlası olduğuna inanıyorlar.

Gençlerin %90′ı eğitimin kariyer için bir takım bilgiler öğrenmekten daha fazlası olduğuna inanıyor. Eğitimin onlar için başlı başına önemli bir şey olduğunu ve bilgi edinmenin tek bir amaç doğrultusunda yapılmaması gerektiğini belirtiyorlar. Araştırmaya Türkiye’den katılan gençlerin %66’sı da bu düşünceyi destekleyerek bilgi ve becerilerini geliştirmek için eğitim aldığını söylüyor.

   6. Gençler öğretmenlerinin konuyla ilgili derin bilgi sahibi olmasını istiyor.

Araştırmaya katılan gençlerin %66′sı öğretmenlerinin onlara faydalı bilgi ve beceri sağladığını düşünüyor. Bununla birlikte gençlerin eğitimcilerin sahip olması gerektiğine inandıkları ilk 3 beceri, açıklayabilme ve sunabilme, konuyla ilgili derin bilgi sahibi olma ve dinleme becerileri… Araştırmada Türkiye’nin diğer ülkelerden ayrıştığı bu alanda, Türk gençlerinin %53’ü öğretmenlerinin empati ve merhamet sahibi olması gerektiğini düşünüyor.

   7. Gençlerin en büyük endişesi ise yoksulluk ve sosyal eşitsizlik.

Gençlerin sadece yarısı dünyayı iyileştirmek için adım atmaya hazır hissetse de gençler gezegenimizin geleceği ve bir dizi farklı konu hakkında endişe duyuyorlar:

# 1 Yoksulluk ve Sosyal Eşitsizlik
# 2 İklim Değişikliği ve Çevre
# 3 İstihdama Erişim

Araştırmaya Türkiye’den katılan gençlerin %89’unun da en büyük endişesinin yoksulluk ve sosyal eşitsizlik olduğu görülüyor.

Araştırma Hakkında

Araştırma 20 ülkeden 16-25 yaş arası toplam 9.509 genç ile Eylül – Ekim 2019 tarihleri arasında WISE için gerçekleştirilmiştir.

• Orta Doğu (Katar, Ürdün, Lübnan, Türkiye),
• Afrika (Fas, Nijerya, Güney Afrika),
• Asya (Çin, Hindistan, Malezya, Güney Kore),
• Amerika Kıtası (Brezilya, Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri),
• Avrupa (Finlandiya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya)

Araştırma raporunun tamamı için buraya tıklayın.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications