Genel Kamuoyu Yüzyüze Eğitimi Destekliyor Ancak Tarihi Erken Buluyor

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgınının, insanların hayatını ciddi oranda etkileyip değişmesine neden olduğuna hepimiz şahitlik ediyoruz. Ipsos olarak dünyada ve ülkemizde bu sürecin nabzını her yönüyle izlemeye devam ediyoruz. Okulların uzaktan eğitime başladığı şu günlerde Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırmamızdan ortaya çıkan bulgularla yüz yüze eğitim konusundaki kamuoyu algısını derledik.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

slide12Okul çağında çocuğu olan hanelerin bu hafta en önemli gündemi yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması. Bu sene eğitim-öğretimin yüzyüze mi yoksa uzaktan mı yapılması gerektiğine ilişkin zun tartışmalar sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimin başlayacağını ve 21 Eylül’de kademeli olarak yüzyüze eğitime geçileceğini duyurdu. Bu konuya ilişkin toplumun değerlendirmesini aldığımızda her ne kadar baskın bir görüş olmasa da yüzyüze eğitime desteğin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Vatandaşların %22’si bu kararı doğru bulurken, %33’ü tarihin erken olduğunu düşünüyor.

Ebeveynler Çocuklarını Okula Göndermek Konusunda Halen Rahat Hissetmiyor
slide13Her ne kadar 21 Eylül’de kademeli olarak okulların açılacağı ilan edilse de ebeveynlerin henüz buna hazır hissetmediklerini görüyoruz. İki dönem bu konuyu sorguladığımızda aldığımız cevaplarda da pek değişiklik olmadı. Okul çağında çocuğu olan ebeveynlerin %68’i çocuğunu yüzyüze eğitim için okula göndermek konusunda kendilerini rahat hissetmediklerini ifade ediyor.

Uzaktan Eğitim Başladı Ancak Halen Hanelerin Üçte Birinde Cihaz ve Altyapı Yetersiz
slide14Araştırmamızda uzaktan eğitimin temel gereksinimlerinden biri olan bilgisayar ve internet sahipliğinde halen sıkıntı yaşandığını tespit ettik. Bir önceki dönem yaptığımız çalışmada da benzer bir durumla karşılaşmıştık, okulların açılmasına rağmen bu konudaki sıkıntıların henüz giderilemediğini görüyoruz. Bu bağlamda hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın hem de teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin bir işbirliği yapmasına ihtiyaç var diyebiliriz.

Uzaktan Eğitim Durumunda Hane Harcamalarında Artış Riski Söz Konusu
slide15Salgın nedeniyle farklı bir eğitim modeline geçişin hane bütçe üzerinde nasıl bir etkisi olacağının incelenmesi gerekiyor. Araştırmada uzaktan eğitimin aile bütçesine etkisini sorguladığımızda, ebeveynlerin yarısı hane harcamalarının bundan olumsuz etkileneceğini söylüyor. Üçte biri ise herhangi bir değişiklik olmayacağı kanısında. 

CEO’muz Sidar Gedik konuyla ilgili şu değerlendirmeleri iletiyor: “Çocukların, gençlerin eğitiminin kaldığı yerden devam edip edemeyeceği veya nasıl devam edeceği de sıcak bir gündem konusu. Okulların eğitime başladığı haftanın hemen öncesinde bu konuya bakışı yeniden araştırdık. 31 Ağustos’ta uzaktan, 21 Eylül’de de yüz yüze eğitime başlanması kararı doğru bulanların oranı %22, %9’luk bir kesim ise yüz yüze eğitime de 31 Ağustos’ta geçilmeliydi diyor. %27’lik bir kesim yüz yüze eğitime hiç başlanmaması taraftarı. %33’lük bir kesim ise karara karşı değil ancak tarihi erken buluyor. Yani toplum %30 destekleyenler, %60 desteklemeyenler (%10 fikri olmayanlar) şeklinde ayrılıyor diyebiliriz. Her üç veliden ikisi çocuğunu okula gönderme konusunda rahat hissetmiyor, bu oran Ağustos başında yaptığımız araştırma da aynı idi, aradan geçen sürede bir rahatlama olmamış görünüyor. Uzaktan veya kısmen uzaktan kısmen yüz yüze eğitim yapılmasının bir de ekonomik boyutu var. Velilerin yarısı kısmi uzaktan kısmi yüz yüze yapılacak eğitimin aile bütçelerine ek yük getireceğini düşünüyor. Öte yandan her üç veliden ikisi uzaktan eğitim için evlerinde yeterli ekipman olmadığını belirtiyor, bu çok önemli bir konu, Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda çözüm için çalışmalar yapıldığını açıkladı. 

Hiç tanımadığımız bir düşman ile savaşımızda doğal olarak kafa karışıklığımız var ve bu sisi dağıtabilecek doğru bilgiye ihtiyacımız devam ediyor, hem kendimiz için hem çocuklarımız için…”

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 18 – 22 Ağustos 2020 saha tarihi ile 19. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± %3’tür…

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications