Kıt Doğal Kaynak Kullanılan Ürünlere Dönük Vergilendirme ve Etiketlendirme Yapılmalı

Dünya Ekonomik Forumu için 28 ülkede gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre; kıt olan doğal kaynaklar kullanılarak üretilen ürünlere vergilendirme ve etiketleme yapılmasına sıcak bakılıyor.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Ipsos olarak Dünya Ekonomik Forumu için gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre 28 ülkeden araştırmaya katılan bireylerin %85'i ürün etiketlerinde kıt doğal kaynakların kullanımına dair bilgi olması gerektiğine katılıyor. %71 ise tüketicinin ödeyeceği maliyeti arttırsa bile kıt doğal kaynak kullanan şirketlere bu kullanımları için vergilendirme yapılması gerektiğini düşünüyor

Araştırmaya katılan her dört bireyden üçü; kıt doğal kaynakların kullanıldığına dair bilgilerin ürün etiketlerinde olması gereğini destekliyor.
Kıt doğal kaynak kullanan şirketlere bu kullanımları için vergilendirme yapılması gerektiğini araştırmaya katılan ülkelerin çoğunluğu desteklerken sadece Japonya bu konuda daha az hem fikir gözüküyor. 

Scarce natural resources

 

 

Kümülatif bakıldığında kıt doğal kaynak kullanılarak üretilen ürünlerde vergilendirme ve etiketlendirme yapılması gerektiğini düşünenlerde daha yüksek eğitimli kesim ön plana çıkıyor. Cinsiyet ve yaş gruplarında ise daha tutarlı bir seyir görülüyor.
Dünya Ekonomik Forumu için gerçekleştirdiğimiz bu araştırma 21 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında online olarak 19,510 bireyle gerçekleştirildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan ilgili makaleyi okumak için buraya tıklayın.
 

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications