Her 10 Ebeveynden 7’si Çocukları İçin Artık Yüz Yüze Eğitim İstiyor.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 67. dönem verileriyle; Ebeveynlerin çocuklarını yüz yüze eğitim almak için okula göndermek istedikleri, öğretmenlere aşı zorunluluğu getirilmesi gibi görüş, ifade ve değerlendirmelerine yer verilmektedir…

Ebeveynlerin %57'si 6 Eylül'de Yüz yüze Eğitime Geçilmesi Kararını Doğru Buluyor

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan okulların 6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçileceği kararını ebeveynlerin %57’si doğru bir karar olduğunu belirtirken %32’si bu kararın yanlış olduğu görüşünde.

ebeveyn1

Ebeveynlerin %71'i Çocuklarını Yüz yüze Eğitim Almak İçin Okula Göndermek İstiyor

Her 10 ebeveynden 7’si çocuklarının artık yüz yüze eğitim almak üzere okula gitmesini istiyor. Sadece %15’lik bir kesim yollamak istemediğini belirtiyor. Geri kalanlar ise bu konuda daha kesin bir karar vermemiş durumda. 

ebeveyn2

Ancak Vaka Sayılarındaki Artıştan Dolayı Bugüne Gelindiğinde Ebeveynlerin Sadece %30'u Okulların Yüz yüze Eğitime Geçebileceği Görüşünde

Her ne kadar ebeveynlerin çoğunluğu çocuklarının yüz yüze eğitim alması için okula göndermek istese ve yarısı 6 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime geçme kararını doğru bulsa da, Temmuz ayının başında ebeveynlerin %47’si okulların açılabileceğini düşünürken, vaka sayılarındaki hızlı artıştan dolayı Temmuz sonuna  gelindiğinde bu görüş %30’lara geriliyor.

ebeveyn3

Okulların Açılabilmesi İçin Öğretmenlere Aşı Zorunluluğu Getirilmesine Ebeveynlerin %71'i Katılıyor

Ebeveynler çocuklarının okula gidebilmesi için öğretmelere aşı zorunluğu getirilmesini istiyor. Ancak konu ebeveynlerin aşılanması zorunluğu olduğunda bu karara destek veren ebeveynlerin oranı %60’a geriliyor.

ebeveyn4

Konu Çocuklarının Aşılanması Olduğunda Ebeveynler Daha Temkinli

Gerek öğretmenlerin aşılanması gerekse de ebeveynlerin aşılanması ile mukayese edildiğinde, ebeveynler konu çocukları olduğunda aşılanmaları konusunda daha çekimserler. 13-18 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynlerin %45’i çocuklarının aşılanmasını isteyeceğini belirtirken, bu oran 7-12 yaş grubu çocuklar olduğunda %20’ye geriliyor.

ebeveyn4

Konuyla ilgili değerlendirmelerini ileten Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik: “Okullar yaklaşık 3 sömestir boyunca tam anlamı ile açık olamadı. Zaman zaman bazı sınıflardaki öğrenciler yüz yüze eğitime devam edebildi, ancak öğrencilerin çoğunluğu uzaktan eğitim görmek durumunda kaldı. Çocuklar fiziksel ve zihinsel gelişim döneminde önemli dezavantajlar ile karşılaştılar. Ve tabi çocuklarının tüm bu süre boyunca evde olmaları çalışan ebeveynler için ek yükler getirdi. Yeni öğrenim yılında yüz yüze eğitimin geniş çaplı olarak yeniden başlaması büyük önem taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı niyet de bu yönde idi. Bakanlıktaki görev değişiminin bu niyeti nasıl etkileyeceğini göreceğiz.

Evet niyet ve ihtiyaç okulların açılması yönünde ama diğer yandan vaka sayısı günlük yirmibeş bin sınırını aştı. Okulların açılacağına dair inanç haftalar ilerledikçe zayıflıyor. Geçen haftalarda her iki ebeveynden biri okulların açılacağını düşünüyorken oran üçte bire düşmüş durumda.

Maalesef 18 yaş üstü vatandaşlar arasında 2 doz aşı olanların oranı da hala %50’ye varamamış halde. Tüm bunlar, ebeveynler arasında okullar açılsa dahi çocuklarını gönderme konusunda tereddüt yaratıyor. Yaklaşık olarak her on ebeveynden altısı okulların açılma kararını doğru bulurken, üçü doğru bulmuyor. Konu çocuğunu okula gönderme noktasına geldiğinde daha pozitif bir tablo var, on ebeveynden yedisi çocuğunu okula göndereceğini belirtiyor. Ancak bu oran önceki haftalarda onda sekiz idi, artan vakalar olumsuz etkilemeye başlamış görünüyor.

Okulların açılabilmesi için aksiyon alınması gerekli. En temel aksiyon ise aşı. Ebeveynlerin %71’i öğretmenlere aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirtiyor, hatta öyleki her on ebeveynden altısı çocuğunu okula göndermek isteyen ebeveynlere de aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğine inanıyor. Aşının zorunlu olmasına dair bu kararlı tutum mesele çocuklara geldiğince gevşiyor, her iki ebeveynden biri 7-12 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmaması gerektiği düşüncesinde, bu yaş grubundaki çocuklara da aşı yapılması gerekiyor diyen ebeveynlerin oranı %33. Çocuk yaşı büyüdükçe aşı taraftarlığı da artıyor, 13-18 yaş grubun çocukları için tablo tersine dönüyor, her iki ebeveynden biri bu gruptaki çocukların aşılanması gerektiği düşüncesinde. 

Bir ebeveyn olarak hep birlikte Eylül’de okulların açılabilmesi için gerekenleri yapmaya odaklanmamızın şart olduğuna inanıyorum. Bu sadece öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynlerin başarabileceği bir şey değil. Toplum olarak gerekli koşulları oluşturmak için çalışmalıyız.

Yüz yüze eğitime yeniden başlayabilmek pedagojik, fiziksel/mental, sosyal, ekonomik… her açıdan çok önemli.” Dedi.

 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 27- 30 Temmuz 2021 tarihleri ile veriler; 67. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…

Toplum