Her 10 Ebeveynden 7'si Yüz Yüze Eğitim Kararını Doğru Buluyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 71. dönem verileriyle vatandaşların; 6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçileceği kararını nasıl karşıladıkları, çocukların okula gitmelerinin güvenli bulunup/ bulunmadıkları, ebeveynlere aşı zorunluğu getirilmeli mi, 12 yaş üstü çocuklara aşı yaptırılmalı mı, böyle bir durum söz konusu olduğunda destek bulur mu, gibi konularda ifade, tutum ve davranışlar incelenmiştir…

Ebeveynlerin %70'i 6 Eylül'de Yüz Yüze Eğitime Geçilmesi Kararını Doğru Buluyor.

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçileceği kararı ilk açıklandığında ebeveynlerin %57’si bunun doğru bir karar olduğu görüşündeyken, bugüne gelindiğinde her 10 ebeveynden 7’si bu kararın doğru olduğu görüşünde. Okulların açılacak olması kararını yanlış bulanların oranı da %30’dan %19’a gerilemiş durumda. 6eylul-3
 

Ebeveynlerin %62'si Çocukları Yüz Yüze Eğitim Alma Üzere Okula Gitmesini Güvenli Buluyor.

Çocukların okula gitmelerini ebeveynlerin %62’si güvenli bulurken, her 10 veliden 3’ü çocukların okula gitmesini güvenli bulmadığını belirtiyor.

6eylul-4
Ebeveynlerin Çoğunluğu Çocuklarını Yüz Yüze Eğitim Almak Üzere Okula Göndereceğini Söylüyor.

Her ne kadar her 10 ebeveynden 3’ü çocukların yüz yüze eğitim alması için okula göndermeyi güvenli bulmasa da yine de %85’i okula göndereceğini belirtiyor. Okula göndermeyeceğini söyleyen ebeveynlerin oranı %5. Gönderip göndermeme konusunda emin olmayan ebeveynlerin oranı ise %10.

6 eylul-5
Çocukların Yüz Yüze Eğitim Almaları İçin Ebeveynlere Ve/Veya 12 Yaş Üstü Çocuklara Aşı Zorunluluğu Getirilmesi Gibi Bir Karara Her 10 Ebeveynden 6'sı Olumlu Yaklaşıyor
Çocuklarının okula gidebilmesi için ebeveynlere aşı zorunluğu getirilmesi gibi bir karar çıkması durumunda ebeveynlerin %61’i bu kararı destekleyeceğini belirtiyor. %30’u ise bu karara karşı çıkmakta. 12 yaş üstü çocuklara aşı yaptırılması gibi bir durum söz konusu olduğunda da 12 yaş üstü çocuk sahibi olan ebeveynlerin %58’i çocuklarına aşı yaptıracağını söylüyor. Çocuklara aşı yaptırmaya karşı çıkan ebeveynlerin oranı %11. Her 10 ebeveynden 3’ü ise aşı yaptırıp yaptırmama konusunda emin değil ya da bu konuda bir fikir beyan etmemekte.

6eylul-6

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;  6 Eylül Pazartesi günü itibarı ile tüm okullar açılmış olacak. Ebeveynlerin büyük çoğunluğu (%70’i) okulların açılması kararını doğru buluyorlar, ancak okulların güvenli olduğuna inananların oranı %63. Yani bir kısım ebeveyn okulu yeterince güvenli bulmasa dahi okulların açılması fikrini destekliyor. Açılma kararını desteklesin-desteklemesin, okulu güvenli bulsun-bulmasın yaklaşık her on ebeveynden dokuzu çocuğunu okula gönderecek. Çocuğunu okula göndermeyecek olanların oranı sadece %5.
Okulların güvenli olması ile ilgili gündemdeki diğer konu velilere aşı zorunluluğu getirilmesi idi. Ebeveynlerin %61’i velilere aşı zorunlu olmalı diyorlar. %30 ise bu düşünceye karşı. Yine yaklaşık %60’lık bir ebeveyn grubu gerektiği durumda çocuğunun da aşı olması fikrine katılıyor. Velilere zorunlu aşı uygulamasına karşı olanlar %30 iken, çocuklara zorunlu aşıya karşı olanlar %11. Yani bir kısım veli, kendisi aşı olmazken çocuğunu aşılama fikrine sıcak bakıyor.
Gelecek hafta, okullardaki ilk günlerde önlemlerin ne kadar başarı ile uygulanabildiğini, toplumda nasıl karşılık bulduğunu ve beklentilerin neler olduğunu araştıracağız.


ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 26-31 Ağustos 2021 tarihleri ile veriler; 71. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…

Toplum