Her 10 Kişiden 6'sı; Kapalı Mekanlara Aşı Olmamış Kişilerin Alınmaması Gerektiğini Düşünüyor.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 69. dönem verileriyle vatandaşların; alışveriş merkezi, cafe ve restoran gibi kapalı alanlara aşı olmamış kişilerin alınıp /alınmaması, 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin alınmaması gibi bir kararın alınması, için aşı olunması ya da düzenli olarak pcr testi yaptırılması kuralının getirilmesi, pcr testi zorunluluğunun getirilmesi kararını, bugüne kadar aşı olmamış ama olma niyetinde olanları, çocuğu okula gidecek olan ebeveynlerin aşı olması veya olmayanların ise düzenli olarak pcr testi yaptırma zorunluluğunun getirilmesi gibi konularda ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

Her 10 Kişiden 6'sı Kapalı Mekanlara 2 Doz Aşısını Olmamış Kişilerin Alınmaması Gerektiği Konusunda Hem Fikir

Toplumun %61’i alışveriş merkezi, iş yeri ya da restoran kafe gibi yerlerin kapalı alanlarına aşısı olmayan kişilerin alınmaması gerektiğini düşünüyor. Aşı olmuş kişiler nezdinde bu oran %73’e çıkarken, beklenildiği gibi bu karara karşı çıkanlar bugüne kadar aşı olmamış kişiler. Aşı olmayan kitlenin  %53’ü böyle bir uygulamaya karşı olacaklarını belirtiyor. Aşı olmuş kişilerin ise sadece %17’si bu tür bir uygulamayı doğru bulmayacağını belirtmekte.
31agustos-331agustos-4

İş Hayatının Sekteye Uğramaması İçin Aşı Olma Ya Da Düzenli Olarak PCR Testi Yaptırılması Zorunluluğunun Getirilmesini Toplumun 2/3’ü Doğru Buluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında iş hayatının sekteye uğramaması için aşının kural haline gelmesi gerektiğini aşı olmayan kişilerin ise düzenli olarak PCR testi yaptırmaları gerektiğini söyledi. Toplumun %60 civarı böyle bir kararın alınmasını doğru buluyor.  Bugüne kadar aşısını olmuş kişilerin böyle bir uygulamaya olumlu yaklaşımları %70. Aşı olmamış kişiler ise özellikle aşı olma mecburiyeti konusunda daha tepkililer. Bu kitlenin %40’ı aşı mecburiyetine karşı olduklarını belirtiyor. PCR testi konusunda ise aşı olma konusuna göre daha olumlular.

31agustos-531agustos-6

Kapalı Mekanlara Aşı Ya Da PCR Testi Yaptırılması Kuralı Getirilmesi Durumunda Aşı Karşıtlarının %64’ü Hiçbirini Yaptırmama Düşüncesinde

Aşı olmamış ama aşı olma niyetinde olan kitlenin %58’i aşı yaptıracağını, %20’si de düzenli olarak pcr testi yaptırabileceğini belirtirken, aşı karşıtı olanların %64’ü hiç bir şey yapmayacağını belirtmekte

31agustos-7

Okulların Açılıp Yüz Yüze Eğitime Geçilmesi İçin de Ebeveynlere Aşı Veya PCR Testi Zorunluluğu Getirilmesini Ebeveynlerin %65'i Doğru Buluyor

Okulların yüz yüze eğitime başlayabilmesi için ebeveynlerin 2 doz aşılarını olmuş olması ya da olmayanların düzenli olarak pcr testi yaptırması zorunluluğun getirilmesini ebeveynlerin %65’i desteklerken, % 17’si bu karara karşı çıkmakta, %18’i de fikrinin olmadığı belirtmekte. Bugüne kadar aşı olmamış ebeveynlerin %39’u böyle bir karar çıkması durumunda aşı yaptıracağını,  %18’i de düzenli olarak pcr testi yaptırmayı tercih edeceklerini belirtirken, her 4 veliden 1’i aşı olmayacağını ve pcr testi yaptırmayacağını söylüyor. 
31agustos-8


Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Bilim insanlarının, devlet başkanlarının tüm çağrılarına rağmen aşı konusunda tam fikir birliği oluşamadı. Aşıya temelden karşı olanbir grup var, ayrıca özel olarak Covid-19 aşılarına dair tereddütleri olan kayda değer büyüklükte bir kitle de var. Bugüne kadar bu gruplara yönelik çağrılar tavsiye ve yüreklendirme esaslıydı. Geçen hafta ABD’de Pfizer-Biontech aşısının tam onay alması ileartık bu yaklaşımın değişmesi ihtimali var. Nitekim ABD’de bunun ilk örneklerini görmeye başladık. Bu arada Türkiye’de de sağlık bakanı, tavsiyeden ileri gidecek uygulamaların ilk işaretlerini verdi. Bu, çok hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Biz bir süredir bu konuyu soruyoruz, aşı olmayanların kapalı mekanlara alınmaması gerektiğini düşünenlerin oranı Temmuz ayı başında %50 iken Ağustos’ta bu oran %60’ın üzerine çıktı. Aşı olmuş olanlar arasında bu düşüncede olanların oranı %73’e varıyor. Öte yandanhenüz aşı olmamış olan her iki kişiden biri bu uygulamaya karşı. Her on kişiden altısı iş yerlerinde aşının bir kural kural haline getirilmesi fikrini destekliyor, aşı olmayanlara PCR testinin kural haline getirilmesi fikri de benzer seviyede destek görüyor. Aşı olmuş olanların %72’si iş yerlerinde aşının kural olması düşüncesine katılıyor, aşı olmayanların da üçte biri aynı fikirde.  Yine henüz aşı olmayanların yaklaşık yarısı düzenli PCR testi yaptırılması fikrini onaylıyor. Buradan henüz aşı olmamış olsa bile aşıya dair katı bir negatif tutumu olmayan bir grup olduğunu anlayabiliyoruz. Nitekim aşı olmamış olanlara kapalı mekanlara girişte aşı veya PCR testi mecburiyeti getirilmesi halinde aşı olacağını belirtenler var. Mesela henüz aşı olmamış ebeveynlerin %39’u zorunlu olması halinde çocuğunun okula gidebilmesi için aşı olacağını belirtiyor.  Tüm bu kurallar, zorunluluklar ihtimaline rağmen aşıya karşı olmaya devam eden bir kitlenin varlığını da es geçemeyiz. Çok kabaca özetleyecek olursak henüz aşı olmamış olanların %45’i (tüm örneklemin %12’si) aşıyakarşı değil/aşı olacaklar, %35’i (tüm örneklemin %9’u) tereddütlü yani zamanla  aşı olmaya karar verebilirler, %20’si (tüm örneklemin %5’i) ise aşıya karşı. Örneklemimizin %95’inde aşıya kökten bir karşı çıkma yok. Kökten aşı karşıtı olanları hariç tutarsak, %21 oranındaki, zaman içinde aşı olabilecek kitleye odaklanmak gerekli. Toplumsal bağışıklık için çok değerliler.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 13-18 Ağustos 2021 tarihleri ile veriler; 69. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…

Toplum