Her 10 Kişiden 7’sinin Kredi Kartı Var

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan derlenen verilerle bu hafta; kredi kartı kullanan bireylerin kart kullanımındaki tutum ve davranışları incelenmiştir.

Türkiye’de Her 10 Kişiden 7’sinin Kullandığı Bir Kredi Kartı Var

Bireylerin %61’inin kendine ait bir kredi kartı bulunmakta. %9’unun ise kullanmakta olduğu bir ek kart var. Toplamda kredi kartı kullanan bireylerin oranı %70.


5eylül-3
 

Kredi Kartı Kullanan Bireylerin Yarısına Yakını Dönemlik Kart Borçlarının Tamamını Ödüyor 

Dönemlik kart borcunun tamamını ödediğini söyleyen kart sahiplerinin oranı %46 iken, %%21’i dönemlik borcun biraz azını yatırdığını belirtiyor. Minimum tutarı ödeyenlerin oranı ise %26.


5eylül-4
 

Alışverişlerde Kredi Kartı Kullanımı Oldukça Yaygın Bir Davranış. Sadece Nakit Ödemeyi Tercih Edenlerin Oranı %14

Her 10 kişiden 9’u alışverişlerinde kredi karı kullanıyor. Alışverişlerin hemen hemen tamamında kredi kartı kullan bireylerin oranı %49. Bu kişilerin çoğunlukla kredi kartı tercih etmesinden temel sebep gelirlerinin nakit ödeme yapmak için yeterli olmaması (%55) ya da ödemeleri  bir sonraki aya erteleyebilmesi (%32). Alışkanlık olduğu için hep kredi kartı kullananların oranı ise %36.


5eylül-5

5eylül-6
 

Kredi Kartı İle Alışverişlerde Taksitli Ödeme Tercihi %71. 

Eğer taksitli ödeme imkanı varsa kredi kartı sahiplerinin %71’i alışverişlerinde taksitli ödemeyi tercih ediyor. Her zaman tek çekim ödeme yaptığını söyleyenlerin oranı %25.

 
5eylül-7
 

Ipsos, Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Araştırmamıza katılan her on kişiden üçünün bir kredi kartı yok. Bu aslında kredi kartı piyasasında henüz hala gidilecek bir yol olduğunu gösteriyor. 

Kredi kartı sahibi olan her iki kişiden biri “tüm alışverişlerini” kredi kartı ile yaptığını belirtiyor. Kredi kartı bilinçli kullanım gerektiren bir ürün. Bireyin finansal kapasitesi dahilinde kullanıldığında hiç kuşkusuz çeşitli avantajlar sağlayabiliyor, mesela her on kart sahibinden yedisi taksitli alışveriş imkanlarından faydalanıyor. Öte yandan tüm alışverişlerini kredi kartı ile yapanların yarıdan fazlası bu davranışın nedeni olarak nakit ödeme için gelirinin yetersizliğini belirtiyor. Yüksek enflasyon ile mücadelede kredi kartı iki ucu keskin bir bıçak gibi. İpin ucunun kaçma ihtimali var, kredi kartı kullanıcılarının %29’u bu duruma yakın, bu kesim ya ancak minimum ödeme tutarını ödeyebiliyor ya da onu dahi ödeyemiyor.

Araştırma Künyesi:
Ipsos Anti Kriz Monitörü: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır

Toplum