Her 10 Kişiden 9’u Omicron Varyantından Haberdar

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 88. dönem verileriyle; Eylül ortasında ilk olarak İngilitere’de görülen Omicron varyantının Türkiye’de bilinirliği, toplumdaki endişe duygusu, 2. doz aşı olmuş kişiler için 3. doz aşılamanın açılmasından sonra ki eğilimi, 20 Aralık haftası Sağlık Bakanlığı tarafından Turkovac aşısı için acil kullanım onayının alındığı açıklanması üzerine 3. doz aşısı gelmiş bireylerin ve aşı karşıtı olan kişilerin Turkovac aşısına yaklaşımı gibi konularda ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

Yaklaşık Her 10 Kişiden 9’u Omicron Varyantından Haberdar 
Ipsos tarafından; Aralık ayının ilk haftasında yapılan araştırmanın verilerine göre; ülkemizde toplumun %71’i Omicron varyantından haberdar iken, bugüne gelindiğinde bu oran %85’e ulaşmış durumda. Bu varyanttan haberdar olanların salgının süresine yönelik de daha olumsuz düşünmesine sebep oluyor. Her 10 kişiden 8’i bu varyanttan dolayı salgının süresinin uzayacağı görüşünde. 

koronavirus ve toplum

Toplumun Endişe Düzeyi Hala Çok Yüksek. 
Koronavirüs salgını konusunda bireylerin endişe düzeyleri uzun süredir %80’lerin üzerinde. Kendilerinin veya ailelerinden birinin Covid-19’a yakalanmasından dolayı endişeli olanların oranı 20 Aralık haftasında da %85 seviyesinde. Bu endişenin yanı sıra hem yeni varyanttan dolayı hem de vaka sayılarının azalmamasından dolayı her 10 kişiden 4’ünün endişe seviyesi daha da artmış.

koronavirus ve toplum grafik

Salgınla Mücadelede Aşı En Etkili Çözüm Olsa Da 3. Doz Aşı Olması Gereken Kişilerin ¼’Ü Aşı Olma Konusunda Net Değil. 
Salgınla mücadele için 2 doz aşısını olmuş herkese 3. doz aşı hakkının açılmasına rağmen, bugüne kadar 3. doz aşısını olmamış kişilerin %74’ü 3. doz aşılarını olacağını belirtirken, her 4 kişiden 1’i aşı olmayacağını ya da aşı olup olmama konusunda emin olmadığını söylüyor.   

koronavirus ve turkovac aşısı

Toplumun 1/3’ü 3. Dozda Turkovac Aşısını Olacağını Söylüyor 
3. doz aşı olacak kişilerin %33’ü Turkovac aşısını olabileceğini belirtirken, bu aşıyı yaptırmayacağını söyleyenlerin oranı %30. Diğer taraftan bugüne kadar hiç aşı olmamış kişilerin de %16’ı Turkovac aşısını olabileceğini söylüyor. 

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Covid-19 salgını bize salgınların sona erme yollarından birinin de virüs mutasyonu olduğunu öğretti. Yeni varyantlar bir yandan aşı etkinliği açısından endişe verirken, bir yandan da “acaba o son varyant bu olabilir mi” umutlu sorusunu da akla getirdi. Covid-19 şimdi de son varyantı Omicron ile karşımızda. Yaklaşık olarak her on kişiden dokuzu bu varyanttan haberdar. Ancak arka arkaya karşımıza çıkan bu mutasyonlar bize salgının bitişine dair umut vermek yerine tam tersi etki yapıyor, on kişiden sekizi Omicron’un salgının bitiş süresini uzatacağı düşüncesinde. Aşılı olanların Omicron ile daha kolay başa çıkabiliyor olmaları dahi tedirginliği gidermiş değil, endişe seviyesi hala  çok yüksek. 
Salgının dizginlenmesi için aşı olmak gerekliliği büyük çoğunluk tarafından kabul görüyor, ancak konu 3. doz aşıya geldiğinde 2 doz aşılanmış olanlar arasında dahi soru işareti olanlar var. Mücadelenin süresi uzadıkça bir çözülme başlıyor gibi görünüyor. 2 doz aşı olmuş olan her dört kişiden biri 3. doz aşı olup olmama konusunda net karar vermiş değil. 

Geçici kullanım onayı ile gündemde olan Turkovac aşısına dair görüşler de tam olarak oturmuş değil, 2 doz aşı olmuş olanlar (yani aşı karşıtı olmayan kitle) içinde dahi ancak üçte birlik bir grup Turkovac olurum diyor. Aşı olmamış olanlar içinde ise Turkovac olurum diyenlerin oranı %16’ya düşüyor. Tabi buna tersten de bakıp Turkovac, bugüne kadar aşı olmamış her yüz kişiden on altısını aşıya ikna edebiliyor da diyebiliriz. Umarım Omicron salgının sonunu getirecek o son varyanttır.
ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 20- 24 Aralık 2021 tarihleri ile veriler; 88. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…

Toplum