Her 10 Vatandaştan 7’si Misafir Ağırlamak veya Misafirliğe Gitmek Çok Riskli Diyor

Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmamızın 43. dönem verileriyle; vatandaşların salgınla ilgili tedirginlik trendi, salgının sona ermesine yönelik beklentileri, bireylerin kendileri dışındaki insanların sosyalleşme ve çeşitli faaliyetlerine karşı tutumları irdeledik.

Sosyalleşme Halen Riskli Bulunsa Da Geçtiğimiz Yıl Sonuna Kıyasla Risk Algısı Biraz Zayıflamış.
Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmada; kamuoyu nezdinde çeşitli faaliyetlerin sağlık üzerinde ne kadar riskli olup/olmadığına bakıldı. Sosyal hayata katılıma dair sorulan sorularda; “kalabalık yerlere gitme, “misafirliğe gitme” ve “misafir ağırlama” davranışların, toplumun geneli tarafından çok riskli veya kısmen riskli değerlendirildiği görülüyor. Her 10 vatandaştan 7’si misafir ağırlamanın veya misafirliğe gitmenin çok riskli olduğu kanısında, öte yandan bu ciddi risk algısında yıl sonuna kıyasla %11-12 oranında düşüş olduğunun altını çizmek gerekiyor.
slide6

Diğer Vatandaşlara Duyulan Güvensizlik, Umutsuzluğa Yol Açıyor.
Araştırma verileri; vatandaşların virüsten korunmak için diğer vatandaşların aldığı tedbirleri yetersiz bulduklarını ortaya koyuyor. Bu güvensizliğin toplumda umutsuzluğa yol açtığı görülüyor. Bireylerin yarısı (%52) “başkalarının yeteri kadar önlem almaması nedeniyle salgının sona ermeyeceğine dair umutsuzluğa katılıyorum” ifadesine “kesinlikle katılıyorum”, dörtte birisi ise sadece “katılıyorum” diyor (Toplam katılan %79). Toplam skor dönemler arasında çok büyük bir değişim göstermese de, daha keskin bir tutuma işaret eden “kesinlikle katılıyorum” ifadesinin vakaların çok yüksek olduğu Ekim sonu-Kasım başı döneme kıyasla daha düşük olduğunu not edebilir. O dönemde bu oran %60’ların üzerinde seyrediyordu (28 Ekim-4 Kasım 2020: %65). 

slide5

Toplum; Salgının Yakın Zamanda Sona Ermesi Konusunda İyimser Bir Beklenti İçinde Değil.
Ipsos; araştırmanın ilk döneminden bu yana salgının ülkemizde ne zaman biteceğine dair kamuoyunun tahminlerini alıyor. Virüs vakasının ilk görüldüğü tarihten itibaren bir aylık süreçte vatandaşların beklentileri daha iyimserdi. Ancak; Nisan ortasından itibaren salgının 6 aydan fazla bir sürede sona ereceği görüşü güçlenmeye başlamıştı ve Mayıs sonu itibariyle bu görüş iyice ağırlık kazanmıştı. Salgının başlamasından bu yana neredeyse 1 sene geçmesine rağmen salgının yakın zamanda sona ermeyeceği görüşü devam ediyor. Son dönem araştırmamızda, bireylerin yarısı (%51) salgının bu sene bitmeyeceğini, daha ileri bir tarihte sonlanacağını düşünüyor. Aşının gelmesiyle beraber yaz döneminde normalleşme sürecine girilip girilmeyeceğine yönelik tartışmalar başlamıştı. Ancak; görülen o ki vatandaşların toplamda sadece %12’si 2021 yılı ortasına kadar salgının biteceğine inanıyor.

slide4

Vatandaşların %57’sı, Salgını Kendileri Ve Aileleri İçin Ciddi Bir Tehdit Olarak Görüyor. Kasım ortası- Aralık başı dönemde virüsü kendileri ve aileleri için çok tehlikeli görenlerin oranı en üst seviyeye çıkmıştı (%60-61). Bu oranda anlamlı bir düşüş gerçekleşmedi, bugün vatandaşların %57’si virüsü kendileri için çok tehlikeli olarak değerlendirdiği izleniyor. Ciddi tehlikeli ve kısmen tehlikeli diyenlerin toplam oranı ise %87 olduğu görülüyor.  Diğer bir ifadeyle, salgın hem günlük hayatta hem de yakın gelecek üzerinde hala ciddi bir söz sahibi. 

slide3
Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmesinde: “Kış koşulları etkisini arttırdıkça salgın ile mücadelenin verdiği yorgunluk daha fazla hissediliyor.  Medyada ve sosyal medyada gerek ekonomik zorluklar yüzünden, gerekse insani ihtiyaçlar için normalleşmenin yeniden dile getirildiğini görüyoruz. Okulların aşamalı olarak yüz yüze eğitime dönmesinin ardından son günlerde en azından vaka sayılarının görece düşük olduğu şehirlerde restoranların açılması tartışılmaya başlandı. Toplumda 1 ay önce ile kıyaslarsak misafirliğe gitmeye/misafir ağırlamaya dair risk algısında gerileme var. Ancak; geniş kesimler henüz pek hazır değil. Kısmen gerileme olsa bile Covid-19 salgınının kendisi ve ailesi için ciddi risk oluşturduğunu düşünenlerin oranı hala çok yüksek, hatta Nisan-Mayıs aylarına kıyasla da %10 daha yüksek.  Her on kişiden sekizi diğer vatandaşlar yeterince tedbir almadıklarından ötürü salgının sona ermeyeceğine dair umutsuzluk içinde. Öyle ki toplumun %74’ü bu sene sonundan önce salgının biteceğini düşünmüyor, yarısı sene sonunda da biteceğine inanmıyor. Özetle kışın karanlık günlerinde de mücadeleye devam etmek zorundayız, hala gidecek yolumuz var. Virüsün mutasyona uğraması ve yeni türevlerinin yayılmaya başlaması salgın ajandasının en sıcak maddesi. Gelecek haftalarda toplumun bu konudaki yaklaşımını araştıracağız.” dedi.


ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 5-10 Şubat 2021 saha tarihleri ile 43. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…