Her 2 Kişiden 1'i Salgında Daha Zor Günlerin Beklediği Konusunda Hem Fikir

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 88. dönem verileriyle toplumun; salgının hala tehdit oluşturduğu, daha zor günlerin geleceği ile ilgili düşünce, tutum ve davranışlarına yönelik ifadeleri incelenmiştir…

Her 10 Kişiden 7'si Salgının Türkiye İçin Hala Tehdit Oluşturduğu Görüşünde

Salgının Türkiye ve Türkiye ekonomisi için hala bir tehdit oluşturduğunu düşünenlerin oranı %70’in üzerinde. Konu kendileri ve aileleri olduğunda bu oran düşse de yine de toplumun yarısı kendileri ve aileleri için salgını bir tehdit unsuru olarak görmeye devam ediyor.

3ocak-3

Ve Her 2 Kişiden 1'i Daha Zor Günlerin Beklediği Konusunda Hem Fikir 
Vaka sayılarındaki artış, Omicron varyantının hızlı bulaşıcı özelliğinin de etkisi ile bireylerin %47’si daha da zor günlerin geleceğini düşünüyor. Ve yine her 2 kişiden biri salgınla mücadelenin de iyi gitmediği görüşünde.

3ocak-4
Bireylerin Salgın Süresince Hissettikleri Duygular Çok Değişmiyor. En Baskın Duygu Yorgunluk

Salgın boyunca kişilerin hissettiği ilk 5 duygu değişmedi. Yorgunluk en fazla belirtilen duygu; bireylerin %52’si kendisini yorgun hissettiğini belirtiyor. Yorgunluğu takip eden diğer 2 duygu ise endişe ve bıkkınlık. 2021 yılının son haftasında her 10 kişiden 4’ü bıkkın ve endişeli. 

3ocak-5

Salgının Süresine İlişkin de 2022 Yılının Sonunda Ya Da Daha İleri Bir Tarihte Biteceği Görüşü Hakim

Salgının ne zaman sona ereceği sorulduğunda toplumun %48’i 2022 yılından daha da ileri bir tarihte salgının sona ereceğini düşünüyor. 2022 yılının sonunu belirtenlerin de oranı %20. Yani her 10 kişiden 7’si salgının en az bir sene daha süreceği görüşünde.

3ocak-6

Ve Toplumun Yarısı Salgının Sosyal Hayatları Üzerinde Olumsuz Etkisi Olduğunu Düşünüyor  
Bireylerin yarısı salgın öncesindeki sosyal hayatlarına geri dönebilecekleri konusunda tedirgin. Her 10 kişiden 3’ü eski sosyal hayatlarına dönemeyeceklerini düşünmekte. Bununla birlikte toplumun %59’su bu dönemde sosyal çevrelerini kaybetmiş gibi hissetmekte. Tüm bunların sonucu her 10 kişiden 7’si hayatının tekdüzeleştiğini belirtiyor.

3ocak-7

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Salgın, yeni varyant ile hayatımızı tehdit etmeye devam ediyor. Günlük vaka sayılarında dikkat çekici bir artış söz konusu. Bulaşıcılık oranı çok daha yüksek olan Omicron varyantının, salgının sonunu getirebilecek o “hızlı bulaşacak ama daha az zarar verecek” varyant olup olmadığını henüz bilmiyoruz. %70’i aşan bir kesim, virüsün hala büyük tehlike yarattığını söylüyor. Katılımcıların yarısı, önümüzde daha da zor bir dönem olduğu düşüncesinde. Mücadelenin kötü gittiğini düşünenlerin oranı da %49. Salgının sona ereceği tarih olarak 2022’den daha ileri bir tarihi işaret edenlerin oranı da yine yaklaşık %50. 
Bu tablonun yansımasını her iki kişiden birinin en baskın hissettikleri duygu veya hallerin yorgunluk, endişe, bıkkınlık olduğunu dile getirmesi ile de görebiliyoruz. Toparlayacak olursam toplumun yarısı salgına dair gidişatın iyi olmadığını, bu yüzden 2022’de ve sonra bir süre daha salgın ile yaşamaya devam edeceğimizi, hatta bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha da zor günlerin bizi beklediği fikrinde.

 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 28 - 31 Aralık 2021 tarihleri ile veriler; 88. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…

 

Toplum