Her İki Kişiden Biri Salgınla Mücadelenin İyi Gittiğini Düşünüyor.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’nın 60. dönem verileriyle vatandaşların; salgınla mücadelenin iyi gittiği, mücadelede zor günlerin geride kaldığı, kademeli normalleşme sürecinin devam etmesi gibi görüş, ifade ve değerlendirmelerine yer verilmektedir…

Her İki Kişiden Biri Salgınla Mücadelenin İyi Gittiğini Düşünüyor.
Mayıs ayında uygulanan tam kapanma süreci sonucunda Haziran başında vaka sayılarında sağlanan düşüş toplumun salgınla mücadele konusunda daha pozitif düşünmesini sağlamış. Nisan başında salgınla mücadelenin kötü gittiğini düşünen kişilerin oranı %60 iken, Haziran ayına gelindiğinde bu oran %38’e gerilemiş durumda. Mücadelenin iyi gittiğini düşünenlerin oranı ise %30’dan %50’ye yükseliyor.

slide3

Toplumun %37’si Salgınla Mücadelede Zor Günlerin Geride Kaldığı Görüşünde.
Salgınla mücadelenin daha iyi gittiği görüşüne paralel olarak toplumun üçte biri de zor günlerin geri kaldığını düşünüyor. Ancak yine de benzer oranda bir kitle hala mücadelede daha zor günlerin olacağı görüşünde.

slide4

Salgının Ülkemiz Üzerindeki Etkisi Konusunda Toplum Daha İyimser. 
Vaka sayılarındaki düşüşle beraber toplumdaki olumlu hava salgının ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerinin azalacağı düşüncesini beraberinde sağlamış. Vaka sayılarının 30binlere ulaştığı Nisan ayında toplumun sadece %8’i salgının ülkemiz üzerindeki etkileri konusunda daha iyimserken bu oran Haziran ayında %45 seviyesine çıktı.

slide5

Toplumun Yarısına Yakını Kademeli Normalleşme Sürecinin Devam Etmesi Görüşünde. 
Toplumdaki bu olumlu havaya rağmen, yine de vatandaşlar temkinli. Kademeli normalleşme sürecinin devam etmesi görüşünde olanların oranı %46. Hatta %12’lik bir kesim daha da fazla kısıtlama getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

slide6

Kademeli Normalleşme Sürecinde Hem Hafta İçi Hem de Cumartesi Günü Uygulanan 22:00-05:00 Arası Uygulanan Sokağa Çıkma Yasağı Destekleniyor.
1 Haziran’dan itibaren hafta içi sokağa çıkma yasağının başlama saati 21:00’den 22:00’ye uzatıldı. Cumartesileri uygulanan tüm gün sokağa çıkma yasağı ise kaldırılıp hafta içinde olduğu gibi saat 22.00-05:00 arası uygulanmaya başlandı. Kademeli normalleşme sürecine verilen desteğe paralel bu kısıtlamalar da toplum tarafından kabul görüyor. Hafta içi uygulanan kısıtlamalara toplum %59’u , Cumartesi uygulanan yeni kısıtlamayı da toplumun %65’i doğru bulduğunu belirtiyor.

slide7

Vatandaşların Yarısı Tiyatro-Bale-Opera Ya Da Konser Gibi Etkinliklerin Belli Önlemler Çerçevesinde İzin Verilmesi Gerektiğini Düşünüyor. 
Uygulanan diğer kısıtlamalara benzer şekilde tiyatro-bale-opera ya da konser gibi etkinliklerde uygulanan kısıtlamalar da  toplumun %40’ı tarafından doğru bulunuyor. Ancak toplumun yarısı ise bu tür etkinliklerin belli önlemler alınarak uygulanmasından yana. Bu etkinliklerde  uygulanan kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını isteyen kitlenin oranı ise sadece %10.

slide8

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları iletti: Gidişata dair olumsuz bakışta düzelme var. Mücadele kötü gidiyor diyenlerin oranı %60’tan %38’e geriledi. Zor günleri geride bıraktık diyenlerin oranı ise %18’den %38’e yükseldi. Haziran’ın ilk haftasına baktığında daha iyimser hissedenlerin oranı Mart sonuna kıyasla 5-6 kat artmış durumda.  
Yine bir iyimserlik dönemine girdik. Ancak bu sefer daha temkinliyiz. Daha önce de bir kaç kez tecrübe ettiğimiz gibi, vaka sayılarında düşüş gördükçe üzerimizdeki kısıtlamaların gevşemesini istiyoruz, fakat bu kez bu gevşeme kademeli bir şekilde olmalı diyenlerin oranı dikkat çekici. Neredeyse her iki kişiden biri kademeli normalleşmeyi işaret ediyor. 
Sokağa çıkma zamanlarındaki farklı kısıtlamaların tamamen kalkması gerektiğini düşünenlerin oranı ancak %10 ile %30 arasında değişiyor. 
Yine tiyatro, opera, bale ve konser gibi etkinliklerin herhangi bir kısıtlama olmadan yeniden başlamasına destek verenlerin oranı da sadece %10 civarında. %40’a yakın bir kesim bu etkinliklere yönelik yasakların aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken geri kalan %50’lik kesim önlemlerimizi alarak etkinliklere yeniden başlamalıyız diyor. Burada da normalleşmenin kademeli olması gerektiğine dair kanaati net olarak görüyoruz.
Bu uzun savaş gösterdi ki kısa vadeli zaferlere aldanmadan mücadeleye sabırla etmemiz şart. Psikolojik ve ekonomik gerekçeler ile bir an önce nomalleşmeye ihtiyacımız var ancak yeniden başa dönmemek için bunu bilinçli ve planlı yapmaya mecburuz. Önümüzdeki haftaların hızlanan aşı kampanyasının etkisiyle olumlu haberler getirmesini umuyorum. Hem ruh halimizin nasıl olacağı, hem de normalleşme takvimimiz buna göre belirlenecek.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. 
Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 3-7 Haziran 2021 saha tarihleri ile veriler; 60. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…