Hibrit Çalışma Devam Ediyor Mu?

2022 Ipsos Karian and Box Hibrit Çalışma ve Antikriz Raporu’ndan derlenen verilerle bu hafta; hibrit çalışma modeline ilişkin tutum ve davranışlar incelenmiştir.

Pandemi ile birlikte başlayan uzaktan/ evden çalışma durumu için yapılan işin/ pozisyonun uygunluğu önemli bir husus. Çalışan kişilerin %34’ü işlerinin uzaktan çalışmaya uygun olduğunu belirtiyor. Bu çalışanların yarısı bugün tamamen ya da haftanın belli günleri uzaktan çalışıyor.


21kasım4

Şu anda evden/ uzaktan çalışan her 10 kişiden 3’ü bir ay daha bu şekilde çalışmaya devam edeceğini düşünüyor. 6 ay ya da daha uzun süre bu şekilde çalışmaya devam edeceğini düşünenlerin oranı sadece %23.


21kasım5

Bundan sonraki çalışma düzeni olarak çalışanların sadece %13’ü hergün işe gitmek ve ofiste çalışmak istiyor. Çoğunluğun isteği ise uzaktan çalışmaya bir şekilde devam etmek.


21kasım6

Dünyada da çalışanların çoğunluğu hibrit çalışma düzenini tercih ediyor. İşe/ ofise gitmek isteyenlerin oranı sadece %8


21kasım7

Peki yöneticiler nasıl düşünüyor? Yöneticilerin tamamen evden çalışma isteği çok daha düşük. Yöneticilerin çoğu evden çalışma yerine hibrit çalışmayı tercih ediyor.


21kasım8

Uzaktan çalışanlar için bu çalışma düzeninin sağladığı en büyük fayda para ve zaman kazancı. İş yaşam dengesinin daha iyi sağlanabilmesi de belirtilen diğer önemli bir fayda. 


21kasım9
 

Ipsos, Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Kısmen veya tamamen ofis dışından çalışma kavramı salgın öncesinde de tartışılıyordu. Elbette tartışma bu şekilde çalışmaya müsait işler için geçerliydi. Salgın, bu tartışmaya bir süreliğine son verdi diyebiliriz. “Hayati nedenler” ile uzaktan çalışabilecek herkes bir süre uzaktan çalıştı. Salgının etkisini yitirmesinin ardından bazı sektörler, bazı şirketler yine kısmen veya tamamen ofiste çalışma düzenine döndüler. İşte bu noktada hibrit çalışma yöntemi gündeme geldi. Bizim bu konudaki güncel araştırmamıza göre ülkemizde çalışanların üçte ikisi için ofis/işyeri harici çalışma zaten işin doğası gereği mümkün değil. Araştırmamız gösterdi ki işi ofis/işyeri harici çalışmaya müsait olan yarısı kısmen ya da tamamen uzaktan çalışmaya devam ediyor. Ancak bu çalışma biçiminin 6 aydan daha uzun süre devam edeceğini düşünenler azınlıkta, sadece %23’lük  bir kesim bu düşüncede. Nasıl devam edileceğini zaman gösterecek. 

Ülkemizde hem tamamen evden çalışmak isteyenlerin hem de tamamen ofiste çalışmak isteyenlerin oranı diğer ülkelere kıyasla yüksek. Bizde tamamen evden çalışmak isteyenler diğer ülkelere kıyasla 2 kat, tamamen ofiste çalışmak isteyenler ise  1,5 kat daha fazla. 

Diğer ülkelerde ise hibrit çalışmayı tercih edenler çok daha fazla, bu çalışma biçimini tercih edenler bizde yaklaşık %45 iken diğer ülkelerde %68. Bu tercihin arkasında yatan temel motivasyon hibrit çalışma sayesinde daha az para ve zaman harcamak durumunda kalmak ve tabi daha iyi bir iş-özel hayat dengesi yakalayabilmek.

Ülkemizde şu anda uzaktan çalışmakta olanların %87’si tamamen veya kısmen işyeri dışından çalışmaya devam etme taraftarı. Bu oran diğer ülkelerde yaptığımız araştırmalarda daha yüksek, %92’ye varıyor. 

Resme diğer taraftan bakarsak hali hazırda ülkemizdeki uzaktan çalışanlar içinde on kişiden altısı ofis ile bir bağlantılarının olmasını istiyor. %13 tamamen ofise dönmek isterken, %45 hibrit bir çalışma biçimini yani biraz işyerinde biraz uzaktan çalışmayı tercih ediyor. 

Dünyada yöneticilerin tamamen evden çalışmayı tercih etme oranı genç çalışanlara kıyasla 3 kat düşük. İş hayatının başlarında olan çalışanların %28’i bundan sonra sadece evden çalışmak istediklerini belirtirken üst düzey yöneticiler arasında bu oran %10’a düşüyor. Gerek orta düzey gerekse üst düzey yöneticiler hibrit çalışmayı etkin iş birliği sağlayabilmek açısından en uygun alternatif olarak görüyorlar. Yöneticilerin bu şekilde düşünmesinde genç çalışanlarını başka şirketlere kaybetme endişesinin de rolü olması ihtimali var elbette. Genç çalışanlar için ise iş birliği sağlama anlamında tamamen evden çalışma, hibrit çalışma ile tamamen ofise dönme alternatifleri arasında pek bir fark yok. Onlar evden çalışırken de birbirimize sanki ofisteymişiz gibi destek olabiliriz düşüncesindeler.

Hibrit çalışma ile “mevcut kadroların” işlerin yürütebildiği görüldü. Ancak bundan sonraki jenerasyonun hibrit çalışma ile belli yetkinlik seviyesine ne kadar sürede erişebileceği bir soru işareti. Bu geçiş döneminde yetkinlik kazanımının daha uzun süre aldığını gözlemliyoruz. Daha uzun vadede gerek eğitmenlerin gerekse eğitilenlerin “bu yeni düzenin yerlileri” olduğu bir dünyada bu da olumsuzluk da ortadan kalkabilir tabi. İşin duygular ile ilgili olan insan ilişkileri, takımdaşlık, karşılıklı tolerans gibi boyutları ise derin tartışmalara muhtaç. “Doğma-büyüme” hibrit çalışan nesiller işin bu tarafına nasıl yaklaşacaklar göreceğiz.

2022 Ipsos Karian and Box HİBRİT ÇALIŞMA:  Ocak-Haziran 2022 ayları arasında 95 ülkede Ipsos Online Panel sistemi aracılığıyla 542.423 çalışan ile gerçekleştirilmiştir. 
Ipsos Anti Kriz Monitörü: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır. Veriler 15 Ekim-15 Kasım 2022 dönemine aittir. 
 

Toplum