Kamuoyu Tam Kapatma Uygulanması Gerektiğini Düşünüyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 51. dönem verileriyle vatandaşların; kontrollü normalleşmeye, tam kapanmaya verdikleri destek düzeyleri, akşam sokağa çıkma yasaklarının devam etmesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının tüm illerde uygulanmasına yönelik görüşleri, Ramazan ayında uygulanacak yasaklar ile beraberinde yeme içme yerlerinin kapanmasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.

Kamuoyu Tam Kapatma Uygulanması Gerektiğini Düşünüyor

Vaka ve ölüm sayılarının çok ciddi derecede artmasıyla birlikte kamuoyunda kapanma tartışmaları da başladı. Bu hafta hükümetin bu konuda bir karar alıp almayacağı merakla bekleniyor. Ipsos’un son dönem araştırmalarında tam kapanmaya yönelik kamuoyu desteğini anlamayı hedeflendi. Her 4 vatandaşın 3’ü salgınla mücadele kapsamında, en az 15 gün sürecek şekilde temel ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması diğer bir ifadeyle tam kapatma uygulamalı mı sorusuna evet cevabı verdiği görüldü. Vatandaşlar; bu tür sert tedbirler alınmadan vaka artışının önüne geçilemeyeceği konusunda hemfikir. Bu beklenti ancak toplumda aşının yaygınlaştırılması ile kırılabilir.

slide8 
Toplumun Dörtte Üçü Ramazan Boyunca Haftasonları Sokağa Çıkma Yasağını Doğru Buluyor

Ipsos; Ramazan ayında hafta sonları tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin açıklamanın kamuoyu tarafından nasıl değerlendirildiğini araştırdı. Buna göre, vatandaşların %75’i Ramazan ayındaki bu uygulamaya destek verdiğini ifade ediyor. Uygulamayı yanlış bulduğunu söyleyenlerin oranı %18 düzeyinde. Hafta sonu yasaklarının tüm Türkiye’de uygulanması gerektiğini ifade edenlerin Ramazan ayında bu beklentilerinin karşılandığı anlaşılıyor.

slide6

Haftasonu Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Genişletilmesi Destek Görüyor, Hatta Önemli Bir Kesim Tüm İllerde Uygulanması Gerektiğini Savunuyor

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları daha fazla destek görüyor. %40’lık kesim, çok yüksek riskli illerde yasağın Cumartesi gününü de kapsayacak şekilde genişletilmesi kararını olumlu buluyor. Buna ilaveten, %35’lik kesim bu yasağı yeterli bulmadığını tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade ediyor. Diğer bir ifadeyle %75 hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına destek veriyor. Sadece %7 gibi bir azınlık, hafta sonu uygulamasına tümüyle karşı çıkıyor.
slide5

Yeme-İçme Yerlerine Yönelik Son Düzenleme Vatandaşların Yarısından Fazlasından Destek Görüyor

29 Mart tarihinde yapılan açıklamaya göre yeme-içme alanında faaliyet gösteren işletmeler tüm illerde %50 kapasite ve belirlenen kurallar çerçevesinde çalışabilecek. Ancak bu durum, Ramazan ayı için geçerli değil. Ramazan ayında müşterilerin bu işletmelere gidip 
hizmet almaları mümkün olmayacak sadece paket servis hizmeti sunulacak. Bu iki karar, %65 ve %62 ile vatandaşlar tarafından destek görüyor. Ramazan boyunca paket servis uygulamasına toplumun üçte birinin karşı çıktığını not etmek gerekir.

slide7

Kontrollü Normalleşme Uygulamasına Destek Düzeyi %35’e Kadar Geriledi.

Araştırmanın saha çalışmalarının gerçekleştirildiği 2-7 Nisan tarihlerinde günlük vaka sayısı ortalama 46 bin civarındaydı... Vaka sayılarındaki bu ciddi artış, normalleşme uygulamasına yönelik kamuoyu desteğini ciddi derecede azaltmış gözüküyor. Uygulamanın başladığı ilk hafta toplumun yarısı (%50) normalleşmeyi doğru bulduğunu belirtirken, bugün oran %35’e kadar gerilemiş durumda. Normalleşmeyi yanlış bulanlarla doğru bulanlar arasındaki fark da açılmaya başladı. Normalleşmeyi yanlış bulanların oranı %49’a kadar çıktı. Vatandaşların daha sıkı tedbirler beklediğini söylemek yanlış olmaz.

slide3

Her 10 Kişiden 6'sı Haftaiçi Akşam Sokağa Çıkma Yasaklarının Devam Etmesine Onay Veriyor

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına devam etme kararı toplumun yarısından fazlasında (%60) olumlu yönde karşılık buluyor. Öte yandan üçte birlik kesim hafta içi akşam kısıtlamalarının devam etmesine olumlu yaklaşmıyor..

slide4
Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları iletti: Kademeli normalleşmenin yeniden başladığı 1 ay içinde günlük Covid-19 vaka sayılarının 4 katına çıkmış durumda, son 1 ay içinde 1 milyona yakın vatandaşımıza Covid-19 pozitif teşhisi kondu. Mevcut halde uygulanan tedbirlere destek var ancak bu gidişat tüm toplumda daha sıkı tedbir beklentisi oluşturmuş halde. Her on kişiden altısı hali hazırdaki akşamları sokağa çıkma kısıtlamasına taraftar. Keza yeme-içme mekanlarının ancak düşük kapasite ile hizmet vermesi de benzer oranda destek buluyor.
Öte yandan normalleşmeye destek %50’de %35’e geriledi. Ramazan ayı boyunca tedbirlerin sıkılaştırılacağı açıklanmıştı, tüm Ramazan boyunca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını doğru bulanların oranı ise %75. Daha kapsamlı bir karantina fikri de toplumda büyük destek buluyor. Vatandaşların %76’sı “En az 15 gün sürecek şekilde temel ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması diğer bir ifadeyle tam kapatma uygulanmalı mı?” sorumuza evet yanıtını veriyorlar.
Sayın Sağlık Bakanımız son açıklamasında hedefin Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü vatandaşların aşılanmasını tamamlamak olduğunu belirtti. 40 yaş da dahil olmak üzere bu yaş grubunda TÜİK verilerine göre yaklaşık 32.5 milyon kişi bulunuyor. Bu da tüm nüfusumuzun yaklaşık %39’unu oluşturuyor. Bilim insanlarının toplum bağışıklığı için belirttikleri oran ise %70. Sağlık çalışanları gibi öncelikli gruplarda aşılama yapıldığını biliyoruz. Ancak yine de %70 oranına ulaşabilmek için 40 yaş üstüne ek olarak 20 milyondan fazla vatandaşımızı aşılamalıyız. Bu veriler ışığında toplum bağışıklığı seviyesine yaz sonundan önce ulaşmamızın kolay olmadığını söyleyebiliriz. Özetle aşı süreci biraz daha zaman alacak ve bu süre zarfında hem kapsamlı-etkin bir kapanma ve bireysel korunma çok kritik. Aşılama devam ederken gerek psikolojik olarak, gerekse ekonomik olarak ne kadar güç olsa da yeniden evde kalmaya başlamalıyız. Vatandaşlar olarak bu savaşta elimizdeki silahlar izolasyon, maske-mesafe-temizlik.” Dedi.
 
ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 2-7 Nisan 2021 saha tarihleri ile 51. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

Toplum