Kiracılar: “Bugün taşınmak zorunda kalsak bütçemize uygun ev bulamayız”

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü ile Türkiye’nin gündemini yakından takip etmek, toplumun memnuniyet ve beklentilerini anlamak, tüketim ve yatırım davranışlarını beraberinde gündeme ilişkin düşüncelerini ölçmek, Koronavirüs salgını ile ilgili farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak hedefleniyor. Anti kriz monitöründe bu son çıkan seçilmiş verilere göre; kiracıların bütçelerine uygun ev bulamamaları, yüksek zam oranları, evlerinden memnuniyet durumları gibi konular incelenmiştir.

Her 10 Kişiden 3'ü Kiracı Olarak Evinde Oturuyor. Konut sahipliği %36 Oranında

Günümüzde araştırmamıza katılan bireylerin %36’sı kendi evlerinde oturduğunu belirtirken, kiracı olarak oturduğunu söyleyenlerin oranı %33. Ve kirada oturan bireylerin %69’u oturdukları eve son 5 sene içinde taşındığını belirtilen, %31 5 seneden daha uzun süredir oturdukları evde kiracı olduğunu söylüyor.

13haziran3

Kiracıların Yarısı Oturdukları Semtten Memnun Ancak Oturdukları Evden Memnun Olanların Oranı Daha Düşük

Kiracıların %48’i oturdukları semtten memnunlar. Diğer taraftan her 4 kiracıdan biri oturduğu semtten de memnun değil. Oturdukları apartmandan memnun olanların oranı ise semtinden memnun olanların oranından daha düşük (%41). Buna paralel olarak ta memnun olmadığını söyleyenlerin oranı daha yüksek (%31)

13haziran4

Kiracıların Sadece %14'ü Bugün Taşınmak Durumunda Kalsa Bütçesine Uygun Bir Ev Bulacağını Düşünüyor

Kiracıların %86’sı taşınmak durumunda kalsalar aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir ev bulamayacakları görüşünde. Bu konuda zorlamayacağını düşünenlerin oranı sadece %14. 

13haziran5
 

Ev Sahipleri Kiracıların %35'inden Kontrat Güncellemesi Döneminde Devletin Açıkladığı Kira Artış Oranından Daha Fazla Bir Artış Oranı Talep Etmiş

Devletin açıkladığı enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen ev sahiplerinin %35’i kiracılarından bu oranın üzerinde bir artış talebinde bunmuş. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenler nezdinde %51. Ve resmi kira artışı üzerinde bir taleple karşılana kiracıların da %73’ü bu oranı kabul etmek zorunda kalmış. 

13haziran6

13haziran7
 

Genel Olarak Son 1 Sene İçinde Yapılan Kira Artışları Kiracıların Yarısını Zorlamakta

Kiracıların %51’inin son bir sene içinde kiralarına yapılan artış gelirlerindeki artıştan daha yüksek. Gelirlerindeki artışın kira artışından daha yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı ise sadece %14. Her 10 kiracıdan 4’ü ise kira ve gelirlerindeki artışın aynı oranda olduğunu söylüyor. 

13haziran8

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü seçili verileri ile Türkiye’nin gündemini yakından takip etmek, toplumun memnuniyet ve beklentilerini anlamak, tüketim ve yatırım davranışlarını ve gündeme ilişkin düşüncelerini ölçmek ve Koronavirüs salgını ile ilgili farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak hedeflenmiştir
Araştırma, Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır.

Toplum