Data Science for Audience Measurement | Ipsos
Audience Measurement

Kitle Ölçümü için Veri Bilimi

OUR SOLUTIONS
İstatistiksel tekniklerle anket verilerini artırma.

Kitle ölçüm alanında sunulan kilit hizmetler şunlardır: veri atfetme (veri setleri arasındaki boşlukları doldurma), veri entegrasyonu (birden fazla veri setini birleştirme), kitle modelleme, gelişmiş veri işleme ve özel analiz.


Katılımcılar genellikle kapsamlı ve uzun anketleri doldurma konusunda isteksizdirler. Fakat veri toplama baskısı da devam etmektedir. Bunu göstermenin diğer bir yolu, hepsinde sorulan bilgilere ve her ankete özgü olan bilgileri toplamayı amaçlayan birkaç kısa anketi sahada kullanmaktır. Ankette toplanan eşsiz veriler, bu soruların sorulmadığı ama genel soruların sorulduğu (örneğin, demografik bilgiler, yaşadıkları yerler) katılımcılara da ‘atfedilebilir’.


Veri entegrasyonu - ya da veri füzyonu - iki ya da daha fazla farklı çalışmanın birleştirildiği çalışmalarda, yine katılımcıları birbirleriyle ‘eşleştirmek’ için tüm çalışmalardan toplanmış en yaygın verileri kullanır - örneğin, bir çalışmadan okuyucu verilerini ve diğer bir çalışmadan da çevrimiçi aktivite verilerini toplayıp bu çevrimiçi verileri bir çalışma katılımcısından eşleyen başka bir katılımcısına (aynı cinsiyet, aynı yaş, aynı bölge vs.) transfer edebiliriz. Kişinin ayrıca çevrimiçi davranışıyla ilgili soru cevaplamasına gerek kalmayacaktır.


Kitle modellemeyi, anket verilerinin ayırma için kullanılamadığı durumlarda kullanıyoruz. Örneğin, dolaşım ve kişi sayısı verileri ve başlığın kendisi hakkındaki bilgilerin kombinasyonunu kullanarak az dolaşımda olan gazetelerin okurları için modelleyebiliriz. Hane halkı içerisindeki bireylerin TV izleme oranları da, kendi TV set üstü cihazları ya da internet yönlendiricilerinden (TV açık ya da kapalı olsun, bırakılan kanal vs.) alınan detaylı verileri ve hane halkının niteliği ile ilgili diğer bilgileri kullanarak modellenebilir.

 

Global iletişim bilgilerimiz: Mario Paic