Koronavirüs Haber Kaynaklarında TV Haber Programları Başı Çekiyor

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgınının, insanların hayatını ciddi oranda etkileyip değişmesine neden olduğuna hepimiz şahitlik ediyoruz. Ipsos olarak dünyada ve ülkemizde bu sürecin nabzını her yönüyle izlemeye devam ediyoruz.

Küresel alanda neredeyse 2,6 milyar insanın sosyal izolasyonla evlerine kapanması ile de salgın etkileri sürdükçe virüsle ilgili bilgi sahibi olma isteğinin önemli bir ihtiyaç haline geldiği çok net görülüyor. Toplumda en büyük bilgi kaynağı konvansiyonel medya olarak herkesin ulaşabildiği alan oldu… 
Koronavirüs Salgını veToplum Genel Kamuoyu Araştırmamıza göre ; Haberlerin herkes tarafından en kolay erişildiği alan halen televizyondaki haber programları (%86) oldu. Ardından; her 10 kişiden 5’i internet haber siteleri/gazeteler, 4’ü ise Facebook ve Twitter gibi sosyal medya üzerinden haber alıyor. Televizyondaki tartışma programları da benzer büyüklükte bir kitle tarafından takip ediliyor.

 

haber kaynaklari koronavirüsDiğer bir gündem konusu da; vatandaşların neredeyse tamamına yakını hem kendilerinin hem de yakın çevrelerinin salgın konusunda yeteri kadar önlem aldığını düşünürken, diğer vatandaşlara karşın eleştirel bir bakış açısı söz konusu... Türkiye de önlemler alınmaya devam ediyor. Yetkililer zorunlu olmadıkça ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı yapıyor. Doktorlar; sokağa çıkmak zorunda olanlara eldiven takma, kolonya bulundurma ve kalabalık yerlerden uzak durma tavsiyesinde bulunuyor. Ancak buna rağmen istenilen tutum tam olarak sağlanamadığından vatandaşların sadece üçte biri diğer vatandaşların da salgın karşısında yeterli önlem aldığını düşünüyor.

grafik 2Salgın günlük yaşamdaki alışkanlıkları da değişime uğratıyor. Bireyler, karantina, sokağa çıkma yasakları ve hijyen endişesiyle evde daha sık yemek yapıyor. Salgının hayatımıza getirdiği yeniliklerden birisi ise evde ekmek yapmak. Evde ilk kez ekmek yapan veya yapma sıklığını arttıranların oranı oldukça yüksek (%50).
Uygulamalar üzerinden yakın çevreyle görüntülü görüşmek de oldukça yaygınlaşmış. Teknoloji, aile ve arkadaşlarla yüzyüze görüşememenin verdiği sıkıntıları bir nebze de olsa azaltıyor.
aktivite koronavirusARAŞTIRMA KÜNYESİ
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bukonudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 24-28 Nisan2020 saha tarihi ile 7. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± %3’tür…