Koronavirüs Salgınının 6 Aydan Daha Uzun Sürede Kontrol Altına Alınabileceği Düşünülüyor

Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmamızın 6. Dönem sonuçları yayınlandı.

Son dönemde Koronavirüs salgını yine en önemli sorunumuz olsa da Ekonominin en önemli sorun olarak belirtilmesi de yükselişte. Diğer dikkat çekici bir bulgu salgının sona ermesine yönelik öngörülerimizin zaman geçmesine rağmen daha da uzayacağı yönünde olması... Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmasına göre toplumun %42’si salgının 6 aydan daha uzun sürede kontrol altına alınabileceğini bekliyor, bu oran bir önceki dönem %39’du. Bu bulguyu destekleyen diğer bir sonuç da her 4 kişiden 3’ünün Koronavirüs salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınacağını ve bu şekilde hayatımıza devam edeceğimiz görüşüdür. Yine bir önceki döneme bakıldığında bu görüşün 12 puan arttığı görülüyor. Hem sürenin uzun sürecek olması hem de kontrol altına alınabileceği görüşü bundan sonraki hayatımızın da eskisi gibi olmayacağını gösteriyor; toplumun %74’ü salgın sonrası hayatlarının radikal bir şekilde değişeceğini düşünüyor. 

en önemli sorunIpsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik Türkiye’nin en önemli sorunu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Olağanüstü dönemler yaşanmadığı sürece bir ülkenin en önemli sorunlarının ekonomik, eğitim, altyapı gibi konularda olmasını bekleriz. Türkiye’de de geçmiş yıllarda bundan farklı bir durum olmamıştı aslında. Terör olaylarının yükselişe geçtiği dönemler haricinde genelde ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomi öne çıkar. Ekonomi derken, enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik sorunu gibi alt başlıkların tamamını kastediyorum. 2015-2018 arasındaki süreçte yaşanan terör olayları nedeni ile o dönemdeki araştırmalarımızda ülkenin bir numaralı sorunu olarak terör belirtiliyordu. 2018’den itibaren ise enflasyonda ve döviz kurundaki yükseliş ile ekonomi yeniden ülkenin en önemli sorunu konumuna geldi. Mart ayında ise ilk yeni koronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinin ardından ise tüm Dünya ile birlikte ülkemizin de en önemli sorunu salgın oldu. Hem de geçmişte ne ekonomi ne de terörün olmadığı kadar baskın bir şekilde vatandaşların gündemine oturdu. Salgın, her dört kişiden üçü için ülkemizin en önemli sorunu. Bu araştırmayı yürüttüğümüz yıllar boyunca herhangi bir problemin vatandaşların gündemini bu derecede işgal ettiğine tanık olmamıştık.”

koronavirüs süreIpsos Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmasına göre; haftalar, aylar ilerledikçe hem ülkemizde hem de Dünya’da salgının sona ereceği tarihe dair daha karamsar beklentiler gözlemleniyor. İlk hafta salgının birkaç ay içinde sona ereceğini düşünenlerin oranı %45 idi, buna karşılık 6 aydan uzun süreceğini düşünen daha karamsar denilebilecek kesimin oranı %24 idi. Haftalar ilerledikçe salgının birkaç aya kadar biteceğini düşünenler %35’e gerilerken, 6 aydan uzun süreceğine inananların oranı %42’ye yükseldi. Ipsos tarafından Dünya’nın diğer ülkelerinde yapılan araştırmalarda da benzer şekilde yaz aylarından önce veya yaz mevsimi içinde sona ereceğini düşünenlerin oranı azalırken sonbaharda veya yıl sonuna doğru sona ereceğini düşünenlerin oranı yükseliyor.

coronavirus sonrasiKoronavirüs Salgını Sonrası ve sona ermesi gibi iki başlıkta elden edilen bulgulara bakıldığında: Salgının sona erdiğine dair bir açıklama yapılırsa ne düşünürsünüz sorusu önemli bir soru olarak görülüyor. Çünkü aslında bu soruya verilen yanıt salgın sonrasında insanların tutum ve davranışlarına dair bir ipucu veriyor. Ipsos Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmasına göre insanların çok büyük bir kısmı, dörtte üçüne yakın bir kısmı, böyle bir açıklama yapılsa dahi bunun salgının tamamen bitmediği ancak kontrol altına alındığı anlamına geleceğine inanıyor. Ve bu nedenle de bazı önlemlerin hayatımızda kalmaya devam edeceği düşüncesi hakim. Bu aslında insanların birey olarak da bir süre daha, belki kesin tedavi/aşı bulunana dek önlem almaya devam edeceklerinin bir göstergesi.

coronavirus sonrasi 2

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmasında, “Koronavirüs salgını bir süre sonra sona erse bile hayatımızın radikal şekilde/çok ciddi bir şekilde değiştiğini düşünüyor musunuz?” Diye de soruldu. Salgın sonrası hayata dair ipucu veren bu soruya yanıtlar; Salgının bittiği duyurusuna verilecek tepkinin sorulduğu yanıtlar ile tutarlı bir şekilde, salgın bitse dahi hayatımızda radikal etkiler, değişimler bırakacağını gösteriyor. Salgının yarattığı sağlık tehdidi ve tüm bu yaşananların sebep olduğu ekonomik krizin hayatlarımızda önemli değişikliklere yol açacağını düşünenlerin oranı haftalar ilerledikçe de artıyor.


ARAŞTIRMA KÜNYESİ
Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması

Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Online Görüşmeler (CAWI) yöntemiyle yapılmıştır. Örneklem; 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey Araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür. Saha tarihi 16-20 Nisan2020 olup, 4. Dönemi kapsamaktadır.