Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede En Başarılı Ülke Türkiye

Ipsos, Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koyuyor ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip ediyor.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Araştırmanın 14. Döneminden verilerle hazırlanan derlemede Türkiye kamuoyu nezdinde ;
-    Salgınla Mücadelde En Başarılı ve Başarısız Ülkeler
-    Salgınla ilgili İyimserlik Düzeyimiz
-    Salgın Döneminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Konularında sonuç ve değerlendirmeler iletildi.


SALGINLA MÜCADELE EN BASARILI ÜLKE TÜRKIYE OLARAK GÖRÜLÜYOR

Salgınla mücadele konusunda ülkelerde farklı politika ve uygulamalar söz konusu... Bu çerçevede gündemde olan toplam 9 ülkenin salgınla mücadeleyi yönetme performansı Ipsos tarafından kamuoyuna soruldu. Buna göre;
Genel kamuoyu nezdinde karnesi en iyi olan ülkeler;  Türkiye (%39), Güney Kore (%37) olarak belirtildi... Bu ülkelere düşük skor verenlerin oranı oldukça sınırlı…
Karnesi zayıf ülkelerin başını ise; Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Her 10 kişiden 7’si ABD’nin salgınla mücadeledeki performansının kötü olduğunu düşünüyor. Amerika’yı İtalya ve İngiltere takip ediyor. Genel olarak, vatandaşların büyük çoğunluğunun sadece Türkiye’nin değil, dünyadaki birçok ülkenin de salgınla mücadelesini takip ettiğini söylemek mümkün. Sorgulanan ülkeler arasında sadece Yeni Zelanda için fikir beyan etmeyenlerin oranı yüksek.

haber-gorsel1

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK MI?

Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez görüldüğünün açıklanmasından bu yana yaklaşık 4 ay geçti. Bu süreçte maske kullanımı, sosyal mesafe, kişisel karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi günlük hayatımızda çok sayıda alışık olmadığımız tedbir hayatımıza girdi. 1 Haziran 2020 normalleşme takvimiyle beraber kamusal tedbirlerin büyük bölümü kaldırıldı, kişisel tedbirlerin ise bir kısmı esnetilmeye başlandı.
Öte yandan, vatandaşlar “eski” hayatlarına dönerken veya “yeni normal” hayata geçiş yaparken önümüzdeki döneme dair iyimser bir beklentiye sahip değil. Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırması’na göre kamuoyunun sadece üçte biri salgınla mücadelede zor günleri geride bıraktığımızı düşünüyor, yarısı daha zor günlerin bizi beklediği kanısında. Kötümser beklentinin özellikle en üst ve en alt sosyoekonomik statüden bireyler arasında daha yaygın olduğu görülüyor.

haber-gorsel2

SALGIN DÖNEMİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi salgın döneminde de kamuoyu ve medyanın gündeminde olmayı sürdürüyor.  Ipsos tarafından 14. Dönemi tamamlanan Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırmasında da; salgın sürecinde kadın ve erkekler arasında işsiz kalma, gelir kaybı, hane içi ve hane dışı artan görev ve sorumluluklar gibi konularda ortaya çıkan eşitsizlikler masaya yatırıldı. Araştırma verileri salgının kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği daha da arttırdığını veya görünür kıldığını gösteriyor. 

Araştırmada salgın döneminde ev işlerinde artış olup olmadığı irdelendiğinde, görüşülen her 10 kişinin 7’sinin hanesinde ev işleri nedeniyle görev ve sorumlulukların arttığı görülüyor. Ev işleri nedeniyle daha çok kadınların iş yükünde artış olmuş. Öte yandan, bu konuya kadın ve erkeklerin verdiği cevaplardaki farklılıklar dikkat çekici. Kadınlar daha çok hanedeki kadınların (%69), erkekler ise daha çok hanedeki erkeklerin (%49) iş yükünün arttığını iddia ediyor. Bununla birlikte kadınların sadece %12’si hanede erkeklerin ev işlerine dair görev ve sorumluluklarının arttığını beyan ediyor.

haber-gorsel3

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırması, salgının psikolojik olarak hanede daha çok kadını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Görüşülen kadınların yarısı salgın nedeniyle psikolojik olarak hanelerinde kadınların olumsuz etkilendiğini beyan ediyor. Erkeklerin ise üçte birinden fazlası erkeklerin, dörtte biri kadınların olumsuz etkilendiğini söylüyor.
Salgının ne zaman sona ereceğine dair belirsizlikler, salgın döneminde karantinada kalmak ve sosyal çevremizle yüzyüze görüşememe, ekonomik sıkıntılar gibi çok sayıda konu ruh halimiz üzerinde etkili, bu olumsuz ruh halinin aynı zamanda ev içinde artan görev ve sorumluluklarla ilişkili olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırmasında uzun zamandır toplumda bireylerin gün içinde hissettikleri duygular da trend olarak takip ediliyor. Buna göre; salgının ilk döneminde hissedilen endişenin yerini çoğu bireyde yorgunluğa bıraktığı görülüyor. Bu yorgunluk duygusu kadınlarda daha yaygın… Bugün kadınların  %66’sı yorgun hissederken, bu oran erkeklerde %47 seviyesinde. Kısacası, salgın kadın ve erkeklere eşit davranmıyor.

haber-gorsel4

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik araştırmada elde edilen verilerle ilgili yaptığı  değerlendirmede; “Salgın sürecini bir yolculuğa benzetecek olursak bu yolculuğumuzda henüz son durağa uzak olduğumuzu düşünüyoruz. Ülkemizin bugüne kadar virüs ile mücadeledeki performansı diğer ülkelere kıyasla başarılı bulunurken, toplumun yarısından fazlası yolumuzun da geri kalan kısmının daha da zorlu olacağına inanıyor. Her on kişiden yedisine göre virüs ile savaşta ilk dönemin mağlup ülkesi ABD. Karantina kimse için kolay değildi, bu dönemde insanlar bir anda değişen günlük yaşamlarını yoluna sokmak için mücadele ettiler. Evlerin içinde uzaktan eğitim, uzaktan çalışma gibi alışık olmadığımız faaliyetleri sürdürürken bir yandan da ev işlerini takip ettik, virüse karşı hijyen koşullarımızı korumaya çalıştık. Her on kadından yedisi bu dönemde kadınların iş yükünün arttığını belirtiyor, her on erkekten dördü  bu fikre katılıyor. Erkeklerin yarısına göre ise erkeklerin iş yükü artmış durumda, bu fikre her on kadından sadece biri katılıyor. Erkeklerin yarısından fazlası hanede kimsenin psikolojik olarak olumsuz etkilenmediğini düşünüyor, bu oran kadınlarda da yarıya yakın. Tablo, genel olarak kadınların iş yükünün arttığını, psikolojik olarak olumsuz etkilenenler arasında kadınların oranının daha fazla olduğunu ancak erkeklerin bu durumun pek farkında olmadığını ya da bu tespite katılmadıklarını gösteriyor. Yolculuğumuz kış aylarına sarkarsa, gri kış günlerinde bizi evlerin içinde zor günler bekliyor olabilir » dedi.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 6 – 10 Temmuz 2020 saha tarihi ile 14. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± %3’tür…

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications