Koronavirüs Sürecinde Kamuoyunun Nabzı: Sosyalleşmek En Özlenen Durum

Ipsos'un Koronavirüs ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması 5. Dönem Sonuçlarına göre; Endişe artarken sosyalleşmek en fazla özlenen oluyor.

Ipsos’un Mart ayı başında ölçmeye başladığı Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’nda trendleri okuduğu sorulardan biri olan; “sizin veya ailenizden birinin koronavirüse yakalanmasından ne derece endişe ediyorsunuz”a alınan yanıtlar “endişe düzeyinin” hız kesmeyen artışını gösteriyor. Vatandaşlarda görülen endişe oranı; 13 Mart’ta %79 iken 9-13 Nisan itibariyle %95’e yükselmiş durumda… 

Ipsos Koronavirüs ve Toplum 5. hafta grafikKoronavirüs öncesi dönemle kıyaslandığında vatadanşlar en çok yürüyüş yapmak ve aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek gibi sosyalleşme unsurlarını özlediklerini belirtiyorlar.    

Ipsos Koronavirüs ve Toplum 5. Hafta graafik 2Dışarı Çıkabilmek Ve Sosyalleşmek En Fazla Özlenen Durumlar…
Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik veriler hakkında yaptığı uzman değerlendirmesinde; «Her geçen gün endişe düzeyimiz artıyor ve bugüne geldiğimizde hemen hemen herkes kendisinin veya ailesinden birinin bu virüse yakalanacağından endişeli. Bu endişenin yanı sıra kişisel ekonomilerinin tehlike altında olduğu düşüncesi de kişilerin modunu oldukça negatif etkiliyor. En baskın hissedilen duygulara bakıldığında da bu olumsuz hava çok net hissedilmekte. Toplumun %77’si olumsuz duygular belirtiyorlar. Toplumun %61’i Koronavirüs salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınmış bir şekilde hayata devam edileceği ve her 4 kişiden 3’ü hayatlarının radikal bir şekilde değişeceğini düşüncesi de bu olumsuz havayı tetikleyen durumlar. Bu yaşanan dönem içinde toplumun en fazla özlem duyduğu dışarı çıkıp yürümek ve arkadaşlarıyla buluşmak.» dedi. 
Koronavirüs salgın döneminde toplumun hislerinde negatif duygular hakim.
Ipsos Koronavirüs ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması kapsamında “Son günlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusu da vatandaşlara soruldu. Alınan yanıtlara göre hazırlanan duygu grafiğinde büyük çoğunluk Endişeli hissettiğini belirtirken; yorgun, üzgün, bıkkın, kafası karışmış gibi negatif duyguların da toplumun hissiyatında baskın olduğu görülüyor.
Ipsos Koronavirüs ve Toplum grafik 3Koronavirüs salgını sonrası bir süre temkinli olacağız gözüküyor.
Ipsos Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmasında sorulan bir diğer soru: “Önümüzdeki aylarda koronavirüs salgınının sona erdiğine dair bir resmi açıklama yapılacak olsa ne düşünürsünüz?” sorusuna her 10 kişiden 6’sı “salgının sona ermediğini ancak kontrol altına alındığını ve önlemlerle hayatımıza devam edeceğimizi düşünürüm” diyor.
Ipsos_koronavirüs ve toplum grafik 4Koronavirüs salgını sona erse bile hayatların ciddi bir şekilde değiştiğine inananların oranı bir önceki haftaya kıyasla biraz daha artmış durumda. 

Ipsos Koronavirüs ve Toplum Grafik 5Koronavirüs salgınının vatandaşın kişisel ekonomisine etkisi yüksekliğini koruyor.
Her 10 kişiden yaklaşık 7’si koronavirüs salgınının kişisel ekonomileri için ciddi bir tehlike oluşturduğunu düşünüyor. 
Ipsos Koronavirüs ve Toplum grafik 6ARAŞTIRMA KÜNYESİ
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 9-13 Nisan 2020 saha tarihi ile 5. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür.